Categorie archieven: Kraanbouw

Bnr. 907 Brugkranen CSSM (1949)

Leestijd: < 1 minuut

In 1948 en 1949 kreeg Werf Gusto de opdracht twee haveninstallaties, teruggehaald uit Duitsland, weer op te bouwen. Het ging om laadkranen van CSSM (Bnr. 907) in de Waalhaven en laadkranen en  wipkranen  (Bnr. 887).

De Nieuwe Schiedamsche Courant berichtte daarover:
Te Hamburg hebben experts van het commissariaat-generaal voor Nederlandse belangen in Duitsland na de oorlog o.m. een gehele kade, uitgerust met laadbruggen en kranen uit Rotterdam en Dordrecht aangetroffen. Men kreeg van de Britse bezettingsautoriteiten het recht deze havenoutillage weer naar ons land terug te voeren.

De heer J. M van der Erp, technisch expert van de Werf Gusto werd met de leiding van deze terugvoering belast. Dit zeer moeilijke karwei is thans voor ruim de helft gereed. De kranen en laadbruggen wegen samen ongeveer 5300 ton, waarvan thans 3000 ton is verzonden. Het transport van de grote stukken geschiedt met landingsvaartuigen van de marine; kleinere onderdelen worden per trein naar de eigenaren teruggezonden.

Op het ogenblik werken vijftig Duitsers aan de afbraak te Hamburg; men hoopt dit aantal binnenkort tot zeventig te kunnen opvoeren. Van deze kade komen acht complete en drie vernielde havenkranen alsmede vijf complete en drie vernielde Laadbruggen terug. Het materieel is verwaarloosd, doch bruikbaar, ook al is het in waarde achteruit gegaan. De heer Van der Erp hoopt voor Kerstmis met de werkzaamheden in Duitsland gereed te zijn.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 28 augustus 1947


Foto-album: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotografie: Onbekend.

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2023

Bnr. 716: The 250 Ton Crane (1937)

Leestijd: 2 minuten

WERF GUSTO LEVERT MOOI WERKSTUK AF.

Een gecompliceerde bergings-vaartuig-kraan.

SCHIEDAM, 20 Aug. — In opdracht v. de “Manchester Ship Canal Company” te Manchester heeft de N.V. Werf Gusto alhier een kraan vervaardigd, welke beschouwd moet worden als een constructiewerk van zeer bijzondere technische beteekenis.
De Engelsche Maatschappij, welke de opdracht tot den bouw gegeven had, had als eisch gesteld dat de kraan zou bezitten:

  1. Een opheffende kracht van 250.000 kg, noodig voor het open- en dichtdoen der groote kanaalsluizen:
  2. Een soortgelijke opheffende kracht voor bergingsdoeleinden en
  3. Een opheffende kracht van 120.000 kg. voor het in-, uit- en overladen van zware voorwerpen.

De werf Gusto heeft deze opdracht, waaraan technisch zeer vele moeilijkheden waren verbonden, tot volle tevredenheid der Engelsche maatschappij kunnen uitvoeren.
Ongeladen verplaatst het schip, waarop de kraan is gebouwd, 1.150 tons. Het ponton heeft een lengte van 147 Engelsche voet en een breedte van 5 voet 6 inches aan de kant, waar de machinerieën zijn geconstrueerd, welke diepgang 13 voet wordt wanneer de kraan het maximum gewicht aan draagvermogen torst.
De hoogte en de breedte van den bovenbouw — 69 voet boven het wateroppervlak — zijn zóó geconstrueerd, dat rekening is gehouden met de breedte van het kanaal en de hoogte der vaste bruggen.
Om de effectieve lengte en de stabiliteit van de kraan grooter te maken, is een bijzondere constructie aangebracht, bestaande uit twee hulp-pontons, welke gemonteerd zijn aan den achtersteven van het schip. Deze hangen links en rechts buiten boord. Deze constructie verhoogt de stabiliteit van de kraan, wanneer deze geladen is, met 50 pct. Een tweede genieuze vinding is de bouw van een 150-tons ballastwagen in het ruim van het ponton, welke achter in het schip gemonteerd is en op rails automatisch in de breedte van het schip verplaatsbaar is. Op deze wijze worden de gevolgen van het omzwaaien van de kraanboom — indien deze een zwaar voorwerp verplaatst — opgeheven en is tevens een gelijkmatige kanteling gewaarborgd.
De kraan wordt electrisch gedreven door een dynamo, welke in werking wordt gesteld door een stoommachine van 200 p.k. met 500 omwentelingen per minuut. De stoom wordt geleverd door een Schotsche ketel met een warmteoppervlakte van 970 vierkante voet en een druk van 130 lb per vierkante inch. Verschillende motoren zorgen voor de energie, noodig voor de reeds opgesomde doeleinden en wat daarmede in verband staat.
Comfortabele vertrekken zijn voor de officieren en de bemanning ingericht.

Bron: De banier : staatkundig gereformeerd dagblad 21-8-1937Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)

 

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2023