Hopperzuiger Colombo (Co. 195)

Leestijd: 3 minuten

De op 26 Februari j.l. op eigen kracht naar Colombo vertrokken diesel­electr. pers-hopperzuiger “Colombo” ook ingericht als cutterzuiger, is gebouwd en uitgerust als een zeewaardig dubbel-schroefmotorschip, door Werf Gusto voor rekening van de firma Ackermans en van Haaren te Antwerpen in samenwerking met de heer van Oostendorp, raadgevend ingenieur te Amsterdam.

Het werktuig kan op de volgende wijze dienst doen.

verankerd liggend schip zuigt door een beweegbare zuigbuis aan SB en perst naar het laadruim of naar een aan BB zijde gemeerde bak. Voor dit zelfde doel kan ook de meegeleverde stijve zuigbuis worden gebruikt.

verankerd liggend schip zuigt uit het laadruim en perst over boord in een aan BB liggende bak of naar de wal.

al varend lost de zuiger zijn lading door middel van bodemkleppen.

het werkt als cutterzuiger door een zuigbuis met ladder in het achterschip. waarbij het schip door een in het voorschip geplaatste pivot­paal, een paalwagen plus een hulppaal, wordt vooruitgebracht en door 2 zijlieren op het achterschip in dwarsrichting geleid. In dit geval kan men persen door een drijvende leiding naar de wal of door de laadbuizen naar het laadruim als onder 1 genoemd.

Het schip, dat gebouwd is volgens de voorschriften en onder speciaal toezicht van Bureau Veritas heeft de volgende hoofdafmetingen:

Lengte tussen loodlijnen ……68.00 m.
Breedte op buitenkant spanten…….11.60 m.
Holte in de zijden……5.60 m.
Grootste diepgang ……4.60 m.

De opwekking der energie geschiedt door Dieselmotoren, de overbrenging en verdeling daarvan door elektriciteit. De beide stuwschroeven worden rechtstreeks aangedreven door Diesel­motoren. Achter elke stuwschroef is een roer geplaatst, hetwelk door één elektrisch hydraulische stuurmachine zowel vanaf de stuurhut als op het achterschip bediend kan worden, ook indien de elektr. stroom uitvalt. De ankerlier, zuigbuisheflieren, centrale lier en zijverhaallieren zijn alle met elektrische aandrijving.

Het laadruim heeft een inhoud van 625 m3 voorzien aan BB en SB van ruim bemeten overvloeikokers voor het afvoeren van het gedurende het laden te veel verkregen water en zand naar buitenboord.

De baggerdiepte als profielzuiger bedraagt 15 m. en als cutterzuiger 13 m. Het openen en sluiten van de bodemkleppen geschiedt door een hydraulische pompinstallatie. De zandpomp is opgesteld in een aparte pompkamer met de aansluitingsleidingen met stenenvanger van de cutterzuigbuis, de buitenboordzuigbuis, de zuigkanalen uit het laadruim en de persleidingen naar het dek.

Op het voorschip zijn de verblijven van de bemanning ingericht voor het werken in 3 ploegen, terwijl in het achterschip, op het bovendek een ruime messroom met kombuis en hutten voor de koks, toiletten voor de officieren zijn ondergebracht.

Op het sloependek is een groot dekhuis gebouwd en ingericht als verblijven voor de officieren. Er zijn 2 reddingboten opgesteld met patentdavits. Op de commandobrug is een groot stuurhuis gebouwd waarin behalve de bediening van het stuurwerk, kompas, telegraaf en telefoon, ook de bediening van het baggergedeelte is ondergebracht en er een gedeelte is benut voor het opstellen van de radio-installatie en een kaartentafel. Op de brugvleugels is aan elke zijde een zoeklicht opgesteld en op het dek van de stuurhut het peilkompas met de morsepaal.

Boven de verblijven, de stuurhut en commandobrug, de klepbrug en hel achterschip is een zonnetent aangebracht en met het oog op het werken, in de tropen zijn de verblijven op het voorschip en het bovendek voor­zien van mechanische ventilatie. De motorkamer en de pompkamer zijn ook voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem, terwijl op het achterschip een proviandruimte is ingericht dat mechanisch wordt gekoeld.

Hoewel het schip is gebouwd voor het werken in een warm klimaat, is met het oog op in de toekomst te verwachten uitvoering van baggerwerken in een koud klimaat, een centrale verwarmingsinstallatie gemonteerd, die alle appartementen, incl. de motor en pompkamer verwarmt. De wastafels en douches zijn van koud en warm water voorzien, de fornuizen in de kombuizen zijn oliegestookt en in de messroom der officieren is een frigidaire geplaatst.

De plaatsruimte in het Zeskant laat een bredere omschrijving niet toe, en daarom moeten wij volstaan met de Colombo een behouden vaart toe te wensen; op het moment, dat wij dit schrijven, vaart de Colombo met een vaart van 8 mijl ter hoogte van Aden en wanneer U deze regels leest, hopen wij dat de Co. 195 “Colombo” in goede conditie te Colombo is gearriveerd en bedrijfsklaar zal worden gemaakt voor baggerwerkzaamheden aldaar.

bron: I.H.C. Het Zeskant april 1953
tekst: A.V. (Werf Gusto).
fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2019