Categorie archieven: Kranen

Bnr. 907 Brugkranen CSSM (1949)

Leestijd: < 1 minuut

In 1948 en 1949 kreeg Werf Gusto de opdracht twee haveninstallaties, teruggehaald uit Duitsland, weer op te bouwen. Het ging om laadkranen van CSSM (Bnr. 907) in de Waalhaven en laadkranen en  wipkranen  (Bnr. 887).

De Nieuwe Schiedamsche Courant berichtte daarover:
Te Hamburg hebben experts van het commissariaat-generaal voor Nederlandse belangen in Duitsland na de oorlog o.m. een gehele kade, uitgerust met laadbruggen en kranen uit Rotterdam en Dordrecht aangetroffen. Men kreeg van de Britse bezettingsautoriteiten het recht deze havenoutillage weer naar ons land terug te voeren.

De heer J. M van der Erp, technisch expert van de Werf Gusto werd met de leiding van deze terugvoering belast. Dit zeer moeilijke karwei is thans voor ruim de helft gereed. De kranen en laadbruggen wegen samen ongeveer 5300 ton, waarvan thans 3000 ton is verzonden. Het transport van de grote stukken geschiedt met landingsvaartuigen van de marine; kleinere onderdelen worden per trein naar de eigenaren teruggezonden.

Op het ogenblik werken vijftig Duitsers aan de afbraak te Hamburg; men hoopt dit aantal binnenkort tot zeventig te kunnen opvoeren. Van deze kade komen acht complete en drie vernielde havenkranen alsmede vijf complete en drie vernielde Laadbruggen terug. Het materieel is verwaarloosd, doch bruikbaar, ook al is het in waarde achteruit gegaan. De heer Van der Erp hoopt voor Kerstmis met de werkzaamheden in Duitsland gereed te zijn.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 28 augustus 1947


Foto-album: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotografie: Onbekend.

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2023

Baggergrijperkraan ‘UHARTIA’

Leestijd: < 1 minuut

In het verleden heeft de I.H.C. Holland verscheidene, moderne bagger­grijperkranen voor Franse cliënten gebouwd. Onze foto geeft één daarvan weer; het is de “Uhartia” (CO 57) aan het werk in de haven van Marseille.

Dit is een stoomgedreven draaikraan op een ponton. De giek is verstelbaar en het hijsvermogen is twintig ton met en veertig ton zonder grijper. In dit laatste gevai werkte de kraan uiteraard niet ais bagger- doch gewoon als hijswerktuig, bijvoorbeeld voor het zetten van betonblokken. Lees verder Baggergrijperkraan ‘UHARTIA’

Laatst bijgewerkt op: 2 november 2019

Holland Cranes

Leestijd: 3 minuten

Tot 1953 vielen ook opdrachten voor kranen onder I.H.C. Holland. Op 21 december van dat jaar  werd ‘Holland Cranes’ opgericht.

‘Holland Cranes’ was een V.O.F, waar de kraanafdelingen van Werf Gusto uit Schiedam, Verschure uit Amsterdam en Conrad-Stork uit Haarlem waren samengevoegd met die van Machinefabriek Figee ook uit Haarlem. Een procent van de omzet ging naar I.H.C. Holland.

De vennootschap zetelde in den Haag. Ze was opgericht omstreeks 1954 om de toenemende concurrentie op de kranenmarkt het hoofd te kunnen bieden. De eerste zwaarbevochten opdracht sleepte de combinatie binnen in 1954 en was een 100 ton kraan voor Tanger, die gebouwd werd i.s.w. met Titan Anversois. De combinatie ontwierp drijvende havenkranen, maar ook havenkranen op het land. Ze was daar zeker in de tweede helft van de 50’er jaren redelijk succesvol in met grote opdrachten uit Polen en België. Deze opdrachten bestonden (17 & resp. 20 kranen) uit de nieuw ontworpen havenkraan ‘Leptoptilus’, die een hefvermogen had van 3 ton bij een vlucht van 28 meter. Deze kraan was speciaal voor de export ontwikkeld en was sterk concurrerend door de lage prijs als gevolg van seriefabricage en lagere vrachtkosten door montage ter plekke.

In 1961 bestelde de haven van London een zelfvarende drijvende draaikraan van 60 ton. Dat leverde een order op van fl. 4 miljoen gulden. De kraan (De London Samson ) was al getest met lasten tot 120 ton. Hier kunnen we ook aan toevoegen de kraanschepen Mar Bahu (Werf Gusto) Vir Bahu (Verschure)

In 1961 werd een der grootste elektrische brugkranen (zie foto boven) ter wereld  in de bouwput van het Haringvliet voor het eerst op zijn volle belasting van 275 ton beproefd. Deze kraan was ontworpen, gebouwd en gemonteerd door Holland Cranes voor de N.V. Nestum, die het sluizencomplex in de Haringvliet zou aanleggen. Dit reusachtige gevaarte zou in twee jaar tijd ruim duizendmaal een 240 ton wegend betonsegment vervoeren en plaatsen. Tezamen vormden deze segmenten de ligger van voorgespannen beton die het sluizencomplex overdekte en waarop een vierbaans autosnelweg werd aangelegd. De 46 meter hoge kraan had een vlucht van 75 meter. De twee poten reden langs een rijbaan van ongeveer een kilometer lengte over de bodem van de bouwput, 15 meter beneden de zeespiegel. De beproeving werd uitgevoerd in samenwerking met Werf Gusto, een der vennoten van Holland Cranes.

De beide kranen op de eilanden uit 1964 Lepelaar en Kraanvogel kwamen ook voort uit de samenwerking van Holland Cranes.

In 1962 gaat Holand Cranes een samenwerkingsverband aan met het Amerikaanse bedrijf Lorain, dat gespecialiseerd is in de bouw van mobiele kranen, wegenbouwmachines en draglines. De productie zetelt in Apeldoorn. De nieuwe combinatie Lorain Holland Cranes legt zich toe op de fabricage, reparatie en verhuur van hijs- en hefwerktuigen en grondverzetmachines.

De resultaten van de nieuwe combinatie laten te wensen over en doet het management van Werf Gusto de hoop uitspreken bij de presentatie van jaarcijfers van 1964, dat de winstbijdrage van Lorain Holland Cranes zich zal uitbreiden in 1965. In dat jaar worden Verschure en Werf Gusto geheel opgenomen in IHC Holland en Conrad Stork gaat alleen verder. Dit samengaan heeft geen invloed op de activiteiten van de vennootschap Holland Cranes.

In 1966 trokken de drie kranenbouwers zich terug uit de combinatie en kwam het bedrijf geheel in Amerikaanse handen.  Echter de omzet in de Benelux van Lorain kwam niet echt van de grond waardoor het bedrijf zich in 1968 genoodzaakt zag 43 van de 78 personeelsleden te moeten laten afvloeien, na al een vrij lange periode van werktijdverkorting in 1967. Wat restte was een ploeg mensen van rond de 30, die reserveonderdelen bleven leveren en reparatieopdrachten uitvoerden.

Bronnen:
Dagblad ‘De Tijd’: 08-07-1954
Dagblad ‘De Maasbode’: 01-05-1959
‘Gereformeerd Gezinsblad: 05-05-1959
‘Gereformeerd Gezinsblad: 18-02-1961
Dagblad ‘De Waarheid’: 12-12-1962
Dagblad ‘De Maasbode’: 21-04-1965
Dagblad ‘Leeuwarder Courant’: 11-02-1967
Dagblad ‘Friese Koerier’: 24-09-1968
70 Jaar I.H.C. Merwede – Joke Korteweg


Stichting Erfgoed Werf Gusto

 

Laatst bijgewerkt op: 7 april 2024