De proeftocht van het m.s. “Yaracuy”

Leestijd: 3 minuten

Het 3127 b.r.t. (5100 ton d.w.) metende motorschip “Yaracuy”, gebouwd bij de Werf Gusto voor de Venezolaanse Staatsrederij, de C.A. Vene­zolana de Navegación te Caracas, heeft op Vrijdag 27 Mei haar technische en op Dinsdag 31 Mei haar officiële proefvaart volbracht en met succes, want alles liep op rolletjes. Ondanks die rolletjes werd het schip toch niet tijdens de officiële proeftocht overgenomen, aangezien de rederij er om interne redenen de voorkeur aan gaf dit een paar dagen later te doen. De rede die de Heer H. Smulders bij de overdracht op zee zou uitspreken, ging dus niet door en dat was een beetje spijtig voor ondergetekende, ook al om interne redenen die voor U, geachte lezer(es), niet van belang zijn. Maar bovenal was het een teleurstelling voor de Mijnheer van de Wereld­omroep, die vergezeld van zijn secretaresse en technisch instrumentarium een exclusief Spaanse opname had willen maken. Aan het eind van de reis bleek er echter, dank zij de medewerking van enige leden van de beman­ning, toch nog wel iets uit de bus te zijn gekomen, zodat korte tijd na dit evenement, ‘s nachts zo tussen 3 en 4 uur tijdens een uitzending van de Wereldomroep voor Zuid-Amerika meerdere malen de namen “Yaracuy” en “I.H.C.-Holland” de ether zullen zijn ingeslingerd. Aardige reclame en niet duur.
Toen de “Yaracuy” tijdens de officiële_proeftocht de pieren van Hoek van Holland achter zich had gelaten, werd het schip enige malen aangevallen door een hefschroefvliegtuig, dat met alle geweld een film wilde afschieten. Het zal wel goed gelukt zijn, want de inzittenden, waarvan ik er één ondanks z’n camouflage meende te herkennen, wuifden vriendelijk toen ze terugvlogen.
Het weer was bij uitzondering mooi, de meeste polaire luchten waren thuis gebleven en de zon scheen helder, een zo ongewoon verschijnsel, dat velen dachten dat Philips die dag met een nieuwe grote hoogtezon aan de markt was verschenen. De zee was zo glad als de bekende aal en er vielen dan ook geen deiningslachtoffers te betreuren, noch andere slachtoffers. Ook voor de verbandmeester was deze proeftocht dus een ‘dolce far niente’ en het enige wat hem van de “Yaracuy”-periode misschien zal bijblijven is de reparatie van het oor van één van de leden van de bemanning, dat door een onverhoedse en fikse beet van een collega enige dagen vóór de proeftocht was gehalveerd. Dank zij de vakkundige hulp van onze medicijn­man liep het slachtoffer van dit ginds misschien gewone, doch hier bepaald ongewone temperament, weer met een compleet oor rond, zij het nog onder een grote pleister.
De “Yaracuy” is het derde van een serie van 4 identieke schepen die door de C.A.V.N. bij de I.H.C. werden besteld. Het eerste schip, de “Merida”, dat eveneens bij de Werf Gusto is gebouwd, werd verleden jaar door de echtgenote van de Venezolaanse president langs radiografische weg vanuit Caracas te water gelaten en is sinds eind Januari van dit jaar in dienst op de lijn Venezuela-Noord-Amerika. Het tweede schip, de “Sucre”, gebouwd bij Werf De Noord, werd in Maart jl. afgeleverd en het laatste schip, de “Anzoategui”, is begin Juni bij A. Vuyk & Zonen te Capelle te water gelaten. De “Yaracuy” en haar zusterschepen zijn dubbelschroef vrachtschepen met accommodatie voor 12 passagiers. De hoofdafmetingen zijn 118.5 x 15.9 x 6.60/9.45 m. De inrichting van de hutten is zeer fraai en ook de salons bieden alle mogelijke comfort in een stijlvol interieur. Deze laatste schone volzin is natuurlijk niet van mezelf maar overgenomen van de pers. Ik heb namelijk een poosje met het A.N.P. en de Nederlandse Nieuwsbladpers over de railing gehangen en dit is, zoals U ziet, niet zonder gevolgen gebleven.
Onder de genodigden bevonden zich Z.E. de Ambassadeur van Venezuela, de Heer Manuel Dagnino, de President van de Rederij, de Heer R. Elias Perez, de Vice-Consul van Venezuela, de Heer Penso, de inspecteur van de rederij, de Heer R. Perez Luciani, de Adjunct-Directeur van de firma Maduro & Sons, de Heer R. C. Henriquez, en de vertegenwoordiger van Bureau Veritas, de Heer Ir. J. P. Corver.
Op grond van het feit, dat de “Yaracuy” ruim heeft voldaan aan de in het contract en de specificatie gestelde eisen, zal ook dit schip de rederij ongetwijfeld grote voldoening schenken en een niet minder welkome aan­winst voor de Venezolaanse handelsvloot betekenen dan de reeds geleverd m.s. “Merida” en m.s. “Sucre”.

Bron+Foto: I.H.C. Het Zeskant augustus 1955
Fotograaf: Onbekend
Tekst: OBSERVATOr (Gusto)


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2019