Categorie archieven: Tewaterlatingen

Tewaterlatingen Scheepswerf ‘Maasdijk’ Schiedam

Leestijd: 4 minuten

Bouwnummer: 31 ‘Damsterdiep’

Gisteren tegen half  12 is met goed gevolg te water gelaten het stoomschip gebouwd op de N.V. v. d. Kuy en v. d, Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf N.V. Maasdijk. De hoofdafmetingen schip zijn: lengte tusschen de loodlijnen 180′  –  0″; breedte 28′; holte toto hoofddek 14′  –  6″; holte tot gerezen achterdek 18′  –  6″; deadweight ongeveer 1100 ton; type raised Quarterdeck. Het schip is gebouwd onder de- hoogste klasse Norske Veritas en voor rekening van Holl. Vrachtvaart Mij. te Rotterdam, Dir. H v. Krieken.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 25 april 1919


Bouwnummer 33: ss ‘Spind’

Gistermiddag kwart over vijf is in bijzijn van vele genoodigden van de N.V. v. d Kuy en v. d. Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf ‘Werf Maasdijk’, te water gelaten het stoomschip ‘Spind’. Dit schip, dat oorspronkelijk voor een Rotterdamse firma was bestemd, is gebouwd voor de Noorsche Aktien Gesellschaft te Farsund. Het behoort tot de hoogste klasse Norske Veritas, is tusschen de loodlijnen 180′ lang en 28′ breed, terwijl het deadweight ongeveer 1100 ton is. Onmiddellijk wordt weer de kiel gelegd voor een nieuw schip, terwijl voorbereidende maatregelen worden getroffen voor een stoomschip van 7500 ton., dat over ongeveer 10 maanden klaar moet zijn.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 25 september 1919


Bouwnummer: 34 ss ‘Poeldiep’ (ex-Mira Mar)

Zaterdag werd van de werf der N.V. Van der Kuy en Van Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf, werf ‘Maasdijk’ te Schiedam, met goed gevolg te water gelaten, het onder werfnummer SS. 34 bij haar in aanbouw zijnde stoomschip. Van dit type zijn reeds 3 schepen afgeleverd. Genoemd schip is van het verhoogd achterdek type en is lang 180 duim 0 voet, breed 28 duim 0 voet en bol tot aan het opperdek 14 duim 6 voet, laadvermogen 1060 ton. Het schip wordt uitgerust met een triple Expansie machine van 600 I P.K. Op de vrijgekomen helling werd onmiddellijk de kiel gelegd voor eenzelfde type stoomschip.

Bron: Schuttevaêr; weekblad gewijd aan de belangen van den handel en de binnenlandse scheepvaart, jrg 31, 6 maart 1921


Bouwnummer 53: ss Mari Tere*

Gisternamiddag is van de werf Maasdijk van de N. V. Van der Kuy & van der Ree’s Machinefabrieken & Scheepswerven, alhier, met goed gevolg te water gelaten het stoomschip  ‘Mari Tere’, gebouwd voor Spaansche rekening. Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor het stoomschip no. 54, voor rekening van de N. V. Van der Eb & Dresselhuys’ Scheepvaart Mij., Rotterdam, met een laadvermogen van ongeveer 8000 ton.**

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 29 juli 1920

Bouwnummer: 51 ‘Alcyone’

Van de werf  ‘Maasdijk’ van de N.V. Van der Kuy en Van Ree’s Machinefabrieken en Scheepswerven te Schiedam is met gunstig gevolg te water gelaten het s.s. „Alcyone”, het eerste van de twee zusterschepen, op deze werf in aanbouw voor Van Nievelt, Goudriaan en Co.’s Stoomvaart-Mij. te Rotterdam. De hoofdafmetingen zijn: lengte tussen loodlijnen 375′, breedte 52′, holte tot aan sheltertlek 35′– 91′. Het laadvermogen zal bijna 8000 ton bedragen. Het schip is gebouwd onder speciaal toezicht en onder hoogste klasse Lloyd’s Scheepvaart-Inspectie, Havenarbeid en Reeders en is voorzien van 3 dekken, 7 waterdichte schotten en een dubbele bodem, verdeeld in 12 waterdichte tanks, die zich over de gehele lengte van het schip uitstrekt.

Achter de machinekamers bevindt zich de dieptank, die ingericht is voor het vervoer van eetbare olie. Voor- en achterpiek, dubbele bodemtanks en dieptank zijn ingericht zowel voor waterballast als voor stookolie, uitgenomen dubbele bodem tank no. 6. die dient voor het medenemen van voedingswater voor de stoomketels. Op het bovendek zijn de stalen dekhuizen aangebracht, waarin de diverse verblijven ondergebracht zullen worden, waaronder ruime hutten voor 12 passagiers. De hoofdmachine is van het triple expansie systeem met oppervlak condensatie en Stophenson’s Schaarbeweging. Het vermogen zal 2100 I.P.K. bedragen. De ketels zijn voorzien van Hoyden’s forced draught installatie en Smits oververhitters tot een temperatuur van 350 gr. C. De gehele machine-installatie is eveneens door bovengenoemde werf vervaardigd.

Bron: Schuttevaêr; weekblad gewijd aan de belangen van den handel en de binnenlandse scheepvaart, jrg 33, 7 mei 1921


 Bouwnummer 52 ss ‘Alwaki’

Zaterdagmiddag om drie uur had aan de Werf ‘Maasdijk’ van de N.V. van der Kuy van der Ree’s Machinefabrieken en Scheepswerven Schiedam, met gunstig gevolg de tewaterlating plaats van het stoomschip ‘Alwaki’. De doopplechtigheid werd verricht door mevr. Duyfhuizen en onmiddellijk nadat de laatste beletselen waren weggenomen, gleed de massale romp van het bijna 11.000 tons waterverplaatsende vaartuig in zijn element. Dit stoomschip is de tweede van de twee zusterschepen, op deze werf in aanbouw voor rekening van Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. te Rotterdam. 

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 27 maart 1922


.


* Geen foto beschikbaar, ook niet als ‘Ciutat de Tarragona’. In 1927 werd het schip gekocht door Matías Mallol Bosch S.A. in Tarragona, Spanje.
** Dit schip is afbesteld. Waarschijnlijk is de opdracht gegaan naar De Klop in Sliedrecht. Volgens gegevens van marhisdata.nl heeft De Klop in 1922 een 8000 ton vrachtschip afgeleverd aan de N. V. Van der Eb & Dresselhuys’ Scheepvaart Mij., Rotterdam met de naam ‘Maraglo’.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2023

Tewaterlating 161 ‘Laurent Meeus’ 1929

Leestijd: 2 minuten

Donderdag 12 december 1929 zou om half 12 van de werf Nieuwe Waterweg in Schiedam het motortankschip, ‘Laurent Meeus’, in aanbouw voor de N.V. Purfina Marittime te Antwerpen te water worden gelaten. Door de hevige wind werd de tewaterlating uitgesteld tot zaterdag 14 december. De officiële doop met alle genodigden ging wel door op die stormachtige donderdag.

Voor deze gelegenheid was een groot aantal gasten uit België overgekomen. De zware storm was echter oorzaak dat de directie van de werf het veiliger oordeelde, de te waterlating uit te stellen lot gunstiger weersomstandigheden.

De plechtigheid bepaalde zich derhalve tot het ten doop houden van het schip. hetgeen geschiedde door mevrouw Meeus. Aanwezig waren behalve de directeur der Scheepswerf Nieuwe Waterweg, de heer Ir, A. Knaape en de directeur der Rotterdamsche Droogdok Mij., de heer D. C. Endert Jr., de heeren Maskens, gezant van België, Ed Houwers, Belgische consul, M, Nicault, Fransche consul, P. Bechet, secretaris der Fransche legatie, v. d. Stegen, burgemeester van Gent, mej. Boonants, wethoudster en Balthasar, Cnudde, Carpentier en Siffer, allen wethouder van Gent, Norro gemeentesecretaris van Gent, Macho en Mallerns, beide hoofdingenieurs van bruggen- en wegenbouw, Cuveller, waterschout van Antwerpen, Blondes, havenmeester en Hauspye, hoofdingenieur van Gent, Leon Velge, directeur der N.V Purifina., Le Meeus administrateur der Comp. Financiere Belge des Petroles, Antwerpen, Pules Velge, directeur van den Lloyd Royal Belge, Baron Passerat de la Chapelle, administrateur van Petrofina, graaf de Bourguignon de St. Martin, zaakgelastigde van Frankrijk in den Haag, alsmede de heeresi Verhé, Kapitein en Jansen, de machinist van de „Laurent. Meeus”. 

Na deze plechtigheid kwamen de gasten bijeen in een der lokalen van het kantoor. Ir. Knaape het woord nemende, vond het jammer, dat het weder niet toeliet, het schip te water te laten gaan. Het deed hem veel genoegen dat zo velen van de uitnoodiging hebben gebruik gemaakt. Het schip is echter goed gedoopt en zal zoo spoedig het weder het toelaat, te water gaan. Het is reeds eenigen tijd geleden, zoo vervolgde spr. dat het s.s „President Francqui” te water werd gelaten. Dit schip heeft nu reeds zes reizen van Batoum naar Zelzate gemaakt en meer das 100.000 tons olie vervoerd. De capaciteit van de „Laurent Meeus” – is ongeveer 30 procent grooter. Het schip is 123 Meter lang en 20 M. breed, Een woord van dank uitte spr. verder aan mevr. Meeus, die het schip ten doop hield en bood haar als aandenken aan dezen doop een zilveren souvenir aan.

Ten slotte stelde spr. voor een dronk te wijden op het welzijn de Mij. Purfina. Hierna ging de eerewijn rond terwijl daarna den Belgischen gasten een noenmaal werd aangeboden.


Bronnen: Nieuwe Schiedamsche Courant 13 december 1929
Headerfoto: Stadsarchief Rotterdam nr. 4181-RDM-33270 – Fotograaf: Onbekend.
Alle foto’s: Stadsarchief Rotterdam – 4117 Collectie F.H. van Dijk, 1920-1975.

Laatst bijgewerkt op: 9 november 2023

Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)

Leestijd: 3 minuten

Toen wij ons zaterdag op weg begaven voor de stapelloop van het ms. Yaracuy was het een trieste droefgeestige middag, die ons het gevoel gaf, dat wij zelf te water werden gelaten. Bij aankomst op de werven van de N.V. Gusto v.h. fa A. F. Smulders klaarde het weer echter op en het was tenminste droog, toen wij ons bij de vele kijkers voegden, die zich rondom het slanke vaartuig verdrongen. Een nieuw schip op de helling Is altijd een imposant gericht. De Yaracuy heeft een lengte van 116.65 m. en een breedte van bijna 16 meter. De mannen aan dek keken van ca. tien meter hoogte op ons neer. Het is een schip van 4500 ton dw. met 305.000 kubieke voet laadruimte en 15.090 kubieke voet koelruimte. Het vaartuig wordt voortbewogen door twee Nordberg-motoren van 2100 pk. Er zijn een complete Installatie voor air-conditioning en allerlei moderne navigatiemiddelen aan boord, zoals radar, echopeilapparaat, gyrokompas, draadloze telegrafie en telefonie, koers-detector etc. Behalve de bemanning kunnen twaalf passagiers aan boord accommodatie vinden. Lees verder Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)

Laatst bijgewerkt op: 29 oktober 2019

Baggermolen te water gelaten

Leestijd: < 1 minuut

Gisteren is op de werf te Slikkerveer van de N.V. Werf Gusto te Schiedam de dieselelektrische cutter-bakkenzuiger “Arlésienne” te water gelaten. Met de tewaterlating van deze zuiger is weer een baggerwerktuig aan de lange reeks op deze werf gebouwde baggerwerktuigen toegevoegd. Opdrachtgeefster is de „Société de Dragage, Dérochage et Transport” te Parijs, dochtermaatschappij van de S. A. Entreprises Ackermans & Van Haaren te Antwerpen. Lees verder Baggermolen te water gelaten

Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2019

“Menoembing” loopt van stapel

Leestijd: 4 minuten

“Ik doop u: Menoembing”, De  klink was weggehaald, en terwijl de eerste zeetinbaggermolen, bestemd voor het ministerie van Overzeese gebiedsdelen, van de werf Gusto voorheen firma A . F. Smulders te Schiedam, weggleed over de afloopgoten naar zijn element, barstte een fles champagne tegen de romp uiteen.  Het was klokslag drie uur, toen  mej. Inckel, dochter van de directeur van het technisch bureau van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, deze doopplechtigheid, met alle ceremonieel  daaraan verbonden, verrichtte. De „Menoembing” zo genoemd naar een bergtop op Banka, maakt deel uit van een serie van acht van deze drijvende fabrieken, welke door de regering zijn besteld. Inderdaad „drijvende fabrieken” want op deze molens geschiedt alles, van de opbaggering der specie af tot en met de levering van het schone erts. Lees verder “Menoembing” loopt van stapel

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2019

Mijnenveger „Abcoude” te water gelaten

Leestijd: 2 minuten

Gistermiddag is van de Werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten de mijnenveger ,.Abcoude”. De doopplechtigheid werd verricht door mej. Pomes, officier tweede klasse van de Marva’s die de door familie-omstandigheden verhinderde echtgenote van de burgemeester van Abcoude, mevrouw M. A. Quarles van Ufford , verving.

De ,,Abcoude” gleed onder de tonen van het Amerikaanse volkslied in het water. Namens de directie van de werf  bracht nu F. Smulders allereerst dank aan de vertegenwoordiger van de Amerikaanse Marine, captain Hugh P. Webster. Hij wenst vervolgens mej. Pomes. van de Koninklijke Marine en de burgemeester ( jhr. Quarles van Ufford ) van Abcoude geluk. Lees verder Mijnenveger „Abcoude” te water gelaten

Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2019

TEWATERLATING VAN HOPPERZUIGER Co. 32

Leestijd: 2 minuten

Het was Zaterdag, 17 Juli jl., een belangrijke dag in de analen van de l.H.C. en Werf Gusto.

De slibzuiger Co. 32 gebouwd voor rekening van het Argentijnse Ministerie van Openbare Werken, zou van stapel lopen.
De zon scheen; een zeldzame weelde in deze zonloze en regenrijke zomer! Het was of de hemel zich, evenals de Werf, voor deze gelegenheid in feestdos had gestoken. Als wij dit als een gunstig voorteken mogen beschouwen, zal het schip zeker gelukkig varen. Lees verder TEWATERLATING VAN HOPPERZUIGER Co. 32

Laatst bijgewerkt op: 2 april 2019