C.L. Plate 1898-1920

Leestijd: < 1 minuut

Op 91-jarigen leeftijd is te Rotterdam overleden de heer C.J. Plate. In 1898 werd de heer Plate directeur van de firma Smulders te Utrecht en in 1905 maakte hij de verhuizing naar Schiedam mee. Aan de inrichting van de Werf Gusto had hij een voornaam aandeel. Hij was speciaal belast met de opstelling van de machines in de machinehal en die gieterij. Als hoofdingenieur-bedrijfsleider heeft de heer Plate veel en goed werk voor de Werf Gusto verricht. In 1920 nam de toen reeds 76-jarige eindelijk rust. Daarvan heeft hij nog geruimen tijd kunnen genieten. Vóór de heer Plate bij de firma Smulders in dienst trad, is hij werkzaam geweest bij de toenmalige Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij. in Transvaal. Het stoffelijk overschot van den overledene wordt Donderdag a.s. te Hillegersberg ter aarde besteld.

bron: Schiedamsche Courant 15 januari 1935


 

Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2022

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf