Maxime Laubeuf (1864-1939)

Leestijd: 2 minuten
M. Laubeuf 1864-1939

De heer Laubeuf, de hoofdingenieur van den scheepsbouw bij de Fransche marine, de ontwerper van de Fransche onderzee-sche booten, heeft zijn ontslag genomen. Hij zal overgaan naar de particuliere nijverheid. De heer Laubeuf was voornemens een werf op te richten aan de monding van een der Fransche rivieren, maar thans melden de Fransche bladen, dat hij zijn keuze voor de oprichting van een werf zou vestigen op Rotterdam. De heer Laubeuf bevindt zich op het oogenblik in Zweden, waar hij met de regeering over den aanbouw van onderzeesche booten onderhandelt.

Het is ons aangenaam op dit bericht een toevoeging — tevens een rectificatie — te kunnen geven. De heer Laubeuf, oud-hoofdingenieur hij de Fransche marine is ml. verbonden aan een te vormen nieuwe afdeeling van de werf „Gusto” van de firma S. F. Smulders alhier, welke afdeeling zich speciaal zal bezig houden met den bouw van onderzeesche marinevaartuigen. Onjuist is het dus dat deze industrie te Rotterdam zal worden gevestigd; zij wordt een afdeeling van de werf „Gusto” der firma Smulders alhier. Voor Schiedam is deze uitbreiding der werf „Gusto” van groote beteekenis. Meer en meer zullen hierdoor vreemdelingen van beteekenis naar hier komen. Zij zullen de gunstige ligging van Schiedam aan de breede en diepe rivier zien met de groote terreinen daarlangs, die wachten op nieuwe ondernemingen die zich daar on-der de meest gunstige omstandigheden zullen kunnen vestigen. 

bron: Schiedamsche Courant | 1906 |  


Maxime Laubeuf was inderdaad een gelouterd Franse marineofficier, die in 1896 op 33 jarige leeftijd meedeed aan een concours uitgeschreven door de Minister van Marine in Frankrijk voor het beste ontwerp van een toekomstige onderzeeër. Zijn ontwerp ‘Narval’ won op alle punten. Vanaf de bouw van de ‘Narval’ in oktober 1897 tot aan de datum van het krantenartikel in 1906 heeft de heer Laubeuf een keur aan onderzeeërs gebouwd voor de Franse Marine. In 1906 nam hij op eigen verzoek ontslag en wilde zich toeleggen op de nijverheid en bezocht diverse werven aan de Franse kust als consultant.

Zijn studiereizen brachten hem ook in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland. Er zijn twee korte beschrijvingen (Frans) gevonden, waarin op geen enkele wijze melding wordt gemaakt van een plan een eigen werf te starten, of van een mogelijk dienstverband bij Werf Gusto in Schiedam., zoals in bovenvermeld krantenbericht staat.

Na het bovenstaande krantenbericht werd er nooit iets meer over gepubliceerd, dan alleen dat er in 1908 vanuit Schiedam een brief is verstuurd naar M. Laubeuf naar een vermeend huisadres in Brussel, dat als onbesteld retour kwam. Het laatste wapenfeit van de heer Labeuf kunnen we lezen in een krantenbericht uit 1922, waarin verslag wordt gedaan van zijn vinding om onbemande schepen radiografisch op afstand te kunnen besturen.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Notice sur la vie et les travaux de M. Laubeuf – M. Albert Portevin 1951
Maxime Laubeuf – La Revue Maritime – Jerôme Peignot 1957

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2019