A.F. Smulders (1862-1900)

Leestijd: 2 minuten

De huwelijksdag van de toen 23-jarige Augustinus (Gus) Franciscus Smulders op 11 september 1862 met Catharina (To) Maria Westerlaken in Den Bosch wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van de firma.
In 1872 werd de fabriek wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van Den Bosch naar Utrecht overgeplaatst. De fabriek had toen een personeelsbestand van 100 man. Van alles werd er gemaakt, van gasfabrieken tot baggermaterieel, stoomketels en bruggen, echter het gemis van een scheepswerf deed zich steeds sterker voelen. In 1894 werd overgegaan tot de aankoop van een bestaande werf ‘De Industrie’ te Slikkerveer en dit veranderde langzamerhand het karakter van de firma, van machinefabriek tot scheepswerf.


Foto: SBM offshore ‘Technology Creating Value’ uit 2008 – Fotograaf: Onbekend
Schilderij: H. Luyten 1902 – Doek: 210 x 138 cm. (Particulier bezit)

Wij vernemen, dat de heer A. F. Smulders, die gedurende de zomermaanden in Nijmegen woont, in Nice op zijn villa „Augusta” is overleden. De heer Smulders is een der, voornaamste (industriëlen van ons land en vestigde als zoodanig zijn naam in binnen- en buitenland met de stichting van de vroegere Utrechtsche machinefabriek en van de bekende werf „Gusto”, Schiedam. Door groote werkkracht, een helder verstand, een scherp oog en een benijdenswaardig genie heeft de heer Smulders in de industrieeele wereld in ons land en ver daarbuiten, zich een grooten naam verworven en menig eereblijk o.a. de Nassau-orde, versiert als blijk van welverdiende waardeering zijn borst.


Op 5 mei 1908 werd het stoffelijk overschot van de heer A.F. Smulders op de R.-K. begraafplaats te Nijmegen ter aarde besteld . A. F. Smulders, den bekenden directeur van de werf „Gusto” te Schiedam, die op zijn villa in Nice overleed. Vooraf ging een plechtige uitvaart in de St.-Ignatius-kerk. De belangstelling was zeer groot. Een afzonderlijk volgrijtuig voerde een schat van bloemen en kransen mee. Aan het graf werd het woord gevoerd door den wethouder A. B. A. Quack, die den heer Smulders herdacht als vriend en als een der voornaamste groot-industriëlen van Nederland. De oudste zoon van den overledene sprak een woord van dank.

Grafsteen van A.F. Smulders (1839 - 1908)
Grafsteen van A.F. Smulders (1839 – 1908)

De heer Smulders is overleden in 1908. Hij is begraven op begraafplaats ‘Daalseweg’ in Nijmegen. Het is een gezichtsbepalend grafmonument op de begraafplaats van de scheepsmagnaat A.F. Smulders.

Bronnen:
Nieuwe Tilburgsche Courant 2 mei 1908
De Courant 6 mei 1908


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf