Een Mastbok gestrand

Leestijd: 4 minuten

Op  4 februari 1930 stond het onderstaande korte bericht in de Schiedamsche Courant.

“De Nederlandsche sleepboot ‘Utrecht’, op weg van Schiedam naar Konakry, met een Mastbok op sleeptouw, meldt, dat ten gevolge van het breken van den sleeptros, de Mastbok bij Quixido Point is gestrand. De ‘Utrecht’ is te Corenbion voor orders binnengeloopen.”

Het was niet de eerste keer, dat een bok, kraan, schip of baggermolen in moeilijkheden kwam tijdens de reis naar de afnemer. Het was vooral de verraderlijke  ‘Golf van Biskaje’, die met regelmaat, zeker in de winter, voor de nodige problemen zorgde. Evenzovele keren tijdens stormen liep het goed af, maar in dit geval van de Mastbok „Sheerlegs 642″ liep het in eerste instantie slecht af.  Onderstaand staan de berichten, die gevonden zijn m.b.t. de schipbreuk van de „Sheerlegs 642″, zijn berging en verlate aflevering aan de klant in Conakry op 5 september 1930!

04-02-1930
De Nederlandsche sleepboot „Utrecht”, met de kraan „Sheerlegs 642″ op sleeptouw, van Schiedam naar Conakry bestemd, rapporteerde, dat de kraan van de sleeptrossen is losgebroken en bij Quixido Point, tusschen Carnota en Lina op strand is geloopen. De twee opvarenden werden door de sleepboot gered. Uit Villagarcia wordt gemeld, dat de kraan bij laag water droog zit en dat haar bodem beschadigd is.

07-02-1930
De gestrande kraan zit op steenachtigen grond en zal wel niet afgebracht kunnen worden. Voor zoover bekend heeft de sleepboot „Utrecht”, die voorloopig nog te Villagarcia blijft, geen schade bekomen.

11-02-1930
Lloyd’s agent acht de van de sleepboot „Utrecht” losgeslagen kraan „Sheerlegs 642″, welke daarna bij Quixido Point strandde totaal verloren. Er zal evenwel nog een nader onderzoek naar den toestand van de kraan en de ponton worden ingesteld. De hier gevestigde bergingsmaatschappij wil geen contract sluiten op basis „no cure no pay”, gezien de geringe kans, dat het vaartuig zal ontkomen en de hooge kosten. Dien is nu aan het onderhandelen met Carrasco te Villagarcia.

15-02-1930
De zeesleepboot „Utrecht” is gisteren met ingedrukten voorsteven, welke schade verkregen werd hij het overnemen van de runners van den gestranden kraan „Sheerlegs 642″, in Vlaardingen aangekomen, om deze schade te herstellen.

17-02-1930
Met de zee sleepboot „Utrecht” keerden dezer dagen de drie opvarenden van de ter hoogte van Corona op de Portugeesche kust gestrande drijvende kraan„Sheerlegs 642″ in de haven van Vlaardingen terug. Deze kraan bevond zich op weg van Schiedam naar Conakry aan de Afrikaansche kust doch sloeg door den zwaren storm van de vorige week van de sleepboot los. Alvorens het vaartuig in de branding kwam kon de sleepbootkapitein door zeer handig te manoeuvreren de opvarenden nog redden. Bij deze poging liep de sleepboot wegens den zwaren zeegang nog averij aan den voor steven op.

13-03-1930
Er is een bergingscontract afgesloten. De bergers zullen morgen naar de strandingsplaats vertrekken en zijn van plan onmiddellijk met de bergingswerkzaamheden te beginnen. Sedert de laatste inspectie is de positie van de meergemelde kraan niet veel veranderd.

20-03-1930
De schade is echter toegenomen. De toestand van den bodem is evenwel niet slechter geworden. Men is nu begonnen maatregelen te treffen om de gaten te dichten. Teneinde het vaartuig te kunnen vlot brengen, zal men op een buitengewoon hoog tij moeten wachten.

29-03-1930
Met het bergingswerk maakt men flinke vorderingen. Als het weder het toelaat, zal men de rotsen, welke onder den bodem zitten laten springen. Zoodoende hoopt men de ponton In een betere positie te brengen. Inmiddels heeft men twee 3 tons ankers uitgebracht.

29-04-1930
Gisterenavond heeft men getracht de drijvende kraan vlot te trekken. Doch wegens te lagen waterstand is deze poging mislukt. Heden zal men het nogmaals probeeren. De meergemelde kraan „Sheerlegs 642″ is gisteren 16 voet zeewaarts gebracht, maar wind en zee namen zoodanig toe, dat hevige branding ontstond en het vaartuig stootte. De bodemplaten bleken bij onderzoek beschadigd te zijn. Het werk wordt echter voortgezet en men geeft de hoop om het vaartuig vlot te brengen nog niet op.

05-05-1930
De drijvende kraan „Sheerlegs 642″ is vlot gebracht en naar Corcubion gesleept. Het vaartuig heeft erge lekkage en is tusschen de golfbrekers te Corcubion op strand gezet om dichtgemaakt te worden.

28-05-1930
Ferrol. De drijvende kraan is heden in het dok gegaan en wordt nagezien. De schade is zeer groot.

10-06-1930
Ferrol. De meergemelde drijvende kraan is heden uit het dok gekomen en ligt nu in de baai. Alle afdeelingen zijn dicht, maar het zal noodig zijn nog eenige tijdelijke reparaties uit te voeren alvorens het vaartuig naar Bilbao wordt gesleept.

18-06-1930
Ferrol. De drijvende kraan is hedenmorgen 8 uur van hier naar Bilbao vertrokken, gesleept door de sleepboot ‘Mimi Menai‘. Een certificaat van zeewaardigheid is ontvangen. Het weer is goed. Een expert is aan boord.

19-06-1930
Bilbao. De meergemelde drijvende kraan is hedenmorgen hier behouden aangekomen. Daar het heden een feestdag is, zal het vaartuig eerst morgen in het dok gaan.

21-06-1930
Bilbao. De drijvende kraan is behouden in het dok gebracht en men is met de reparaties begonnen.

12-07-1930
Bilbao. De herstellingen vorderen op bevredigende wijze en men hoopt 17 Juli met alles gereed te zijn.

11-08-1930
Bilbao. De meergemelde drijvende kraan „Sheerlegs 642″ vertrok hedenmiddag van hier naar Conakry gesleept door de Nederlandse sleepboot ‘Groningen’. Al het sleeptuig is voor het vertrek onderzocht en voldoende bevonden.

05-09-1930
Behouden aankomst van de ‘Groningen’ met zijn sleep van Bilbao te Conakry.


Bronnen:
Nieuwe Schiedamsche Courant, 04/02/1930; p. 1/10
Algemeen Handelsblad: 04-02-1930, 07-02-1930
Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad 04-02-1930, 15-02-1930, 24-03-1930, 04-04-1930, 14-05-1930, 12-06-1930, 18-06-1930, 20-06-1930, 24-06-1930, 16-07-1930, 13-08-1930
Rotterdamsch Nieuwsblad: 11-02-1930, 17-03-1930
Nieuwe Tilburgsche Courant: 17-02-1930
De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad 08-09-1930


foto: De ‘Sheerlegs 642’ met sleepboot ‘Utrecht’ op weg naar Conakry.


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2023