TEWATERLATING M.S. ,,ALCHIBA”

Leestijd: 3 minuten

Woensdag, 22 juli 1959, precies te 6 uur, gleed het m.s. ,,Alchiba”, dat gebouwd wordt voor Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaartmaat­schappij, vlot het water in. Ondanks het late uur en ondanks de vakan­tietijd was er voor deze tewaterlating veel belangstelling.

Even voor 6 uur hadden de genodigden zich op de hellingtribune verzameld en direct daarna klonken onder het schip de galmende slagen, die gepaard gaan met het verwijderen van de laatste beletselen voor de stapelloop.
Onder de genodigden merkten wij op mevrouw G. C. J. Duijfhuizen­Van der Ent Braat, die de doop zou verrichten, en de heren B. B. Duijf­huizen, Prof. Mr. P. J. Oud, J- C. Smalt, A. W. Goudriaan, W. Goudri­aan, Ir. M. Eikelenboom, G. Goudriaan, J. B. Korpershock, W. Kruijne de Bruijne, D. E. Verschoor en J. M. van Vugt, allen commissarissen en directeuren van de rederij. Voorts de heer Ir. Corver van het Bureau Veritas, Mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam, en Prof. Albergts, president-commissaris van de Werf Gusto.

Nadat mevr. Duijfhuizen -Van der Ent Braat het schip zijn naam had gegeven en de klink had laten val­len, speelde Gusto’s Muziek-gezelschap het Wilhelmus en loeiden de stoom­fluiten en sirene’s van fabriek en sche­pen. Na de tewater-lating verzamelden de gasten zich in het kantoor-gebouw, waar het woord werd gevoerd door de heer Mr. H. Smulders, die er op wees dat de “Alchiba” een schip is van een serie van vijf schepen, die door Van Nievelt Goudriaan & Co aan verschil­lende werven zijn opgedragen. De vraag, die thans wel wordt gehoord, of het tewaterlaten van een schip onder de huidige moeilijke omstandigheden in de scheepvaart een gelukwens waard is, beantwoordde spreker bevestigend. Want, zo zeide hij, na iedere periode van neergang volgt een periode van opgang. Spreker hoopt, dat de “Alchiba” dan zal bijdragen tot bloei van de rederij.

Vervolgens dankte spreker de heren van de Technische Dienst van de rede­rij, van het Bureau Veritas, van de Scheepvaart-inspectie, van de onderaan­nemers, kortom allen, die aan de bouw hebben medegewerkt, voor de prettige samen-werking. Speciaal richtte spreker zich tot mevrouw Duijfhuizen-Van der Ent Braat, die hij dank zegde voor haar medewerking bij het dopen en tewater­laten van het schip. Hij bood haar als aandenken aan dit gebeuren een ge­schenk aan. Ten slotte bracht spreker een dronk uit op de behouden vaart van de “Alchiba” en op het welzijn van de rederij.

Hierna sprak de heer W. Goudriaan, die er op wees, dat de tijden voor de scheepvaart weliswaar moeilijk zijn, maar dat een rederij ook in moeilijke tijden met een goed schip nog wel geld kan verdienen. Hij hoopte dan ook, dat de “Alchiba” met de grootst mogelijke spoed zal worden afgebouwd en aan de rederij zal worden overgedragen. Het heeft de rederij verheugd, zo zeide spreker, dat mevrouw Duijfhuizen-Van der Ent Braat de doop heeft willen verrichten, omdat haar echtgenoot de enige is, die alle 54 jaren van het bestaan van de rederij heeft mede­gemaakt. Hierna bracht spreker een dronk uit op de Werf Gusto.

Ten slotte heeft mevrouw Duijfhuizen-Van der Ent Braat haar beste wensen uitgesproken voor de behouden vaart van de “Alchiba” en de heer Smulders haar dank betuigd voor het haar aangeboden geschenk. Hierna volgen nog enkele bijzonderheden over het schip: 

Lengte tussen de loodlijnen ………………………………… 140,- m.
Lengte over alles ……………………………………… 150,- m.
Breedte op de spanten ……………………………………… 19,20 m.
Holte in de zijden tot shelterdek ………………………… 11,70 m.
Klasse …………………………………………………. Bureau Veritas.
Snelheid …………………………………………………….. ca. 16 knopen.
Moderne accomodatie met rook- en eetsalon voor 12 passagiers.
d.w. ……………………………………………………. 9200 ton.
Hoofdmotor ……… Sterk-Dieselmotor 72000APK bij 1500 omw/min.
Dynamo’s ……………………………… 3 x 230 kW en 1 x 35 kW.

Laadgerei:
2 vaste clectrische laadkranen van 2 ton;
4 verrijdbare electrische laadkranen van 2 ton. ;
1 laadboom van 40 ton;
1 laadboom van 15 ton;
4 laadbomen van 3-5-10 ton;
6 laadbomen van 3-5 ton.
Airconditionning in alle verblijven
Stalen pontonluiken.
Moderne nautische uitrusting, zoals radar, echolood-installatie, gyro kompas, draadloze telegrafie en telefonie, richtingzoeker enz.

bron: I.H.C. Het Zeskant augustus 1959
foto’s: I.H.C. Het Zeskant / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfhoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 15 maart 2019