De P.(ersoneels) V.(ereniging)

Leestijd: 3 minuten

De Personeelsvereniging “Gusto” is nog geen grote – zij telt momenteel een 400 leden – maar een gestaag groeiende, gezellige vereniging. We willen er eens een kijkje nemen.
De vereniging is verdeeld in verschillende onderafdelingen, welke er stuk voor stuk een sieraad van vormen en die in de cantines of kleine Schie­damse zalen hun samenkomsten houden.

Het doel van de vereniging is niet alleen het bieden van ontspanning. maar richt zich het meest op ontwikkeling en kunst zonder de sport uit te schakelen.

De oudste onderafdeling is wel de voetclub “G.S.S. Daarin ziet men oude vrienden, die met het voetbalspel als motief, maar niet als hoofddoel, zich een goed samenwerkende ploeg hebben geschapen, waar vriendschap en wederzijds begrijpen een vruchtbare bodem vinden.
Kijk eens als de schildersclub Beati’ een tentoonstelling organiseert. We staan dan werkelijk verbaasd wat een klinker, ijzerwerker, of wat hij dan ook is, te bieden heeft aan – ik zou haast zeggen – waarachtige kunst. Geen kitsch of bazarrommel, maar goed bestudeerd, technisch hoogstaand schilderwerk.
En als we de gezellige Biljarters eens onder de loupe nemen, dan zien we daar een prettig, goed verwarmd en verlicht billard, waar in goede sfeer een balletje gestoten wordt. Als leek heb je dan spijt dit mooie spel niet machtig te zijn. Ook kom je dan terug van de gedachte, dat dit spel onvermijdelijk aan een café verbonden was. Vervolgens hebben we Tropica, de uitnemende visclub, zoals ze ten onrechte genoemd wordt. Een aqua­rium-vereniging, die er zijn mag. Deze zorgt voor de visglazen – bakken noemen zij ze – van de leden. En als je deze bakken ziet, dan kijk je vol bewondering, omdat ze zo ongelooflijk mooi zijn. Wat je ook verbaast is, dat die vismensen alles van die vissoorten afweten, ze kennen het mannetje en het vrouwtje, hoe ze heten in ‘t Latijn en in ‘t Hollands, wat de aard van ‘t beestje is, enz. En hetzelfde met de planten. Dan kunnen ze een boekje open doen over voeding en kweekmethoden. Verder doen ze -aan visjesruilen en verloten, brengen adviezen uit en helpen el­kander bij het inrichten van de bakken.

Dit is toch zeker ontwikkeling naast ontspanning. Gaan we dan op visite bij de Schaakclub. Hier treffen we een wijsgerige groep denkende mensen aan. Denkers uit liefde voor het denken. Ze puzzlen en doen gehaaide dingen op het geblokte bord. Ze spelen met af­wisselend succes, maar m.i. altijd met succes, omdat hun kring een echte vriendenkring is.
Ook zagen wij de Bridge-club en de Tafeltennisclub met energie hun tak van sport beoefenen. Ook hier het streven om door samenwerking en vriendschap een onderlinge band te scheppen. Al deze afdelingen hebben een eigen bestuur, dat de gang van zaken in eigen kring regelt. Het geheel wordt overkoepeld door een algemeen bestuur, dat de moeilijke taak heeft met de bescheiden geldmiddelen, waarover het kan beschikken, zoveel mogelijk te bieden aan de leden.

Ja, zult U zeggen, dat is allemaal heel mooi, maar hoe treffen die verschil­lende afdelingen elkaar?
Dit geschiedt op de film- en contactavonden. Om een voorbeeld te noe­men: we waren laatst in “Lommerijk” getuige van een toneelavond. Daar werd een blijspel opgevoerd door het bekende toneelgezelschap “Magna Pete”. De grote zaal was tot de nok gevuld met de P.V.-leden + aanhang en er heerste een gezellige sfeer. We zagen er de Directie tot de leer­jongen zitten met een lach op het gelaat en in de foyer was het een ge­zellig babbelend geheel. Men kon zien, dat ieder het naar den zin had. Op deze avonden zien de Gusto-mensen elkaar anders dan op het werk. Men komt los, spreekt elkaar en knoopt vriendschapsbanden aan.
En dat is juist wat het P.V.-bestuur tracht te bereiken: eensgezindheid bij het werk en ook eensgezindheid na het werk. 


Foto: lommerrijk.nl / fotograaf onbekend
bron: I.H.C. Het Zeskant december 1951
Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 18 februari 2019