I.H.C. Holland Vennoten

Leestijd: 3 minuten

Het jaar 1955 is voor de I.H.C. Holland en voor de zes aangesloten bedrijven, Conrad-Stork Haarlem, Werf Gusto Schiedam, De Klop Sliedrecht, J. & K. Smit en L. Smit & Zoon Kinderdijk en Verschure Amsterdam, een jaar van grote activiteit en bedrijvigheid geweest. Een grote schaduw is daarop gevallen door het overlijden van de heer N. W. Conijn, een van de oprichters van de I.H.C. Holland. Hij heeft veel in het belang van de I.H.C. gedaan en wij zullen hem met ere blijven gedenken.

In 1955 werden vele orders, die onderhanden waren, afgeleverd. Hoewel de juiste cijfers nog niet bekend zijn, hebben wij de verwachting, dat de bereikte resultaten niet bij die van 1954 zullen achterblijven. Gedurende de 10 jaar, die sinds het einde van de laatste wereldoorlog zijn verlopen, is de omzet van de I.H.C. Holland belangrijk gestegen. Wij laten hieronder een lijst volgen van de op.drachten, die in 1955 werden afgeleverd:

4 viskoelschepen 2600 t.o.w.
2 vrachtschepen 4500 t.o.w.
4 snijkopzuigers
3 patrouillevaartuigen
1 grijperhopper
1 snijkophopperzuiger
3 sleepboten
2 sleepzuigers
5 baggermolens
1 bakkenzuiger
1 opjaagstation en persleiding
1 rotsbreker

Verder werden verbouwingen uitgevoerd, nl. aan een vrachtschip en een hopperzuiger, terwijl veel reservedelen voor baggermaterieel en tinmolens geleverd werden.

De afdeling Holland Cranes leverde verschillende kranen af. Belangrijke vernieuwingen en uitbreidingen hebben in die 10 jaren in de bedrijven plaats gehad, waarmede tientallen miljoenen guldens gemoeid waren. Verbeteringen in de organisatie werden aangebracht en nieuwe werkmethoden ingevoerd. De I.H.C. Holland heeft haar vleugels over de gehele wereld uitgespreid en in alle landen, waar behoefte aan onze producten bestaat, heeft de I.H.C. goede vertegenwoordigers, die haar belangen verdedigen tegenover de concurrentie van andere landen. Steeds wordt aan de uitbreiding en verbetering van deze verkoopsorganisatie gewerkt en worden nieuwe relaties aangeknoopt.

Het M.T.l. (Mineraal Technologisch Instituut), ons laboratorium in Delft, verdiept zich steeds verder in de technische problemen, die zich op ons gebied voordoen en speurt naar verbeteringen van de werktuigen, die wij leveren. Wij mogen zeggen, dat wij in de afgelopen tien jaren belangrijk zijn vooruit gegaan. Wij weten, dat al dit werk vruchtbaar is geweest, maar ook, dat wij altijd nieuwe wegen zullen moeten zoeken om onze vooraanstaande positie op de wereldmarkt te behouden.

De I.H.C. Holland moet de allerbeste werktuigen leveren en er zeker van zijn, dat deze de werken, waarvoor zij bestemd zijn, op de beste wijze kunnen uitvoeren, wil zij haar goede naam waardig blijven. Daarom zullen wij ons allen moeten blijven inspannen om de kwaliteit nog op te voeren, hetgeen meebrengt, dat wij ons in alle opzichten verder moeten bekwamen, om ieder voor zich het beste werk te kunnen leveren.

Indien men de werktuigen, die de I.H.C. Holland nu aflevert, vergelijkt met die, welke 30 of 40 jaar geleden geleverd werden, dan is geen verdere uitleg nodig.

De resultaten van al deze handelingen van de laatste jaren bewijzen, dat wij op de goede weg zijn en stemmen tot tevredenheid. Belangrijke nieuwe bestellingen, die geboekt zijn, verschaffen de I.H.C. bedrijven volop werk in 1956 en een deel van 1957. Op het gebied van baggermaterieel worden geen bestellingen geplaatst met levertijden van drie of meer jaren en onze activiteit mag dan ook niet verflauwen, willen wij ook in verdere jaren voldoende werk voor de bedrijven houden.

De concurrentie, vooral met het buitenland, is scherper geworden, zodat de I.H.C. Holland, wil zij met haar aanbiedingen een kans maken, scherper moet rekenen. Daar de productiekosten van de bedrijven gestegen zijn en waarschijnlijk nog verder zullen stijgen, is het noodzakelijk, dat de productiviteit wordt opgevoerd, willen wij niet van de exportmarkt verdrongen worden.

Zakelijk gezien zijn wij voor de naaste toekomst optimistisch. Moge dit ook zo zijn bij U allen, als het gaat om Uw gezondheid, Uw geluk en dat van Uw gezinsleden. Wij wensen U een zeer voorspoedig Nieuwjaar. 

J.M.A. Verschure
Bron: I.H.C. Het Zeskant januari 1956


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf