Categoriearchief: Proefvaarten

Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’


Na een moeilijke start is het er toch van gekomen, de ‘Umm Elzemoul’ (Co. 897) verliet, na geslaagde walbeproevingen, zijn „geboorteplaats” op zaterdag 4 februari (1978) op weg naar het Beerkanaal om daar aan zijn functionele beproevingen te gaan beginnen. Zaterdagmiddag ca. 5 uur kwam de ‘Umm Elzemoul’ op de plaats van bestemming aan. Al spoedig bleek dat het gras voor onze voeten was weggemaaid, in ons geval het zand voor onze cutter was weggezogen. De ons toegewezen plaats was reeds gebruikt als oefenterrein door onze collega’s van IHC Smit! Lees verder Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’

Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2020

Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)


De MOT DREDGE VIII, bij IHC Gusto beter bekend als bouwnummer 880, arri­veerde op donderdag 26 juni (1977) bij Wilton-Fijenoord. De “880” had succesrijke zeebeproevingen beëindigd. De beproevingen duurden vier dagen.
Maandag precies op tijd kwam het schip los van de kade. Met een vlotte draai wendde zij haar steven naar zee. De eerste beproevingen namen al meteen een aan­vang tijdens de vaart naar Hoek van Holland.
Eén van de eerste pro­grammapunten, de sloepen­rol, bleek meteen een groot succes. Van de ongeveer honderdveertig personen, die bij het aan boord gaan geteld waren, bleken slechts nog een vijfentwintigtal ,,aanwezig te zijn”. Een ge­ruststelling dat het aantal reddingsmiddelen nu zeker voldoende moest zijn … Een volgende test, het uit­proberen van de zonnetent, moest al meteen uitgesteld worden vanwege het mieze­rige weer. Een verzoek van de eigenaar om de aircondi­tioning te testen moest der­halve als niet doelmatig van de hand gewezen worden. De verdere proeven trokken zich van de heersende weersomstandigheden niets aan. Lees verder Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)

Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2020

Proefvaart “Pélican”


“Op woensdag 22 maart 1972 gelieve u om 7.15 uur ’s ochtends te verzamelen bij de haven van Maassluis. Daar zal een sleep­boot op u wachten, die half acht zal vertrekken om het boor­schip Pélican tegemoet te varen. Het schip zal een half uur eer­der uit Rotterdam vertrekken voor haar eerste proefvaart.”

Dikke mist
Mist, rechts, links, achter, voor, overal hing een dikke mist. Kreunend van ellende verscheen om kwart over zeven de eerste persfotograaf. “Wat en waar moet ik nou fotograferen?” Meer­dere fotografen en journalisten verschenen. ,,Geeft u maar de richting aan waarheen ik de lens moet richten”. Lees verder Proefvaart “Pélican”

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2020

Proefvaart Sandon 1 (1939)


Aan de steiger ligt gereed voor de proefvaart de Sia­mese hopperzuiger Sandon I. Als Manus van Alles be­vond ik mij aan boord, om, waar nodig, de behulpzame hand te bieden.
Als tegen 10 uur de zon erin slaagt de mist te verdrijven, klinkt het bevel: “voor en achter alles los”.

Twee sleepboten, de “lndependent'” en de “Argus” helpen ons om van de wal los te komen. Nu varen wij, het water is van ebbe. Als wij Vlaardingen gepasseerd zijn rinkelt de telegraaf in de Machinekamer: “Volle kracht vooruit”. Het is alsof er een siddering door het schip gaat, zoiets als van een rijpaard dat de sporen voelt. Beneden in de machinekamer gaan de drijfstangen als razend op en neer. Er is actie en er is spanning te zien op de gezichten van de bankwerkers beneden. Er is spanning te lezen op de gezichten van leden van de Directie, tekenaars en van allen, die aan de bouw van het schip hun medewerking verleend hebben. Lees verder Proefvaart Sandon 1 (1939)

Laatst bijgewerkt op: 6 januari 2020

Een proeftocht en nog wat


“The Port of London Authority”. Zo heet de klant, die nu al in betrekkelijk korte tijd de derde drijvende kraan bij ons bestelde. Voor dit Londense havenbestuur is de London Atlas bestemd, die 24 oktober (1967) beproefd werd. Het was een merkwaardig gezicht deze 30-tons-kraan een vrolijk ballet te zien uitvoeren op het Noordzeekanaal. Lees verder Een proeftocht en nog wat

Laatst bijgewerkt op: 29 december 2019

De proeftocht met de witte duif


Toen in de morgen van 8 februari de Geopotes IX het vlaggeschip van de Koninklijke Maatschappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken “Adriaan Volker” N.V., bij de Hoek het zeegat uitvoer, leek het een complete uittocht van sleepzuigers.
Bij het passeren van het Calandkanaal, in het Europoortgebied, hadden daar de Volkerzuigers Geopotes VI, VII en VIII de ankers al gelicht en voeren achter de nieuwe IX aan.
En ook onze welbekende P.C.S. van Hattem sloot zich toevallig daarbij aan. Lees verder De proeftocht met de witte duif

Laatst bijgewerkt op: 25 december 2019

Mammoetzuiger in actie


De sleepzuiger Prins der Nederlanden is met zijn hopperinhoud van 9000 kubieke meter met recht de grootste ter wereld.
De ontwikkeling van de ‘sleepzuiger’ is de laatste jaren zeer snel gegaan. Dit is in overeenstemming met die van de olietankers. Voor de grote tankers en bulkcarriers zijn immers havens en vaar­wegen van voldoende diepte nodig.
En om ze op diepte te brengen zijn sleepzuigers van voldoende grootte een eerste vereiste. de Noordzee is de Prins der Neder­landen een zeer belangrijk baggerwerktuig, dat voor dat grote werk speciaal ontworpen is.
Woensdag 1 mei was de eerste proeftochtdag. Een forse wind beloofde een woelige zee, maar dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Lees verder Mammoetzuiger in actie

Laatst bijgewerkt op: 17 december 2019