1915 Werf Gusto

Leestijd: 4 minuten

Bnr.470: Rollende Dokdeuren

Rollende Dokdeuren voor rekening van Talcahuano. (Chili).
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Bnr. 482: 150 ton Drijvende Kraan

In 1922 verkocht aan de haven van Antwerpen. (Grote Gust).
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Bnr. 483: 200 ton Drijvende Kraan

in 1926 verkocht aan de haven van Le Havre. (Simbad).
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Bnr. 487: 80 ton Drijvende Kraan

Op rekening Joint Dock Co. Hull (UK) afgeleverd in 1919, na WO I.
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Bnr. 489: 150 ton zelfvarende Drijvende Kraan

In 1922 afgeleverd aan de werf Swan Hunter Wallsend (UK).
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Heden werd van de werf Gusto der Firma A. F. Smulders, Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een 150-tons drijvende electrische derrick- en draaikraan, welke deze firma voor een Buitenlandsche Regeering in aanbouw heeft. De afmetingen van den romp zijn : lengte 39 M ; breedte 19 M. 60 ; holte 4 M. 70. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze firma aan Buitenlandsche Regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen, verschillende verbeteringen zijn evenwel aangebracht, waardoor deze kraan speciaal voor de behandeling van kleine lasten belangrijk groote waarde heeft.

Het hoogste punt van den arm bevindt zich 60 M. boven de waterlijn, terwijl de maximum uitlading 45 M. 60 bedraagt met een last van 40 ton. De hijschsnelheden zullen varieeren van 1 M. per minuut (voor lasten van 150 ton) tot 6 Meter per minuut (voor lasten van 25 tons), terwijl de kraanarm met den last in 5 minuten 360′ kan draaien. Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren, de stroom hiervoor wordt opgewekt door een zich aan boord

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 29/8/1914


Bnr. 491: Elevateurbak

Bnr. 491 Elevateurbak (1915)
150 m³ Elevateurbak voor de haven van Talcahuano (Chili).
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Bnr. 493: Drijvende Elevateur

Bnr. 493 Drijvende Elevateur (1915)
Elevator, die zij in aanbouw had voor Ackermans & van Haaren.
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Op 28 mei 1915 werden door Werf Gusto twee pontons te water gelaten voor een Elevator, die zij in aanbouw had voor Ackermans & van Haaren. Deze Elevator was in de eerste plaats bestemd voor het ophogen van terreinen en zodanig ingericht, dat de in bakken aangevoerde grond werd gelost en op de wal gebracht. Dit kon met of zonder toevoeging van water geschieden. In het eerste geval stortte de emmerketting, die de grond gelost had, deze op een transportband en in het tweede geval in een spuitgoot, waardoor de met water gemengde grond naar de loswal wegstroomde.

Transportband en spuitgoot staken 30 meter buiten de ponton en hadden aan hun stortpunt nog een hoogte van 6 meter boven de waterlijn. Voorts kon deze Elevateur ook als bakkenzuiger werken, waarbij de grond op de gewone wijze door een zandpomp uit de bakken werd opgezogen en weggeperst. De vrije doorvaart tussen de schepen bedroeg 8,50 meter en de vrije doorvaarhoogte boven de lastlijn 5 meter. De afmetingen van elke ponton waren als volgt: lengte 34 meter, breedte 6,50 meter en holte 2,60 meter.

De emmerkettingen en de zandpomp werden aangedreven door een verticale compoundmachine van 160 P.K, terwijl een kleinere machine diende voor het aandrijven van de water centrifugaalpomp en de transportband. De stoom werd geleverd door 2 ketels met een verwarmend oppervalk van 120 m2, werkende onder een stoomdruk van 8 atmosfeer. Voorts zou er een direct gekoppelde dynamo zijn voor de algemene verlichting.

Bron:
Schiedamsche Courant, 28/05/1915; p. 2/4


Bnr. 494: Caisson wagens

33 caissons wagens voor Artillerie Inrichting Delft.
Foto: Collectie GustoMSC- Fotograaf: Onbekend.

Hier kunt een uitgebreide lijst van begrippen vinden, zoals deze gebruikt worden bij de artillerie.


Bnr. 496: Straat Soenda

650 p.k. Zeesleepboot voor rekening Bureau B. Bernard Schiedam.
Foto: Digitale Collectie Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

1916 1914

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf