Het ‘Werfplan’ van 1975

Leestijd: 2 minuten

In de centrale kantine staat een maquette van het werfplan. Over dit plan heeft iedereen al wel wat gehoord. Ook in het verleden waren er al plannen, maar nooit zo concreet als nu. In het nu getoonde werfplan zijn wel de ideeën van de vroegere ontwerpen verwerkt. Om onze lezers een idee te geven, waarover gesproken wordt, hierboven een foto van het plan.

Bij dit eerste bericht in het Gusto Nieuws zullen we het gehele plan kort uiteenzetten. De bedoeling is het plan te realiseren in 4 fasen.

 1e fase: Zal worden aanbesteed uit eigen middelen In 1976.

Het dempen van de Gusto-Haven.

Het verplaatsen van de Timmerwinkel, de Gritloods en het Materiaalpark.

Het voorzien van rails van de afbouwkade over de lengte van de helling tot aan onze buurman, Vijfvinkel.

 2e fase: Is in principe goedgekeurd.

Nieuwe hallen voor voorbewerkingen Sectiebouw.

3e fase: Is in principe goedgekeurd.

Het inkorten van de huidige hallen 1, 2 en 3 van de sectiebouw en de verhuizing en installatie van de Machinefabriek in deze hallen.

Het afbreken van de g.p.b.-hal.

Het installeren van een portaalkraan boven de offshore helling, ter plaatse van de huidige hellingen.

 4e fase: Afhankelijk van de situatie na het gereedkomen van de 3e fase.

Het bouwen van een nieuwe overdekte helling.

Het resterende gedeelte van de afbouwkade voorzien van rails.

Het afbreken van de Machinefabriek.

Met het overleg over de financiering van de 2e en 3e fase is een begin gemaakt, dit overleg zal in het licht van de huidige economische situatie geruime tijd vergen.

De Machinefabriek staat op de foto nog geprojecteerd op haar huidige plaats. In gedachten moet u haar verplaatsen naar de lege plek naast het voorkantoor, in de hiertoe aangepaste oude scheepsbouwhal. Tezamen met de bouw van de nieuwe buitensluis zal in de komende jaren het beeld van de werf danig veranderen. Niet alleen aan de buitenkant. Aan u de uitdaging om het innerlijk goed gesmeerd te laten draaien. Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


bron: IHC Gusto Nieuws # 43, 5 december 1975

Laatst bijgewerkt op: 10 juni 2019

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf