Categoriearchief: Staalconstructies

Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)


Op Zaterdag, 14 juli 1956 werd om 2 uur gestart met drie grote touringcars met ruim 100 deelnemers, afkomstig uit verschillende afdelingen van het bedrijf. Na een vlotte reis naar den Haag werden we ontvangen in de cantine van het G.E.B. en verwelkomd door de heer Ir. J. A. M. Hermans, die tevens een duidelijke uiteenzetting gaf van de gang van zaken bij een electriciteitsbedrijf, nl. van brandstof (steenkool) tot electriciteit. Daarna werd er thee geserveerd, waarna de heer Zwetsloot een historisch beeld gaf van de groei van het G.E.B. vanaf de oprichting tot heden, nu de tweede uitbreiding tot stand komt. Lees verder Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)