Staalkaart van Gusto Staalbouw

Leestijd: 3 minuten

foto boven: Montage Hoogovens te IJmuiden


Werf Gusto heeft algemeen de naam “altijd van alle markten thuis te zijn” en in niet mindere mate geldt dat ook voor “Gusto Staalbouw”. In het vorige nummer van Het Zeskant stond in het firmagedeelte van Werf Gusto een beschrij­ving van een vreemd karwei dat Gusto Staal­bouw thans onderhanden heeft: de staalconstruc­tie van een tien verdiepingen tellend kantoor­pand in Rotterdam, dat van boven naar beneden gebouwd wordt! Het stalen skelet wordt namelijk verdieping voor verdieping, opgehangen aan een betonnen pilaar die enigszins aan een kleine Euromast doet denken.

Dit heeft geleid tot het verzoek: vertel eens iets meer over Gusto Staalbouw. Welnu, een paar van de markten waarvan Gusto Staalbouw thuis is, zijn: staalconstructies, bruggen, sluizen, tun­nelbouw, mijnbouwapparatuur, transportwerk­tuigen, pijpleidingen, apparaten voor de chemi­sche industrie, montage.

Zo heeft Gusto talloze basculebruggen gebouwd, zoals de Van Brienenoordbrug, de grootste bas­culebrug ter wereld. Als deze brug geopend is steekt het topje 80 meter boven water uit, de twee onafhankelijk van elkaar bewegende delen zijn tezamen 36 meter breed, met ballast wegen zij 4000 ton.

En wat door Gusto gebouwd wordt, wordt ook door Gusto gemonteerd; de montage van de brugklappen vormde het hoogste en zwaarste karwei dat ooit door drijvende kranen in Ne­derland is uitgevoerd: 630 ton op 20 meter! Ook het basculegedeelte van de nieuwe brug bij Numansdorp is van Gusto, evenals de Hoornbrug in Rijswijk, en bruggen in Grouw, Dordrecht, Gorinchem, Alblasserdam, Vlissingen enz. enz.

Montage brugklap Brienenoord.

In lastechnisch opzicht was de aanleg van de Maastunnel in Rotterdam destijds een bijzonder moeilijk object. Gusto Staalbouw maakte voor deze tunnel niet alleen de waterdichte tunnel­stukken, maar was ook verantwoordelijk voor het verbinden en lassen onder water van de tun­nelmantels. Dit betekende een totaal van 60 km lasnaad, die onder zeer moeilijke omstandighe­den tot stand gebracht moest worden. Er werd in duikerklokken bij ongeveer 2½ atm. overdruk gelast, een werkwijze die nog nooit eerder was toegepast en waarvoor dan ook speciale laselec­troden ontwikkeld moesten worden.

Als men een tunnel recht overeind zet, heeft men een mijnschacht. Voor de Staatsmijnen bouwde Gusto stalen schachtbekleding, die op een bij­zondere wijze verzonken werden. In tegenstel­ling tot de gebruikelijke (vries) methode dreef de stalen binnen- en buitenmantel hierbij tijdens het verzinken op een dikspoeling. Op deze wijze werden schachten met een door­snede van 7 meter tot op 500 meter diepte ver­zonken.

Voor de Staatsmijnen werkte Gusto niet slechts in de diepte, maar ook in de hoogte. Een voor­beeld hiervan is de 173 meter lange chroom­nikkelstalen binnenmantel van een schoorsteen voor bet stikstofbindingsbedrijf. Enige andere produkten en montages voor de mijnindustrie zijn: heuvelgravers, kolentrans­port-installaties, ophaalinstallaties, zeverijen, wasserijen, laad- en losvloeren, cokesuitdruk-ma­chines, chemische fabrieken. Een bijzonder grote rol bij deze productie speelt natuurlijk het Gusto bedrijf te Geleen, waar 230 man werken.

Die fabrieksbouw brengt ons op het terrein van de apparatenbouw, zoals destilleer-kolommen, rectificeerkolommen, enz., enz. Van vetzuur tot hormonen en vitaminen, van benzine- tot nylonfabrikage, het gebeurt alles in apparaten van Gusto.

In het Botlekgebied werd een gehele olieraffina­derij gemonteerd, in Velsen een hoogoven; en kent U die hoge schoorstenen van de elektrische centrales in Velsen en Den Haag? Zij zijn neer­gezet door Gusto Staalbouw.

Het REM-eiland dat voorlopig zo doelloos in de Noordzee staat? Gusto heeft de Noordzee iets dergelijks geleverd, maar dan aanzienlijk groter: een well-jacket voor de olie-industrie. Bandenbruggen, transportbanden van Gusto, zij zijn te vinden in de Botlek voor de G.E.M., bij Maastricht voor de E.N.C.I., in de zeverijen en de cokesfabrieken van de Staatsmijnen. Pijpleidingen, sluisdeuren en -schuiven (zoals die van het Delta-plan), cellen voor een kern­reactor, viaducten, stations- en fabriekshallen, het is pas het begin van een opsomming die nog in geen drie Zeskanten volledig kan zijn.

Hydraulische installatie voor staatsmijnen.

De lijst van alle bedrijven waarvoor Gusto Staal­bouw belangrijke opdrachten beeft uitgevoerd vormt een staalkaart van de Nederlandse indus­trie, een staalkaart van Staalbouw!


bron: I.H.C. Het Zeskant maart 1965
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019