TEWATERLATING M.S. ,,ALCHIBA”


Woensdag, 22 juli 1959, precies te 6 uur, gleed het m.s. ,,Alchiba”, dat gebouwd wordt voor Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaartmaat­schappij, vlot het water in. Ondanks het late uur en ondanks de vakan­tietijd was er voor deze tewaterlating veel belangstelling.

Even voor 6 uur hadden de genodigden zich op de hellingtribune verzameld en direct daarna klonken onder het schip de galmende slagen, die gepaard gaan met het verwijderen van de laatste beletselen voor de stapelloop.
Onder de genodigden merkten wij op mevrouw G. C. J. Duijfhuizen­Van der Ent Braat, die de doop zou verrichten, en de heren B. B. Duijf­huizen, Prof. Mr. P. J. Oud, J- C. Smalt, A. W. Goudriaan, W. Goudri­aan, Ir. M. Eikelenboom, G. Goudriaan, J. B. Korpershock, W. Kruijne de Bruijne, D. E. Verschoor en J. M. van Vugt, allen commissarissen en directeuren van de rederij. Voorts de heer Ir. Corver van het Bureau Veritas, Mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam, en Prof. Albergts, president-commissaris van de Werf Gusto. Lees verder TEWATERLATING M.S. ,,ALCHIBA”

Tewaterlating “Vikas” Co. 384


Op dinsdag, 30 juni 1959, te 12.50 uur, werd bij de Werf Gusto te Slikkerveer de grijperhopper “Vikas”, die daar in aanbouw is voor de Bombay Port Trust, met goed gevolg te water gelaten. De afdeling Inkoop had de opdracht gekregen te zorgen, dat er een kokosnoot op de werf aanwezig was. De doopplechtigheid zou in dit geval namelijk volgens het Indiase ritueel plaats vinden, o.a. met melk van een kokosnoot in plaats van de bij ons gebruikelijke cham­pagne. Lees verder Tewaterlating “Vikas” Co. 384

Proefvaart “Maxwell” (Co. 380)


Maandag, 11 mei 1959, vertrok de “Maxwell” naar Lekkerkerk om daar op dinsdag met de baggerproeven te beginnen. Die dag kwamen daar dan ook de technici van Werf Gusto en van het Belgische Minis­terie voor de Congo aan boord. Al spoedig werd met de baggerproeven een aanvang gemaakt. Deze proeven verliepen tot ieders tevredenheid.

De enige moeilijkheid die zich voordeed was, dat er nog al eens moest worden gezocht naar plekjes, waar voldoende zand aanwezig was om de hopper vol te zuigen. Maar voor het overige ging alles “van een leien dakje”. Lees verder Proefvaart “Maxwell” (Co. 380)

Humber en Poolzee met boorponton teruggekeerd.


VLAARDINGEN — De nog jonge kapiteins van de sleepboten „Humber” en „Poolzee”, Jan Slotboom en Evert van Roon, en de leden van de bemanning van deze slepers van L. Smit’s & Co’s Internationale Sleepdienst toeven opnieuw thuis. Zij namen vorige week afscheid voor een onbekende, maar in elk geval, lange tijd vermoedden zij: in werkelijkheid betekende het een afscheid voor slechts enkele dagen, althans voorlopig. Lees verder Humber en Poolzee met boorponton teruggekeerd.

Tewaterlating “Johannes Gährs”


De dieselelektrische dubbelschroef-hopperzuiger voor de Duitse Rijks­waterstaat, die we tot nu toe kenden als de CO 413, is op 18 augustus 1960 bij onze vennoot Werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten. Daarvoor waren tal van autoriteiten naar Schiedam ge­komen, onder wie Mevrouw Petersen-Gährs, de doopster van het schip, de Duitse ambassadeur Dr. J. Löns, de eerste ambassade-secretaris H. Kersting, de consul-generaal Dr. H. Liebrecht, de Ministerialdirektor A.Feijerabend, de Ministerialrat H. Waas, de president van de Wasser- ­und Schiffahrtsdirektion Dr. Ing. F. Walter, de Abteilungspräsident Gährs, de Reg. Baurat H. Gährs en vele anderen. Lees verder Tewaterlating “Johannes Gährs”

Een Filmavond (P.V. Slikkerveer)


Op vriendelijke uitnodiging van de P.V. Slikkerveer, togen we op die regenachtige Vrijdag, 16 November, naar Ridderkerk. Met “we” worden bedoeld Mej. Heynen en de Heren Hellemons, Wink en Mulders. Pluvius speelde ons parten, zodat er met een kalm gangetje gereden moest worden en het tamelijk lang duurde eer de chauffeur, dank zij de hulp van een drietal wegwijzende dames, ons afleverde aan de St. Joriszaal. Lees verder Een Filmavond (P.V. Slikkerveer)

De P.(ersoneels) V.(ereniging)


De Personeelsvereniging “Gusto” is nog geen grote – zij telt momenteel een 400 leden – maar een gestaag groeiende, gezellige vereniging. We willen er eens een kijkje nemen.
De vereniging is verdeeld in verschillende onderafdelingen, welke er stuk voor stuk een sieraad van vormen en die in de cantines of kleine Schie­damse zalen hun samenkomsten houden.

Het doel van de vereniging is niet alleen het bieden van ontspanning. maar richt zich het meest op ontwikkeling en kunst zonder de sport uit te schakelen. Lees verder De P.(ersoneels) V.(ereniging)

Geschiedenis Online Prijs 2019


De jury van de Geschiedenis Online Prijs heeft afgelopen donderdag 7 februari in den Haag de prijswinnaars bekend gemaakt van de Juryprijs en de Publieksprijs 2019. Stichting Erfgoed Werf Gusto is uiteindelijk geeindigd bij de publieksjury als 24ste van de in totaal 96 deelnemers aan de verkiezing. Werf Gusto wist 124 stemmen* te verwerven, voorwaar een prima resultaat, waar we zeer blij van zijn geworden zijn. Lees verder Geschiedenis Online Prijs 2019

Translate / Vertaal »
Terug