TEWATERLATING VAN HOPPERZUIGER Co. 32

Leestijd: 2 minuten

Het was Zaterdag, 17 Juli jl., een belangrijke dag in de analen van de l.H.C. en Werf Gusto.

De slibzuiger Co. 32 gebouwd voor rekening van het Argentijnse Ministerie van Openbare Werken, zou van stapel lopen.
De zon scheen; een zeldzame weelde in deze zonloze en regenrijke zomer! Het was of de hemel zich, evenals de Werf, voor deze gelegenheid in feestdos had gestoken. Als wij dit als een gunstig voorteken mogen beschouwen, zal het schip zeker gelukkig varen.

Van het dooppodium, opgericht voor de hoogopgaande boeg, wapperden vrolijk de vlaggen. Het blauw-wit-blauw der Argentijnse vlaggen vermengde zich met het rood­-wit-blauw der Nederlandse tot een kleurrijk geheel. Toen de toegangspoort om 13.30 uur open ging, begon er een onafgebroken stroom mensen de werf te vullen. De belangstelling was buitengewoon groot. Alle perso­neelsleden der werf met hun gezinsleden waren in de gelegenheid gesteld de tewaterlating bij te wonen. Ook van particuliere zijde uit Schiedam en omgeving waren talrijke verzoeken om toegang aangevraagd.

Personeels­verenigingen, Nijverheidsscholen, enz. deden dit eveneens: Even voor twee uur betrad een grote stoet genodigden, die tevoren door de Directie waren ontvangen, het terrein en bestegen het dooppodium.

Onder deze merkten wij o.m. op: Mevr. S. E. Varela Keen de Bunge, de Heer lgnacio A. Bunge (Chargé d’Affaire a.i.), de Heer Rodriguez (Altaché à la Légation) en echtgenote, de Heer H. S. Wessels, Consul Generaal, en echtgenote, de Heer Antonio N. Bettin Rella, Vice-con­sul, en echtgenote. De opdrachtgevers werden vertegen­woordigd door de Heren Maresca en Cremer. Verder zagen wij nog de Directie van de I.H.C.-vennoten Ver­schure en J. & K. Smit, de heer Kloppenburg, Ir. J. Goedhart van het Nederlands Gezantschap te Buenos Aires, Mr. A. Kerkhoven van hel Departement van Economische Zaken, Ir. Kieviet van de N.I.T., vergezeld van 3 Zweedse gasten en Ir. A. Guijot v. d. Ham van hel Departement voor Overzeese Gebiedsdelen.

De klok wees precies 14.07 uur aan toen de traditionele champagnefles op de boeg stuk sloeg. Gelijktijdig begon het schip de helling af te glijden en belandde voorbeel­dig, onder het gefluit van boten en handgeklap der aan­wezigen, in zijn natuurlijk element. Met recht kon hier worden gesproken van een vlotte tewaterlating.

De werkers, die met hoofd en hand dit staaltje van Hollandse scheepsbouwkunst hielpen tot stand brengen, zullen wel met zekere trots het fiere schip nagekeken hebben.

De doopplechtigheid werd verricht door Mevr. S. E. Varela Keen de Bunge. 

bron: I.H.C. Het Zeskant oktober 1948
foto boven: fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 2 april 2019