L.A. van Gunsteren alg. dir. (1975-1976)

Leestijd: 2 minuten
Van Gunsteren tijdens de tewaterlating van de Co. 947 (Petrel)

De Raad van Bestuur van IHC Holland N.V. benoemde met ingang van 12 mei 1975 Dr. Ir. L.A. van Gunsteren tot directeur van IHC Gusto B.V. De heer Van Gunsteren (36 jr) studeerde in 1964 af als scheepsbouwkundig ingenieur en trad na zijn militaire dienst bij de Koninklijke Marine in dienst bij Lips B.V. te Drunen. In 1968 kreeg hij de leiding van de Schroefontwerp-afdeling en in 1970 tevens van het Rekencentrum en de Kwaliteitscontroleafdeling. In 1973 promoveerde hij aan de Technische Hogeschool te Delft en werd hij benoemd tot lid van de directie. In deze functie was hij in het bijzonder belast met het algemeen management van het Koper-halffabrikatenbedrijf. De heer van Gunsteren heeft een internationale reputatie op het gebied van de scheepsvoortstuwing.

Zijn absolute topprioriteit was het vlotrekken van de onder-handelingen intern en met IHC over het goedkeuren van een afgeslankt Werfplan. Het  begrootte budget van ƒ 100 miljoen enkele jaren daarvoor was door de ontwikkelingen op de wereldmarkt van Offshore en andere interne financiële problemen van IHC niet haalbaar gebleken. Het door de heer L.A. van Gunsteren ingediende alternatieve plan in 1975 met een kostenplaatje, dat gereduceerd was tot ƒ 20 miljoen en absoluut geïmplementeerd moest worden volgens de heer van Gunsteren om Gusto weer concurrerend te kunnen maken met andere landen, vond in de ogen van IHC geen genade. Daarop trok de heer van Gunsteren zijn conclusie en trad terug. Hij trad in dienst bij baggermaatschappij Bos Kalis Westminster als directeur bedrijfsontwikkeling .

Publicaties:

‘Gusto Mindset of an Engineer – augustus 2019


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2017

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2019

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf