Categoriearchief: Gusto Staalbouw

Reparatie sluisdeuren Maasbracht (Bnr. 850 1943)


In juni 1942 had het kolenschip ‘Rheinlust’ één van de sluisdeuren aan de noordkant van het sluizencomplex uit haar scharnieren geramd. Hierdoor was alle water tussen de sluis van Maasbracht en de (voormalige) sluis van Roosteren in één keer weggelopen en was de sluis zwaarbeschadigd geraakt. Hoewel het niet om een bewuste sabotage-actie ging, zou de sluis gedurende de rest van de oorlog niet meer op haar volle capaciteit functioneren. Lees verder Reparatie sluisdeuren Maasbracht (Bnr. 850 1943)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2023

De vlam in Hoogoven 7


Het bedieningspaneel v. Hoogoven 7 klaar voor de productie

Op 28 november 1972, om elf uur, begon Hoogoven 7 met de productie van bijna 8 miljoen kg ijzer per dag. Ruim twee jaar geleden begon de afd. Nieuwbouw van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken met de bouw van Hoogoven 7. Gusto Staalbouw heeft daaraan een groot aandeel gehad. Onder leiding van de heer W. Kok hebben onze medewerkers bijna twee jaar aan dit project gewerkt.
In die tijd is een gigantische hoeveelheid materiaal verwerkt. Niet minder dan 25.000 ton staal, 35.000 m3 beton, 21.500 ton vuurvast metselwerk, 200 km elektrische kabel en 1,8 miljoen montage/bouwuren vormen nu een bijdrage tot het 5¼ miljoen ton staalplan, dat de Hoogovens in IJmuiden in juni 1968 publi­ceerde. Lees verder De vlam in Hoogoven 7

Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2020

De brand er in!


Toen men op 28 november j.l. in Velzen de nieuwe Hoogoven 6 in gebruik stelde, was dat ook voor Gusto een belangrijke dag.
Directeur Drijver van de Hoogovens zei in de aanhef van zijn uitvoerige rede: “In het bijzonder degenen onder U, die daadwerkelijk aan de totstandkoming hebben meegewerkt, moet het een gevoel van voldoening geven dat we over enkele ogen­blikken tot het aanblazen van deze nieuwe hoogoven kunnen overgaan.”
Dit “daadwerkelijk meewerken” sloeg voor een belangrijk deel op Gusto Staalbouw, die Hoogoven VI gebouwd heeft. Om een cijfer te noemen; Gusto heeft ongeveer 5000 ton staal van de in totaal 7800 ton geleverd. Lees verder De brand er in!

Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2020

Fotoboek hermontage Dordtse laadbruggen 1948

In 1942 – ’43 werden de vier laadbruggen van het Dordtse Zeehavenbedrijf door de Duitse bezetting in beslag genomen, gedemonteerd, vervoerd naar Hamburg en aldaar aan de Diestelquai weer opgesteld, evenals een gedeelte van de Rotterdamse haveninstallaties. Einde 1944 werden bij een bomaanval twee van de laadbruggen vernield, waarna de resten werden verschroot. Na de Duitse capitulatie werden de laadbruggen, evenals alle andere door de Duitsers geroofde goederen, via het “Commissariaat Generaal voor Recuperatie” (C.G.R.), “geclaimd” bij de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland. De erkenning als Nederlands bezit volgde in juli 1946, met directe vrijgave van de vernielde laadbruggen, terwijl de beide andere werden vrijgegeven in april 1947.

Onder leiding van Gusto Staalbouw werd de demontage in Hamburg uitgevoerd door de fa. Demag. Het transport naar Nederland ging gedeeltelijk per spoor en per landingsvaartuig van de Ned. Marine. Begin 1948 werd door Gusto Staalbouw de hermontage te Dordrecht begonnen van de beide resterende laadbruggen. De opgelopen schade bleek belangrijk te zijn, zoals blijkt uit de foto’s, die tevens een serie beelden geven over de hermontage en de daarbij door Gusto Staalbouw gevolgde methode.

Bron: Foto-album gedoneerd door de Familie Lissenberg in Schiedam
Tekstschrijver: Onbekend.


Klik op de foto om het foto-album te openen

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2023

Gusto Staalbouw een dynamische afdeling


“Mei 1940 trad ik in dienst van Gusto Staalbouw en mijn eerste karwei was het herstellen van de verwoeste spoorbrug bij Kelpen (Bnr. 792) in Limburg”. Dit vertelde ons de heer Van de Es toen hij in het afgelopen jaar met pensioen ging. 26 Jaar was hij bedrijfsleider van genoemde afdeling.
“Na de oorlog waren we wéér met die brug (Bnr.  860) be­zig. Hij was nog eens verwoest!”
Dit zijn de werkzaamheden van de mensen van Gusto Staalbouw: construeren, opbouwen en herstellen, nu eens hier, dan weer daar.
In de afgelopen dertig jaar zijn vele werken uit­gevoerd, zoals bruggen, fabrieksgebouwen, in­stallaties voor de kolenmijnen en hoogovens. We zullen enkele voorbeelden hiervan noemen. Lees verder Gusto Staalbouw een dynamische afdeling

Laatst bijgewerkt op: 23 december 2019

Staalkaart van Gusto Staalbouw

foto boven: Montage Hoogovens te IJmuiden


Werf Gusto heeft algemeen de naam “altijd van alle markten thuis te zijn” en in niet mindere mate geldt dat ook voor “Gusto Staalbouw”. In het vorige nummer van Het Zeskant stond in het firmagedeelte van Werf Gusto een beschrij­ving van een vreemd karwei dat Gusto Staal­bouw thans onderhanden heeft: de staalconstruc­tie van een tien verdiepingen tellend kantoor­pand in Rotterdam, dat van boven naar beneden gebouwd wordt! Het stalen skelet wordt namelijk verdieping voor verdieping, opgehangen aan een betonnen pilaar die enigszins aan een kleine Euromast doet denken. Lees verder Staalkaart van Gusto Staalbouw

Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019

Stalen mantel ‘Maastunnel’ Bnr. 724 (1940)


De Maastunnel.

Even voorbij de Parkhaven staan aan beide oevers van de Maas twee imposante gebouwen, die men, indien ze op een andere plaats stonden, zou kunnen houden voor een bioscoop, een studio of een naar moderne opvattingen gebouwde kerk. Het zijn intusschen, zooals elke Rotterdammer ons zou kunnen vertellen, de ventilatiegebouwen voor den nieuwen Maastunnel, waar dus gezorgd wordt voor de luchtverversching in de rijbanen van den tunnel. Tusschen deze torens liggen meters onder water, op den bodem van de Maas, negen tunnelstukken van elk ruim zestig meter lengte, 25 meter breedte en 8 1/2 meter hoogte, geweldige gewapend betonnen blokken, die aan de buitenkant werden afgedicht tegen den waterdruk door een gelaschten zes meter dikken stalen mantel*, welke op zijn beurt nog weer tegen roestvorming met een dunne betonlaag bekleed werd.

Afzinken tunneldelen Maastunnel
foto uit: Lassen Nielsen

Stuk voor stuk zijn deze geweldige doozen, die met behulp van pontons drijvende worden gehouden, tot zinken gebracht, nadat te voren in den bodem van de Maas een geul was gebaggerd, waar het stuk in paste. Zoo bestaat dus de tunnel tusschen de beide ventilatiegebouwen uit negen segmenten, onder water aan elkaar bevestigd. Het zou ons te ver voeren, indien wij hier uitvoerig ingingen op de verschillende technische kwaliteiten van dit werk, maar het zal onzen lezers ook zonder dat wel duidelijk zijn, dat hier iets tot stand is gebracht, dat eens te meer de aandacht van geheel de wereld vestigt op hetgeen ons land op technisch gebied presteert.

Want de methode, een tunnel, te maken door het doen zinken van vierkante tunnelstukken, en die onder water aan elkaar te lasschen, is geheel nieuw, en heeft in alle landen de onverdeelde aandacht van de technici getrokken, die met veel belangstelling de vordering van het werk hebben gevolgd. Thans is men dan zoover, dat één tunnelgang gereed is, en dat men ten aanzien van de overigen genaderd is tot de afwerking, zoodat indien zich geen onverwachte stagnatie voordoet, in dit jaar, wellicht reeds in September, maar anders toch in October, de tunnel voor het publiek kan worden opengesteld, hetgeen natuurlijk een geweldige ontlasting van het verkeer op de Willemsbruggen ten gevolge zal hebben.

Schiedamsche Courant, 17/06/1941; p. 4/6
foto: Uit ‘Lassen Nielsen’
* Aandeel van Werf Gusto in de bouw van de tunnel


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2018