Categorie archieven: Mijn Gusto

Scheepsramp in het Kanaal

Leestijd: 2 minuten

Blijkens een telegram uit Parijs aan de’ Daily Chronicle” wordt de Fransche baggermolen „La Normandie”, met een Nederlandsche bemanning van 15 koppen, als met man en muis vergaan beschouwd, vermoedelijk in den storm van 3 op 4 October in het Kanaal.

Sinds 3 October, toen het vaartuig Ouhuistrehan met bestemming naar Havre verliet, is niets meer van den baggermolen en de opvarenden vernomen. De nasporingen hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Omtrent het ongeluk van de „La Normandie” wordt nader aan de Tel. gemeld: De “La Normandie” werd door een sleepboot „La Reine des Plots” in de flank gevaren en maakte sterk water. De boot begon spoedig te zinken en de opvarenden trachtten zich in de , booten te redden. Ook de andere boot kreeg ernstige averij en kon geen hulp bieden, doch slaagde er nog in Henfleur te bereiken. Lees verder Scheepsramp in het Kanaal

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2019

Raadplaat.

Leestijd: < 1 minuut

Een foto, ter grootte van een ansichtkaart. Gemaakt, waarschijnlijk eind 40’er begin 50’er jaren aan de kleding te zien. Ter gelegenheid waarvan de foto is gemaakt is niet helemaal duidelijk. Ook niet wie er op staan afgebeeld. Links en rechts staan wat oudere heren, het gros daar tussenin zijn merendeels jongeren. Is het het bezoek van een bedrijfsschool van een andere werf, of een Technische School die te gast was bij de Bedrijfsschool Gusto. Wie kan ons over de foto meer vertellen?

De foto werd gevonden in het archief van GustoMSC. De fotograaf is niet bekend. De kwaliteit van de foto is niet geweldig, zelfs niet na groot inscannen. De mannen staan tegen de zon in te kijken zonder tegenlicht, waardoor bij het merendeel de oogkassen zwart zijn door de schaduw.

Klik hier voor een vergroting van de foto.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2019

De Fabrieksschoorsteen

Leestijd: 2 minuten

Diep verankerd in de aarde, mach­tig en massief, hoog oprijzend in het luchtruim naast de Machine­fabriek, stond daar de oude fabrieksschoorsteen. Nog hoger reikte de slanke metalen draad met de platina spits, die met nood­weer de bliksemstralen als ‘t ware uitnodigde daar hun woest spel te beëindigen en hun vernietigende krachten in de schoot van de altijd bereid zijnde aarde te ontlasten. 

Jaar na jaar was de N.V. Wester tevergeefs op hem losgestormd, rukte dan nijdig de dikke rookwolken, die hij verspreidde aan flarden, zodat zij wonderlijke figuren vormden, die met grote snelheid werden voortgedreven in de sombere winterhemel. Als je dan onder aan zijn voet stond en omhoog keek naar die voorbij zwevende wolken, kreeg je het gevoel als toen op die kleine vrachtzoeker, worstelend in de kolkende golf van Biscaje, waarbij je maag feilloos de werking imiteerde van een knarsende lenspomp. Sommige dee!nemers a.an een zekere proefvaart met een der Gustoschep­pingen op een Noordzee die swing-neigingen vertoonde, kennen dat ge­voel wel… Lees verder De Fabrieksschoorsteen

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019

Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (1)

Leestijd: 3 minuten

Met een vieze druilregen vertrokken we onder leiding van de heren Kop en Maessen met 17 jongens van onze bedrijfsschool om 7.47 uur met de trein uit Sittard, richting Rotterdam, voor een 3-daagse excursie. In Eindhoven zat een van onze jongens al direct in de prijzen toen hij bij het overstappen een verkeerde tas meenam, met het gevolg, dat hjj bij het boter­ham eten geen brood had. maar alleen een hele stapel foto’s. Grote hilariteit bij het hele gezel­schap!

Inmiddels was de zon achter de wolken van­daan gekomen, die ons deze drie dagen geluk­kig niet meer verlaten heeft. In Rotterdam aangekomen stonden we al direct in het drukke gewoel van de grote stad. Heel wat anders dan de ., Waerelsjtad” Geleen. Gelukkig, dat de heer Kop hier goed de weg wist, want anders waren we niet ver gekomen.
Onze eerste gang was naar de Diergaarde Blij­dorp met zijn verschillende diersoorten, wat prachtig was om te zien. We probeerden een papegaai te leren fluiten (hjj verstond echter geen Limburgs). Lees verder Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (1)

Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2019

St. Erfgoed Werf Gusto Nieuws (1)

Leestijd: 2 minuten

Na veertig* jaar trouwe dienst:

Grootste Gusto kraan verhuist

De heer C.M. Tims op de werf.

Schiedam — De grootste kraan op de scheepswerf Gusto is, na veertig jaar door „GustoKerels” te zijn bediend, met al het andere materiaal verkocht. De 450 ton wegende kraan wordt nu vervoerd naar de firma Patje in het Groningse Waterhuizen. Het demonteren en monteren (in Waterhuizen) gebeurt door de firma Stork-Henze. Deze firma nam de afdeling Watertransporten van de firma Hak in de arm, om het gevaarte veilig naar het noorden des lands te krijgen. De heer C. M. Tims is deze dagen hard bezig met de voorbereidingen van het transport. „Het is een trieste zaak, nietwaar. Zo’n schitterende kraan, gebouwd en gebruikt door al die Schiedammers, haal je zo maar even weg. Er was natuurlijk geen werk meer”. Lees verder St. Erfgoed Werf Gusto Nieuws (1)

Laatst bijgewerkt op: 6 mei 2019