Pensionering J.D. Bax 1999

Leestijd: 2 minuten


J.D. Bax 1977

Deze IHC Werfplaat werd uitgereikt aan de heer J.D. Bax ter gelegenheid van zijn pensionering op 4 juni 1999. Gustorianen en oud-Gustorianen waren daarbij uit genodigd. Zo ook de heer W. Vossen in zijn hoedanigheid als hoofd Algemene- en Personeelszaken van Gusto Engineering van 1978-1989.

Met zijn toestemming geven wij hier een deel van zijn toespraak weer, gehouden op 29 mei 1999 in het Hulskampgebouw te Rotterdam:

“Mw. en Mr. Bax: Ik weet zeker dat ik uit naam van allen hier aanwezig spreek, wanneer ik u in de eerste plaats samen met uw echtgenote alle goeds toewens voor de nieuwe levensfase waaraan u bent begonnen. Ik hoop, dat u er beiden van zult mogen genieten in een goede gezondheid. Oud-Gustorianen bestaan niet, want Gusto grijpt je en laat je nooit meer los. Dus moet je een goede reden hebben hier niet bij aanwezig te zijn.

Ruim 15 jaar geleden mocht ik vanaf deze plaats het woord richten tot de heer Bax, dat was bij de uitgifte van het speciale ‘woordenboek’ in enkelvoud van de heer Bax*. Sedertdien werden we via de media op de hoogte gehouden van aanvullingen op het woordenboek.

Gusto (Engineering) is Bax’ oogappel en hij houdt van Gustorianen. Datgene wat ons allen bindt en wat vanuit de geschiedenis van onze bedrijvigheid de bron genoemd mag worden van ons dagelijks handelen, laat zich in slechts 3 hoofdletters, zonder puntjes, vangen.

Omdat de mannen van de swivelfabriek van IHC Holland, aan de Kinderdijk goed weten wie JDB is, hebben zij hun vakmanschap ingezet om mij vanavond niet met lege handen hier te laten staan.

Het gewicht is aanzienlijk, de kleur is goud, het materiaal is brons, gegoten voor de nodige duurzaamheid, de letters en namen bekend. De oorsprong van Gusto, maar ook van Holland”.

*De heer Bax had een stijl van communiceren, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, maar toch voor menigeen moeilijk was te begrijpen, vandaar de uitgifte van het ‘Bax-woordenboek’.

Bron: W. Vossen
foto: W. Vossen


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2017

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2019