Proefvaart “Maxwell” (Co. 380)

Leestijd: 2 minuten

Maandag, 11 mei 1959, vertrok de “Maxwell” naar Lekkerkerk om daar op dinsdag met de baggerproeven te beginnen. Die dag kwamen daar dan ook de technici van Werf Gusto en van het Belgische Minis­terie voor de Congo aan boord. Al spoedig werd met de baggerproeven een aanvang gemaakt. Deze proeven verliepen tot ieders tevredenheid.

De enige moeilijkheid die zich voordeed was, dat er nog al eens moest worden gezocht naar plekjes, waar voldoende zand aanwezig was om de hopper vol te zuigen. Maar voor het overige ging alles “van een leien dakje”.

De volgende dag zouden de vaarproeven worden genomen en daarvoor moest de hopper geladen zijn. Maar dit laatste viel nu net niet mee; er was niet voldoende zand te vinden en we moesten volstaan met een mindere lading. Het rekensommetje was gauw gemaakt. Als er zoveel minder lading is, moet de snelheid zoveel hoger zijn. Dat zou de vol­gende dag blijken. De “Maxwell” was dinsdagavond weer naar de werf teruggekeerd en vertrok woensdagmorgen vroeg naar zee voor de vaar­proeven, die tussen Hoek van Holland en Scheveningen werden ge­houden. De vaarproeven en ook de ankerproeven, het achteruit varen enz. verliepen geheel naar wens. De donderdag werd gebruikt voor de duurproef voor het meten van het brandstofverbruik en ook hierbij was geen enkele op- of aanmerking te maken. Tegen 3 uur in de middag arriveerde de “Maxwell” bij Hoek van Holland, waar de vertegen­woordigers van het Ministerie uiterst voldaan van boord gingen. Tegen 5 uur was de “Maxwell” weer bij de werf terug.

Wel zelden is een proefvaart zó vlot verlopen. In de regel worden er bij het proefvaren nog wel kleine mankementjes ontdekt, die dan nog verholpen moeten worden. Bij de “Maxwell” was dit praktisch niet het geval. De machinekamer had een volkomen blanco puntenlijst en aan dek waren er slechts een paar onbetekenende puntjes. Het is dan ook geen wonder, dat de bouwwerf en de opdrachtgever over deze proefvaart bijzonder tevreden waren.

Zaterdag, 16 mei 1959, te 11.30 uur is de “Maxwell” van Werf Gusto vertrokken, op weg naar Belgisch Congo. W. (Gusto)

bron: I.H.C. Het Zeskant juni 1959
foto: Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019