ir. Robert Smulders (1971-1975)

Leestijd: 3 minuten
robert-smulders
Robert Smulders 1969

Robert Smulders (12-12-1933) is een zoon van Harry Smulders.  Hij kwam in 1961 in dienst van Werf Gusto, na vervulling  van zijn militaire dienstplicht (1959-1961). Hij zwaaide af als 1e Luitenant. Hij studeerde af als Master of Science Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in Nederland. In 1969 was hij oprichter en voor korte tijd president van SBM. In datzelfde jaar werd hij directeur van Werf Gusto om de openvallende plaats op te vullen van zijn oom F.E.M. Smulders die met pensioen zou gaan. 

Werkervaring Gusto, SBM en IHC
In Schiedam bekleedde hij van 1961 tot 1974 verschillende functies bij IHC Gusto B.V. Zijn laatste functie bij Gusto was Managing Director. In 1968, toen hij al directielid was van Gusto deed hij een voorstel aan IHC om een zelfstandig bedrijf op te zetten binnen IHC om beter te focussen op de marketing en verkoop van boeien. Hij vond het van groot belang, dat de specifieke wensen van de klant konden worden geïmplementeerd, datzelfde gold voor het transport, training van het personeel, en after sales service. Gusto zou verantwoordelijk blijven voor de planning, engineering en constructie. Het voorstel werd aangenomen door IHC en het eerste hoofdkantoor werd gevestigd in Rotterdam. Robert Smulders zelf werd de eerste president van  SBM Inc., het huidige SBM Offshore.

Van 1975 tot 1977 bekleedde hij de functie van Directeur Verkoop van de Bagger Divisie van IHC Holland N.V. in Rotterdam, Nederland. (IHC Smit B.V., Kinderdijk, IHC De Klop B.V., Sliedrecht en IHC Verschure B.V., Amsterdam.

Na een uitstapje naar het in Antwerpen (Belgie) gevestigde ‘Dredging International’ (1977-1981) ging hij terug naar SBM en werd hij naast lid van de Raad van Bestuur van IHC Inter, Directeur van Single Buoy Moorings Inc. in Monaco en lid van de Raad van Bestuur van SBM Offshore N.V. te Schiedam, Nederland. Tussen 1984 en 1996 was hij ook lid van de Raad van Bestuur van IHC Caland. Van 1981 tot 1999 was hij commissaris van IHC Holland N.V..

Andere functies
1996-heden
Lid van het “Comité Monegasque du Conseil Mondial de L’Energie”, Monaco.

1998-2003
Lid van de Raad van Commissarissen van Mammoet Holding B.V. in De Meern, Nederland.

2001-2003
Adviseur van Atlantia Offshore in Houston,Texas, Verenigde Staten.

Consulaire Ervaring
1984 -2008
Honorair Vice-Consul, Honorair Consul en Honorair Consul-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in het Vorstendom Monaco.

2006-2008
President en mede-oprichter van de Association des Consuls honoraires de la Principauté de Monaco.

2008-heden
Erevoorzitter van de Association des Consuls honoraires dela Principauté de Monaco.

Onderscheidingen

– Officier in de Orde van Sint-Carolus (Vorstendom Monaco).
– Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Koninkrijk der Nederlanden.
– Medaille voor langdurige dienst als reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht.

History Group GustoMSC
Robert is lid van deze groep oud-gedienden van Gusto en IHC, die samen de geschiedenis vastleggen van de Engineering. Hij bezoekt met regelmaat de bijeenkomsten in Schiedam. De reis vanuit Monaco, zijn huidige woonplaats deert hem niet.

Verhouding met Schiedam
Robert’s verhouding met Schiedam en de ‘Schiedamse Historici’ is in 2017 ernstig in het gedrang gekomen na uitlatingen in het ‘Historisch Jaarboek 2017’ Schiedam, dat uitgegeven wordt door de Heeringa Stichting. Men verweet de familie Smulders in het artikel ‘De Sluiting van Gusto, een noodlottig samenspel’, dat de familie niets had gedaan om de werf te redden van de ondergang*. Smulders heeft daarop niet kunnen reageren en was furieus, daar dit buiten zijn weten was toegevoegd na zijn akkoord voor publicatie van het bewuste artikel. Na lang aandringen van de Stichting Erfgoed Werf Gusto lukte het om hem overte halen aanwezig te zijn bij de onthulling van het monument Werf Gusto in 2018 in Schiedam.


* De werf is door de familie in 1965 verkocht aan IHC Holland N.V. Zij bepaalden het beleid van de werf en niet de familie. 

Stichting  Erfgoed Werf Gusto 

Laatst bijgewerkt op: 17 april 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf