Categorie archieven: Personen

G. V. J. Gerosa (20-01-1888 / 06-05-1954)

Leestijd: 2 minuten

Op 1 augustus 1925 trad de heer G.V.J. Gerosa (20-01-1888 te Parijs) in dienst van Werf Gusto. Gerosa was van geboorte Italiaan, maar liet zich in 1916 naturaliseren tot Duitser. Hij werd aangenomen als adjunct-chef de Bureau van het Technisch Bureau van Werf Gusto. Na gebleken geschiktheid zou hij de Hoofdingenieur opvolgen. Dat was de heer Vuyk die, dat was bekend, in 1928 met pensioen zou gaan. Het gaf Gerosa de tijd om zich in drie jaar tijd te bewijzen als scheepsbouwkundig ingenieur, zodat hij zijn toekomstige zware functie als Hoofdingenieur aankon. Lees verder G. V. J. Gerosa (20-01-1888 / 06-05-1954)

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2023

Uitreiking gouden horloges

Leestijd: 2 minuten

De foto hierboven toont Mr. H. Smulders temidden van de jubilarissen


Vele personeelsleden, die in de oorlogsjaren en daarna jubileerden, konden niet in het bezit worden gesteld van het traditionele geschenk, een gouden horloge. Ze waren niet verkrijgbaar, hoeveel moeite de Directie daartoe ook deed. De belofte werd echter gegeven, dat, zodra aan­koop van de horloges weer mogelijk zou zijn, de jubila­rissen hun “klokje” alsnog zouden krijgen. En deze be­lofte werd op 10 Maart j.l. door de Directie ingelost. Mr. H. Smulders reikte die dag aan 96 verheugde jubi­larissen, wier namen hieronder volgen, het prachtige gou­den horloge uit. Lees verder Uitreiking gouden horloges

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2019

Pensionering J.D. Bax 1999

Leestijd: 2 minuten


J.D. Bax 1977

Deze IHC Werfplaat werd uitgereikt aan de heer J.D. Bax ter gelegenheid van zijn pensionering op 4 juni 1999. Gustorianen en oud-Gustorianen waren daarbij uit genodigd. Zo ook de heer W. Vossen in zijn hoedanigheid als hoofd Algemene- en Personeelszaken van Gusto Engineering van 1978-1989.

Met zijn toestemming geven wij hier een deel van zijn toespraak weer, gehouden op 29 mei 1999 in het Hulskampgebouw te Rotterdam: Lees verder Pensionering J.D. Bax 1999

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2019