Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)

Leestijd: 3 minuten

Toen wij ons zaterdag op weg begaven voor de stapelloop van het ms. Yaracuy was het een trieste droefgeestige middag, die ons het gevoel gaf, dat wij zelf te water werden gelaten. Bij aankomst op de werven van de N.V. Gusto v.h. fa A. F. Smulders klaarde het weer echter op en het was tenminste droog, toen wij ons bij de vele kijkers voegden, die zich rondom het slanke vaartuig verdrongen. Een nieuw schip op de helling Is altijd een imposant gericht. De Yaracuy heeft een lengte van 116.65 m. en een breedte van bijna 16 meter. De mannen aan dek keken van ca. tien meter hoogte op ons neer. Het is een schip van 4500 ton dw. met 305.000 kubieke voet laadruimte en 15.090 kubieke voet koelruimte. Het vaartuig wordt voortbewogen door twee Nordberg-motoren van 2100 pk. Er zijn een complete Installatie voor air-conditioning en allerlei moderne navigatiemiddelen aan boord, zoals radar, echopeilapparaat, gyrokompas, draadloze telegrafie en telefonie, koers-detector etc. Behalve de bemanning kunnen twaalf passagiers aan boord accommodatie vinden.

Terwijl de gasten zich in de ontvangstzaal van het kantoor verzamelden, sloegen buiten de mannen van de Werf Gusto de laatste kimblokken weg onder het stalen karkas, zodat het schip nog slechts rustte op de sleden, die met stalen kabels aan haar romp verbonden waren. Om circa halfvier begaven de genodigden zich op weg naar de helling, waar de blazers van Gusto een vrolijk wijsje inzetten. Op het platform verenigden zich alle officiële persoonlijkheden, behalve mevr. Consuelo Dagnino, de echtgenote van de ambassadeur van Venezuela, die de Yaracuy zou dopen, zagen wij er dr. Menuet A. Chavez, de ambassadeur van Mexico, alsmede Luis A. Olavarria, de secretaris van de Venezolaanse ambassade, kapitein A. Cudemos Léon, scheepvaart-inspecteur van Venezuela, en zijn collega korvettenkapitein Pablo E. Cohen.

De ambassadeur van Venezuela, Don Manuel Dagnino, was door ziekte verhinderd bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Pater C. v. d. Burgh zegende het schip en na een gebed doopte Dona Consuelo Dagnino het nieuwe vaartuig; de champagnefles sloeg kapot tegen de scheepswand en even later gleed onder het gegil der scheepsfluiten en het gejuich van het enthousiaste publiek de Yaracuy te water, geremd door de trossen, die het schip met zich sleepte, en aanstonds opgevangen door de sleepbootjes, die op de Maas lagen te wachten.

Toespraken

Weer terug In de ontvangstmal sprak de heer H. Smulders, onder-directeur van de N.V. Werf Gusto zijn gasten toe; hij noemde de tewaterlating van het m.s. Yaracuy een gebeurtenis, die er ongetwijfeld toe zal bijdragen de traditionele vriendschapsbanden tussen Venezuela en Nederland nog nauwer aan te halen. Hij memoreerde dat de Compania Venezolana de Navegación aan de IHC Holland vier schepen in opdracht had gegeven, waarvan er thans twee door de N.V. Gusto zijn voltooid. Deze vier in Nederland te bouwen schepen zullen het materiaal van de Compania Venezolana de Navigacion moderniseren en rendabel maken en de heer Smulders sprak er zijn voldoening over uit, dat de Schiedamse werf deze belangrijke opdracht heeft gekregen en aldus heeft kunnen medewerken aan de uitbreiding van de Venezolaanse handelsvloot met moderne schepen, die aan de concurrentie het hoofd kunnen bieden. Hij bracht daarop dank aan de kapiteins Cudemus en Cohen, die namens de maatschappij toezicht hebben geoefend, op de bouw en aan het Bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie voor de betoonde medewerking.

Tenslotte overhandigde bij aan mevr. Consuelo Dagnino, die de Yaracuy heeft gedoopt, een geschenk In de vorm van een gouden armband. De heer Luis Olavarria beantwoordde de toespraak van de heer Smulders met een rede in het Spaans, waarin hij de NV. Gusteo namens de Venezolaanse  Scheepvaartmaatschappij bedankte.

foto: Collectie Gemeentearchief Schiedam / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 29 oktober 2019