Categorie archieven: Geschiedenis

Tijdlijn 1862-1978

Leestijd: 23 minuten

1862

 • Mei van dat jaar oprichting van de  firma A.F. Smulders aan de Kanaaldijk te ‘s-Hertogenbosch. Perceel H. No. 2066

1863

 • Start IJzergieterij ‘s-Hertogenbosch.
 • Plaatsing van zijn eerste stoommachine.

1864

 • F. Smulders (Guust) gaat een compagnonschap aan met F. Aarts uit den Bosch. (A.F. Smulders & Compagnie).
 • Aarts was een bouwkundige, die Smulders had aangezocht om zijn nieuwe fabriek in 1862 vorm te geven.

1865

 • Start van zijn scheepstimmerwerf te ‘s-Hertogenbosch.
 • De samenwerking met F. Aarts stopte. (Reden van het beëindigen is tot nu toe onbekend).

Bedrijf richtte zich op de:

 • Vervaardiging van stoominstallaties voor fabrieken en gemalen
 • Verhuur van machinerieën
 • Sleepbootdienst

1867

 • Zijn broer Charles Smulders(1842-1900) koopt zich in bij de zaak van A.F. SmuldersA.F. Smulders blijft 2/3 eigenaar en Charles Smulders voor 1/3. Daarom dat de naam van het bedrijf niet verandert.
 • Plaatsing nieuwe 12 I.P.K. Stoomketel

1868

 • Levering van stoomgemaal aan het polderbestuur ‘Maasbommel’.
 • Uitbreiding fabriek, aankoop ernaast liggende moestuin.

1870

 • Vergunning ontvangen voor het uitvoeren van een stoomsleepdienstin Nederland, exclusief, Groningen, Friesland en Drenthe.

1871

 • Vergunning voor de stoomsleepdienst werd uitgebreid tot: ‘Alle stroomen van het Rijk waar sleepbooten kunnen komen’.
 • A.F. Smulders in bestuur ‘Kiesvereniging Nederland’. Slechts voor korte tijd.
 • A.F. Smulders maakt zich met 12 andere Bosschenaren sterk voor een de oprichting van een ‘Ambachtsschool’ naar Rotterdams model.

1872

 • In de loop van dat jaar komt de ‘Ambachtsschool’ waar A.F. Smulders  zich zo sterk voor maakte naar den Bosch
 • Op 30 augustus koopt A.F. Smulders voor ƒ60.000, – de Utrechtse IJzergieterij van Van de Wall Bake. Deze is in financiële moeilijkheden gekomen door enkele grote projecten, zoals de spoorbrug bij Hedel. De Utrechtsche IJzergieterij had zo laag ingeschreven op de brug bij Hedel dat haar financiën uitgeput waren toen het werk klaar was.
 • September start verkoop fabriek/woonhuis te ‘s-Hertogenbosch.
 • Op 1 november werden de werkzaamheden, die stillagen na de verkoop aan A.F. Smulders hervat.
 • Op 22 november deelt A.F. Smulders mee in een dagbladadvertentie dat het bedrijf te ”s-Hertogenbosch in zijn geheel is verplaatst naar Utrecht.
 • Guust (A.F.) en Charles Smulders verhuizen naar Utrecht om dicht bij het bedrijf te gaan wonen.
 • Het bedrijf blijft hetzelfde werk verrichten, maar op grotere schaal.
 • De eigen scheepsbouw (wel in ‘s-Hertogenbosch) is gestopt. Casco’s van schepen worden ergens anders gemaakt, maar worden in eigen beheer afgebouwd.

1873

 • In september van dat jaar tekenen de drie broers (Augustinus Franciscus, Carolus Wilhelmus en Johannes Lodovicus) een akte ter oprichting van een NV onder de naam ‘Utrechtsche IJzergieterij’. Geen van drieën is het toegestaan verbintenissen aan te gaan op persoonlijke titel. De geldigheid van de akte is twintig jaar en heeft als ingangsdatum 1-4-1873 en als einddatum 31-3-1893.
 • Aankoop van 1 hectare nieuw terrein in Utrecht in de buurt van de Lauwerecht.

1874

 • A.F. Smulders gekozen als lid van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

1875

 • Door zijn broers en medevennoten krijgen A.F. Smulders en zijn echtgenote bij hun 12,5-jarig huwelijk een zilveren tableau met daarop het huis aan de Zuid-Willemsvaart en de fabrieken in den Bosch en Utrecht.
 • 4 juni wordt door A.F. Smulders aangekocht voor de som van 52.500, – francs het terrein van de voormalige gasfabriek in Brussel. Hierop zal een fabriek gebouwd worden, die samen gaat werken met de locatie in Utrecht met de voorwaarde dat in Brussel alleen mitrailleurs gebouwd worden.
 • Op 30 mei aankoop voor de sloop, gebouwen en ondergrond van de stoompapierfabriek in Boxtel.

1879

 • Oplevering allereerste gebouwde baggermolen. Het wordt per stoomsleepboot gesleept naar de stad Arnhem.
 • Deelname aan Tentoonstelling Arnhem, inzendingen waren een complete trasmolen (cementindustrie) enkele mitrailleurs!
 • Deelname in ‘Middelburgsche Kunstboterfabriek’ met twee van de in totaal 20 aandelen. De aandelen bedroegen ƒ 5000,- per aandeel.
 • A.F. Smulders neemt deel in de bouw van een klompenfabriek in Gemert (N.B.) Firma Van Schijndel. Smulders en Van Dijk.
 • Aankoop van drie Vaessen locomotieven Serie F van de Staatsspoorwegen.

1880

 • De wegen van A, F. Smulders en zijn broers scheiden zich. De broers Louis en Frans Smulders zetten hun eigen bedrijf op in Utrecht op het ‘Soerakarta’ terrein aan de Leidse Rijn (Vleutense weg). Ze starten onder de naam Louis Smulders & Compagnie.
 • A.F. Smulders koopt in Tegelen het in financiële moeilijkheden verkerende Canoy & Herfkens (steenfabricage) en wordt zelf directeur met bijbehorend salaris. De NV Canoy-Herfkens Steenfabrieken werd in 1880 gesticht door K.H. Canoy en G.J. Herfkens, terwijl de derde firmant, de Utrechtse machine-fabrikant A.F. Smulders, de stoommachine leverde. De firma beschikte over een tweede vestiging nabij de Maas, genaamd De Drie Kronen, gesticht in 1883 en daarnaast bestaat sinds 1906 een steenfabriek aan de Straelseweg in Venlo, ’t Ven genoemd. In de vestiging aan de Maas werden profiel- en gevelstenen gemaakt dooreen strengpers van Th. Groke. Na korte tijd ging men daar ook radiaalstenen voor fabrieksschoorstenen produceren. Na vele jaren afzonderlijk verblend- en pro fielstenen te hebben geleverd, fuseerden Russel en Tiglia in 1935 tot de NV Russel-Tiglia Kleiwarenfabrieken. Deze fabriek fuseerde op haar beurt in 1966 met de NV Canoy-Herfkens Steenfabrieken tot de NV Tegula, die in bedrijf bleef tot in 1985.
 • Zoon Henri Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.

Na 1880

 • A, F. Smulders gaat zich specialiseren in grondverzet. Heeft ook grote interesse in kunstbotermachines. Heeft daarbinnen goede contacten met o.a. Jurgens – Van den Bergh in Oss.

1881

 • D. Dresselhuijs treedt in dienst van A.F. Smulders
 • A. F. Smulderswordt benoemd op 9 maart als ‘Lid van het Bewind’ der Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen. (De Standaard 14-03-1881)

1882

 • In december worden de eerste grote baggermolens besteld door Volker uit Sliedrecht. Deze aannemer werkte tot die tijd uitsluitend met Engelse machines.

1883

 • In februari van dat jaar ontvangt A.F. Smulders de opdracht van de Gemeente Amsterdam voor de bouw van een dubbele basculebrug over de Hoge Sluis t.o. het paleis van Volksvlijt.
 • Overlijden van W.H. Smulders (Tilburg) vader van A.F. Smulders.
 • Aansluiting elektriciteit van zijn beide woonhuizen en zijn fabriek in Utrecht, alle op hetzelfde adres gevestigd. (De Amsterdammer 5-04-1883)
 • Aantal personeelsleden in dienst: 216

1884

 • A. F. Smulders krijgt opdracht tot het vervaardigen van al het ijzerwerk benodigd voor de nieuwe (2e) gasfabriek in Amsterdam, waarschijnlijk de Oostergasfabriek.
 • A. F. Smulders koopt het gebouw van de Internationale Koloniale Wereldtentoonstelling van 1873 in Amsterdam. Hij laat het afbreken en opbouwen in Utrecht als nieuwe bedrijfshallen voor de IJzergieterij.
 • Opdracht vanuit Argentinië voor een Stoom-Mastbok.
 • Nieuwbouw van een werkplaats voor ‘Bruggenbouw’. De dragende constructie bestaat uit houten staanders en een houten kap.
 • Aantal personeelsleden in dienst: 300

1885

 • C. van Hattum bestelt 10 excavateurs voor haar project bij het graven van het Panamakanaal.
 • A. F. Smulders schaft een Hydraulische smeedpers aan als eerste in Nederland.
 • A. F. Smulders wordt een van de drie firmanten (samen met Carel Canoy en Gerard Johan Herfkens) van de steenfabriek Canoy en Herfkens.
 • Aantal personeelsleden in dienst: 300

1886

 • A. F. Smulders koopt in Berlicum (Noord-Brabant) het landgoed ‘Veebeek’ met 9 ha grond.

1887

 • A. F. Smulders Koopt in Amsterdam voor ƒ150.000, – de Machinefabriek annex IJzergieterij ‘Atlas’. ZoonHenri Smulders krijgt de leiding.
 • Henri Smulders breekt beide benen bij bedrijfsongeval in Utrecht.
 • Viering 25-jarig bestaan van de onderneming. Wordt gevierd met een feest in gebouw Tivoli in Utrecht in aanwezigheid van het voltallig personeel en aanhang.
 • Deelname van A.F. Smulders in de in den Bosch opgerichte maatschap Van Haaren & Van Seters. Deze bestond uit: Nicolaas van Haaren, zijn broer Cornelis van Haaren, burgemeester in Kerkdriel, Arie Damnus van Seters, aannemer in Vught en August Smulders. De maatschap was opgericht voor ophoging en het bouwrijp maken van de laaggelegen drassige gronden ten westen van de stad bij het station in den Bosch. De daarbij gebruikte excavateur, kan wel mogelijk gebouwd zijn door A.F. Smulders.
 • Afgleverd in dat jaar: 10 excavateurs voor Panama, 2 elevateurs voor Braïla (Roemenië), 2 elevateurs voor Nieuwe Waterweg, 4 binnenvaart stoomboten.
 • Aantal personeelsleden in dienst: 400

1888

 • Als eerste bedrijf installeert A.F. Smulders elektrisch licht.
 • F. Smuldersgeïnstalleerd als lid van het Comité van de bond ‘Nationalen Arbeid’.

1889

 • 323 medewerkers in Utrecht.
 • De gebouwen en erven van het aangekochte bedrijf ‘Atlas’ in Amsterdam worden door A.F. Smulders ingebracht in de in december opgerichte ‘Nederlandsche Plantenboter Maatschappij’ in Amsterdam.  De maatschappij geeft 360 aandelen van duizend gulden uit, waarvan A.F. Smulders er 90 voor zijn rekening neemt.
 • Smulders leverde in 1889 naar Duitsland 2 persbaggermachines, 6 excavateurs, 11 gewone baggermachines, 1 vaste en 4 drijvende elevators, 1 zandzuiger en 2 locomobielen met in totaal 36 compound stoommachines van bij elkaar 3984 ipk en 31 stoomketels met bij elkaar 1788 m2 verwarmd oppervlak (Het Nieuws van den Dag 4 Februari 1890)

1890

 • De beide broers Frans en Louis Smulders, die samenwerkten onder de naam Louis Smulders & Compagnie besluiten ieder hun eigen weg te gaan. Frans Smulders blijft met zijn bedrijf op het ‘Soerakarta-terrein’ onder de naam ‘Utrechtsche Machinefabriek Frans Smulders’. Louis Smulders vestigt zich in 1891 op de hoek Vleutenseweg/Groenweg tegenover herenboerderij ‘Jaffa’. Hij huurt daar enkele panden van een voormalig dakpannenbedrijf. Hij adverteert als Utrechtsche Machinefabriek Louis Smulders & Co. “Jaffa” aan de Vleutenseweg.

1892

 • A. F. Smulders’ dochter huwt met een zoon van Jurgens. (de boterconnectie).
 • A. F. Smulders’ zoon Piet (P.J.L.) treedt op 10 mei in het huwelijk met Sophie (S.D.E.) Struben.

1893

 • Aanschaf Ketelmakerij ‘Renson & Co’ in Grâce-Berleur in België.
 • Zijn zoon Louis Smulderswordt daar directeur.
 • Onderhanden werken voor de Gemeente Amsterdam, de havenwerken te Rotterdam, voor het Noord-Oostzeekanaal, voor de werken Rijn en Schie, voor de Braziliaansche Regeering, voor de havenwerken te Ludwigshafen,voor het Dortmunder-Emskanaal, voor de werken aan de Maasmond te Heusden en andere (Tilburgsche Courant 19 Juli 1894)

1894

 • Aanschaf werf ‘de Industrie‘van  Smit jr. in Slikkerveer. Wordt daardoor onafhankelijk met de scheepsbouw.
 • Henri en Frans Smulders (zonen van A.F. Smulders) verhuizen met hun gezinnen naar Rotterdam (huis aan het Haringvliet 70).
 • Charles Smulders treedt uit de directie van de onderneming en blijft na de verhuizing van de hoofdvestiging naar Slikkerveer in Utrecht wonen.
 • Aantal personeelsleden in dienst: 400 (Alleen in Utrecht)

1895 

 • Verlenging contract voor onbepaalde tijd tussen Louis Smulders en zijn zoons Henri (H.J.F. en Jan (J.H.A.).
 • Afgeleverd in dat jaar: 2 zeewaardige hopperbargen en een zeewaardige baggermolen voor Brazilië, een drijvend droogdok, een elektrische baggermolen voor Spanje, een elevateur voor Oostenrijk en een baggermolen voor Klein-Azië. De totale waarde van al deze opdrachten was anderhalf miljoen gulden (De Tilburgsche Courant 5 December 1895).

1896

 • Zoon Frans Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.

1897

 • In totaal 850 personeelsleden in dienst.
 • In die tijd was A. F. Smulders al niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf.

± 1899

 • A. F. Smulders geplaagd door reuma, koopt een buitenhuis in Nice (F) (Villa Augusta) om daar de winters door te brengen.

1900

 • Zijn zoons Henri en Frans Smulders nemen de dagelijkse leiding over van de bedrijven van A. F. Smulders.
 • Overlijden van Charles Smulders in Utrecht.

1901

 • Aankoop grond voor werf in Schiedam.

1902

 • 22 februari overdracht grond van Gem. Schiedam aan A.F. Smulders. ƒ 86.500,-
 • April aanbesteding ophogen van het terrein 210.000 m³ grond.
 • Aanbesteding gegund aan v.d. Velde Jz. in Papendrecht. ƒ 290.000,- zonder en ƒ 340.000,- met haven.
 • In mei werd een dijk rond het terrein aangelegd om het vervolgens te kunnen opspuiten.
 • Eerste meerpaal (Dukdalf) neergezet bij de toekomstige ‘Gustohaven’.
 • Juni aankoop gebouwen van tentoonstelling Düsseldorf als toekomstige Scheepsbouwhal en Machinebouwhal.
 • Juli overstroming van het werkterrein.
 • Augustus ‘Gustohaven’ gegraven en dijk rond terrein gereed.
 • Augustus ‘kom’ volgespoten met aarde.
 • Oktober stuk dijk bezweken door ondermijning als gevolg van de lage waterstand.
 • Machinefabriek Frans Smulders verhuist naar de Croeselaan 6 i.v.m. de geplande bouw van het ‘Buurtstation’ op zijn terreinen.
 • Tewaterlating “Uraguay 1”. Het schip werd gedoopt door Antoon Jurgens, een kleinzoon van A.F. Smulders.

1903

 • A. F. Smuldersverkoopt het landgoed ‘Veebeek’ (Augustina) aan een zoon van zijn broer Charles Smulders.
 • Begin opbouwen hal 1&2 op de toekomstige Werf ‘Gusto’.
 • Deel van het terrein van de vroegere scheepswerf ‘de Nijverheid’ verhuurd voor een periode van twee jaar aan Smulders – voor opslag-.
 • Augustus, baggermolen gezonken in de aan te leggen ‘Oosterhaven’ voor A.F. Smulders.
 • September baggermolen gelicht.
 • 12 september aankomst gebouwen uit Düsseldorf.
 • De sleepboot ‘Gusto’ van A.F. Smulders redt twee opvarenden van het tjalkschip ‘Op Hoop van Zegen’ dat door storm water schepte op de Maas vlak voor de werf in Slikkerveer. Het schip zonk.
 • Besluit om de vestigingen in Utrecht en Slikkerveer te sluiten.

1904

 • A. F. Smulders koopt een villa in Nijmegen en brengt daar de zomers door.
 • Henri en Frans Smulders verplaatsen kantoor van Rotterdam naar Schiedam.
 • 14 mei wordt begin gemaakt met het opzetten van de hallen uit Düsseldorf. 
 • Op 28 april werd een contract ondertekend met de in Luik (B) gevestigde onderneming Compagnie Internationale d’ Électricité voor de levering van de gehele elektrische installatie, ook voor de krachtwerktuigen. Aanneemsom ƒ53.000, -.  Levertijd 6 maanden.

1905

 • Op 30 maart wordt op feestelijke manier aandacht besteed, door o.a., waarnemend directeur ir. Dresselhuis, aan het feit dat op die dag Henri Smulders 25 jaar in dienst is. Op een nader te bepalen datum zal hem een feestdag worden aangeboden.
 • April wordt besloten een vierde helling te bouwen. Twee van de drie bestaande hellingen worden 10 meter verlengd.
 • Op 15 april begon de overplaatsing van het personeel van Slikkerveer naar Schiedam.
 • 1 juni feestelijke opening van Werf Gusto met een diner en rondvaarten.
 • Na opening van Werf Gusto in Schiedam gaat de vestiging Slikkerveer en Utrecht dicht. De vestiging in Slikkerveer gaat door met de fabricage van kleiner baggermaterieel en zij doen dienst als toeleverancier van het hoofdbedrijf in Schiedam.
 • A. F. Smulderstreedt terug als directeur van Canoy & Herfkens in Tegelen en wordt President-commissaris. Zijn zoon Piet Smulders wordt directeur.
 • In het begin van het jaar werken er al 100 werklieden in Schiedam.
 • In juni wordt begin gemaakt van overplaatsing van 400-500 werklieden van Slikkerveer naar Schiedam.
 • Er wordt een begin gemaakt met het in stappen overplaatsen van werklieden (800) uit Utrecht naar Schiedam.
 • In november loopt het eerste schip van de helling.
 • Eerste kolentransporteur voor SHV en de Rotterdamse haven wordt opgeleverd (Pluto)

1906

 • In dienst bij A. F. Smulders de heer Laubeuf, voormalig ingenieur van de Franse Marine. Laubeuf stuurde een nieuwe afdeling aan bij A.F. Smulders, die zich bezighield met de ontwikkeling van “onderzeesche marinevaartuigen”.
 • Maart 1906 Hoofdingenieur  J. B. Dresselhuijs 25 jaar in dienst.
 • De oude werf van Smulders in Slikkerveer werd in juli aangekocht door de Kon. Ned. Scheepsb. Maatschappij in Amsterdam.
 • 750 man/vrouw in dienst op de werf in Schiedam.

1907

 • 900 personeelsleden in Schiedam en
 • 300 in Grâce-Berleur (B).
 • Henri Smulders krijgt octrooi op lanceerinrichting voor torpedo’s in onderzeeërs.
 • Via advertenties biedt A.F. Smulders de ‘Utrechtsche IJzergieterij’ in zijn geheel te koop aan.

1908

 • Overlijden van A. F. Smulders.
 • Overlijden Louis Smulders (Jaffa)
 • Bouw eerste twee Drijvende Kranen (Argentinië) Bnr. 339 & 340.

1909

 • Op 1 oktober 1909 de oprichting Gusto’s Muziekvereniging door de heren A. Wensveen en C. Heijmans ten huize van de heer A. Wensveen. Eerste dirigent is de heer Karsseboom.
 • Oplevering eerste baggermolen op Schiedamse werf ‘Arno’ (Bnr. 371)
 • Donatie van 10.000 francs voor de slachtoffers van een aardbeving in Italië.
 • September vertrek van de twee zeewaardige dubbelschroef zuig- en persvaartuigen ‘Eridano’ en ‘Tevere’ naar Italië.

1910

 • 13 februari – laagste inschrijving ( ƒ 38.935,-) op bestek No. 506 van het Ministerie van Koloniën voor de levering van 130 stel vloei-ijzeren dwarsliggers voor ombouw van houten dwarsliggers en wissels. 
 • 22 mei – tewaterlating van het zeiljacht met motor ‘Helvetia’ (Bnr. 396) voor Frans Smulders. 
 • 15 december – tewaterlating van de ponton voor de eerste 150 ton drijvende kraan met het Bouwnummer 410. Deze kraan werd gebouwd voor de Italiaanse Marinehaven Spezia.

1911

 • De CV wordt omgezet in een NV met een nominaal aandelenkapitaal van ƒ5.000.000, –
 • Bedrijf doet ook veel aan verhuur van Drijvende Kranen etc. Hebben 14 baggermolens in voorraad voor verhuur.
 • Guust jr. zoon van Henri Smulders gaat aan de slag als ingenieur bij ‘Werf Gusto’.
 • Indiensttreding van W. Conijn.
 • Registratie bij KvK als: Werf Gusto
 • Extra verdieping op het kantoor gebouwd.
 • Eerste nieuwe Drijvende Kraan 150 ton (Italiaanse Marine)
 • Oktober aanbesteding opgedragen aan de heer H.J. Nederhorst voor de bouw van twee hellingen en fundering voor een torenkraan.

1912

 • Laatste Excavateur wordt gebouwd voor firma de Vries. (Bnr. 399)
 • Eerste sleephopperzuiger ‘Java’ (Bnr. 419)
 • 1 september wordt het  50-jarig bestaan van de onderneming gevierd met een vrije dag en drie dagen extra loon voor het personeel.
 • Aanbesteding door Ackermans & Van Haaren  van een maritieme baggermolen naar model van de La Plata. Het is de Normandië met bouwnummer 450, aanneemsom ƒ225.000, -.

1913

 • Op 30 augustus gingen Henri Smulders samen met zijn zoon en ing. Dresselhuijs naar Ackermans en Van Haaren in Antwerpen om er de offerte voor drie stoomhoppers voor Tallinn te bespreken.
 • Op 8 september gaf Ackermans zijn akkoord aan Smulders om drie stoomhoppers voor ƒ205.000, – elk te bouwen.

1914

Werf Gusto gaat zich specialiseren op het terrein van:

 • Varende en stationaire baggermolens
 • Cutter- en hopperzuigers
 • Drijvende kranen
 • Vrachtschepen
 • Marineschepen
 • In november bezoekt Ackermans de Werf Gusto en onderhandelde over de levering van een Elevateur (Bnr. 493)

1915

 • Op 9 januari treedt Gust Smulders in het huwelijk metMarie Ackermans, dochter van Hendrik Willem Ackermans.

1916

 • Het eerste zee-vrachtschip loopt van de helling in Schiedam. Het is het ‘ss. St. Annaland’ voor de SHV in Rotterdam met het Bnr. 497.
 • Aan de N.V. tot Aanneeming van werken v/h. H. J. Nederhorst, is bij enkele inschrijving gegund het maken der fundering eener torenkraan en het versterken en verlengen van de helling no. 3 tot een lengte van 142 meter voor de werf ‘Gusto’, van de firma A. F. Smulders te Schiedam voor een bedrag van ƒ29.943, -.
 • Op 11 oktober vertrok het ‘ss Schieland’ (Bnr. 498) voor haar eerste reis naar New Castle On Tyne.
 • Oprichting van de ‘Handelsvereeniging van Metaalindustrieelen’. Werf Gusto was als een representant van de afdeling Scheepsbouw betrokken bij de oprichting er van. Aanleiding voor oprichting van de vereniging was de afkondiging van een Duits uitvoerverbod van gewalst staal begin 1916.

1917

 • In december van dat jaar is de voormalige Werf Slikkerveer verkocht aan de N.V. Maas.
 • Henri Smulders neemt zitting in een consortium ter voorbereiding van de oprichting van een N.V.  tot Exploitatie van een Hoogoven, Staal- en Walswerk. Gestort kapitaal 25 miljoen gulden, waarvan 5 miljoen gulden door Staatsdeelneming.

1918

 • Henri Smulders neemt zitting in een commissie voor de verwezenlijking van de plannen tot oprichting van een hoogoven-, staal- en walswerk in Nederland.

1919

 • Op 27 november geeft Werf Gusto bij onderhandse overeenkomst, aan de Vereniging tot aanneming van werken vroeger H. J Nederhorst in Gouda, de opdracht voor de bouw van een nieuw kantoorpand op haar terrein voor de aanneemsom van voor f204.743, -.

1921

 • Henri Smulders weg uit dagelijkse leiding van Werf Gusto. Hij gaat naar Parijs en wordt wel lid van de Raad van Toezicht van Werf Gusto.
 • Zijn zoon Guust jr. Volgt hem op als directielid van Werf Gusto.
 • W. Conijn benoemd tot directielid van Werf Gusto.

1922

 • De heer B. Dresselhuijs, hoofdingenieur en medewerker van het eerste uur trekt zich terug.
 • Aanschaf en plaatsing in Scheepshal 6 van een Froriep platenwals.
 • Oprichting N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Kranen. De maatschappij was voor de inbreng van in voorraad gebouwde materialen. Het aandelenkapitaal bedroeg ƒ 50.000, –

1923

 • 23 januari uitbreiding van de fabriek aan den Maasdijk, hoek Voorhavenkade, kadaster Sectie L. No.2506, door vergroting van de modelmakerij, verplaatsing en vergroting van een timmerloods en bijplaatsen van diverse dynamo’s, elektromotoren en machines. 
 • Op 17 april arriveert de zeesleper ‘Groningen’ vanuit Rotterdam bij Werf Gusto voor een reparatie. (Schiedamsche Courant |18 april 1923)
 • 30 april, tewaterlating van de ‘Gelderland III’. Aanwezig waren: Hendrick Willem Ackermans, zijn vrouw Lies, Henri en Marie van Haaren, Kees en Mies van Haaren, Johan van Baren, Jan en Berthe Ackermans, Desiree Damnaar en Gust Smulders.
 • 16 juli was de overdracht van de ‘Gelderland III’
 • September uitbreiding van de fabriek aan den Maasdijk, hoek Voorhavenkade, kadaster Sectie L. no. 2506, met een benzinebewaarplaats en met een koperslagerij, waarin werden geplaats 5 elektromotoren van resp. 2, 2½, 2½, 2½ en 15 P.K.,  voor de aandrijving van diverse machines.
 • 12 oktober door Werf Gusto gebouwde baggermolen ‘Normandie’ gezonken tijdens storm in de Golf van Biskaje. 17 opvarenden vonden de dood.
 • 15 oktober Subsidie verleend door het Rijk en de Gemeente Schiedam voor de bouw van machines om werkgelegenheid te behouden. Personeel leverde voor deze order 10% loon in.
 • December, bezoek van Chinese Delegatie (Chinees Indische Studie Commissie) aan de Werf Gusto. Ze worden ontvangen en rondgeleid door F. Smulders en N.W. Conijn.

1924

 • 20 juli proefvaart ‘Pologne’.
 • In augustus ontvangt Werf Gusto de aanbesteding van Ackermans & Van Haaren voor de zuigerhopper ‘Antwerpen III’, bouwnummer 582. Aanneemsom ƒ395.000, -.
 • 24 december krijgt Gust jr.  Van Ackermans (zijn schoonouders) de opdracht voor de bouw van twee onderlossers ter  waarde van ƒ120.000, -. Op de orderlijst zijn het waarschijnlijk de bouwnummers: 585 en 586 uit 1925.

1925

 • G.V.J. Gerosa in dienst als toekomstig Hoofdingenieur.

1926

 • Bij besluit van B&W Rotterdam werd de naam van de weg in Rotterdam, die naar Werf Gusto leidde veranderd in ‘Gustoweg’.

1927

 • De eerste van een lange rij bascules voor bruggen en aanverwante staalconstructies voor bruggen, de Koemarktbrug in Schiedam wordt opgeleverd.
 • Gusto Staalbouw wordt officieel geregistreerd bij Rijkswaterstaat als ‘Bruggenbouwer’ en verschaft zich zo toegang tot diverse grote opdrachten voortvloeiend uit het ‘Rijkswegenplan 1927’ van het rijk.
 • 11 november Hendrik Ackermans op bezoek bij Gust jr. en zijn dochter Maria.
 • 12 november Gust jr. naar London.
 • 13 november Hendrik Ackermans heeft een ontmoeting met de fam. Conijn.

1928

 • Patent voor centrifugaalpomp met eenzijdige instroming.
 • Op 13 juli 1928 werd door Ackermans de al afgebouwde baggermolen met het bouwnummer 575 uit 1925 aangekocht voor ƒ 295.000, -, onder de voorwaarde dat er diverse verbeteringen werden aangebracht.

1930

 • Eerste opdracht voor Hoogovens Velzen/IJmuiden, Bnr. 644, Verlenging van een hoogbaan.

1933

 • Overlijden van Henri Smulders
 • Hendrik Ackermans (van Ackermans & van Haaren) wordt op verzoek van zijn schoonzoon Guust Smulders jr. voorzitter van de directie. 
 • Harrie (J.A.M.) Smulders treedt in dienst van Werf Gusto

1934

 • Hendrik Willem Ackermans wordt in november  lid van de Raad van Toezicht van Werf Gusto.
 • Eerste samenwerkingsverbanden tussen scheepswerven die in 1943 IHC Holland startten.

1935

 • Op 15 januari 1935 overleed de heer C.L. Plate op 91-jarige leeftijd. Deze hoofdingenieur-bedrijfsleider kwam in dienst in 1898 als Directeur in Utrecht.
 • In februari bereikt Werf Gusto overeenstemming met de gezamenlijke werknemersbonden om te komen tot een loonsverlaging van 4-5 % om een betere concurrentiepositie te krijgen t.o.v. de Engelse scheepsbouw.
 • In mei betrekt de nieuwe burgemeester van Schiedam, de heer F.L.J. van Haaren, de woning van N.W. Conijn aan de Tuinlaan 18.
 • Op 31 oktober meldde “De Nieuwe Schiedamsche Courant” dat de heer J.D. Dresselhuys in Wassenaar op 78-jarige leeftijd overleden was. Hoofdingenieur Dresselhuys ging in 1923 met pensioen.

1936

 • Overlijden van Guust Smulders jr.
 • Mei: Departement van Defensie zet een order uit bij Werf Gusto voor twee Mijnenvegers voor de dienst in Nederlands-Indië.  (Bnrs. 702 en 703)
 • Departement van Koloniën bestelt een tinbaggermolen (Kantoeng Bnr. 709)
 • Manchester Ship Canal bestelt een 250 ton kraan (The 250 Ton Crane – Bnr. 716)
 • N.V. Scheepsbouwbelangen. Volgens de Staatscourant No. 53 is in Den Haag opgericht de N. V. Scheepsbouwbelangen. Het kapitaal bedraagt f 100.000, verdeeld in 40 aantelen van f 2500. Het doel der vennootschap is het behartigen van de belangen van in Nederland gevestigde ondernemingen op het gebied van de scheepsbouw, met name het steunen van de scheepsbouwindustrie door het verwerven van overtollige en/of verouderde scheepswerven, het slopen en vervreemden van opstallen en werktuigen, het te gelde maken van voorradige goederen en inventaris en het vervreemden van terreinen, onder voorwaarden, welke een verder gebruik voor scheepswerven uitsluiten. De aandelen luiden op naam. De eersten keer worden tot commissarissen benoemd de naamloze vennootschappen-oprichtsters: Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord N. V.; De Rotterd. Droogdok Mij.; N. V. Kon. Mij. „De Schelde”; N. V. C. van der Giessen & Zonen’s Scheepswerven; N. V. Ned. Scheepsbouw Mij.; Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. N. V.; N. V. Werf Gusto v.h. firma A. F. Smulders. Geplaatst en volgestort zijn 28 aandelen. Tot directeur is benoemd de heer Th. de Hoog te Rotterdam.
 • Bij het Internationaal Handelsconsortium zijn ongeveer 25 Nederlandsche industriële en aannemersbedrijven aangesloten, onder welke Werkspoor, Heemaf, de Nederlandsche Constructiewerkplaatsen te Leiden, de werf Gusto te Schiedam, Volkers in Rotterdam en de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam. Aan het Internationaal Handelsconsortium is opgedragen de uitvoering van de aanleg van tweehonderd kilometer spoorweg, deel uitmakende van een grote spoorlijn, die de Mexicaanse regering van plan is aan te leggen van Campeche, aan de Golf van Mexico, naar Puerto Mexico, eveneens aan de Golf van Mexico, over Boca del Cerro in Centraal Mexico. Het deel van deze grote lijn dat door het Internationaal Handelsconsortium zal worden aangelegd, zal beginnen bij Boca del Cerro en in de richting van Puerto Mexico gaan. De uitvoering van de aanleg van deze 200 K.M. spoorweg is in haar geheel aan het Internationaal Handelsconsortium opgedragen. Behalve de aanleg van de eigenlijke spoorweg omvat ze de bouw van zes grote en een groot aantal kleine bruggen, van vele stationsemplacementen en andere constructies, onder andere van enkele elektrische centrales, welke kracht en licht zullen produceren voor een landstreek van niet geringe oppervlakte.

1937

 • Overlijden van Frans Smulders.
 • Frans Smulders wordt opgevolgd door zijn zoon Harry (J.A.M.) Smulders (1908-1997)
 • In februari wordt Ackermans benoemd tot waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Werf Gusto.
 • 25 februari: De Schiedamsche Courant meldde dat de stationaire bakkenzuiger ‘Namur’ , welke in 1931 (Bnr. 666)  geleverd was aan Ackermans & Van Haaren in Antwerpen is verkocht aan de Sovjet-Unie. De baggermolen ging dienst doen in de Noordelijke IJszee.
 • 1 maart: Proefvaart ‘Abraham Crijnssen’ (Bnr. 702) naar Hellevoetsluis en Vlissingen.
 • 4 maart: Vertrek tinbaggermolen ‘Kantoeng’ (Bnr. 709) naar Banka.
 • 7 maart: ‘Kantoeng’ vergaan bij het Engelse  Eddystone t.g.v. van een Oosterstorm.
 • 17 april: Opdracht voor bouw opvolger ‘Kantoeng’.  ‘Soengai Liat’ (Bnr. 725)
 • 19 april: ‘Jan van Gelder’ mijnenveger (Bnr. 714) te water gelaten.
 • Juni: Mogelijke acties in de metaal voor loonsverbetering. Ook bij Werf Gusto. Wederzijdse loonvoorstellen worden door partijen niet geaccepteerd.
 • Augustus: Werf Gusto krijgt de aanbesteding van de staalconstructie voor de nieuwe beurs in Rotterdam (Bnr. 731). Aanbesteding bedroeg ƒ144.700.
 • 20 oktober: Te Waterlating Rotsbreker (Bnr. 720) gebouwd i.o.v. van het Franse Leon Chagnaud.
 • Oplevering laatste 1000 ton Kolentransporteur voor Polen ‘Robur VII’ (Bnr. 722).
 • Personeelssterkte 1005 man/vrouw.

1938

 • Hecking Colenbrander (1901-1960)  in dienst Werf Gusto als coördinerend Scheepsbouwkundig ingenieur voor de bouw van de Powerboten.
 • Januari: Werkgeversbonden vragen om een verbetering van de arbeidsvoorwaarden – 10% loonsverhoging – een week vakantie en een andere regeling het werken in ploegendienst. Werkgevers, waaronder Werf Gusto wijzen de voorstellen af.
 • Februari: Werkgevers en werknemers komen het volgende overeen: Een salarisverhoging van resp. 10%, 7,5% en 7,5% in de drie salarisgroepen 0-30 cent per uur, 31-50 cent per uur en boven 51 cent per uur. Ploegenregeling wordt gewacht op een landelijk ingevoerde en 1 week aaneengesloten vakantie tijdens de schoolvakanties.

1939

 • Liquidatie Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Kranen & Mastbokken. (27-10)
 • Tewaterlating op 21 augustus 1939 van de eerste door Werf Gusto gebouwde Powerboot.

1940

1941

 • Oprichting van Gusto Geleen. Legt zich toe op de mijnbouw en mechanisatie van de kolenwinning.
 • Huur van het oude  Slikkerveer. Wordt Gusto Slikkerveer.
 • 16 juli bombardement op Werf Gusto met dodelijke slachtoffers als gevolg.
 • Omzetting Werf Gusto van N.V. naar C.V.
 • ‘Jaffa’ (Louis Smulders & Co.) 50 jaar bestaan.

1942

 • Start productie Gasturbines voor auto’s
 • Bouw van nieuwe Tekenkamer door Duitsers buiten het terrein van Werf Gusto. In 1945 wordt het gebouw opgekocht door Franciscus Liefdewerk en ingericht als het clubhuis St.-Willebrord/Dukdalf.

1943

 • Onder andere op initiatief van Werf Gusto komt I.H.C. Holland vof tot stand.
 • Plan voor ontwikkeling van houtverdeler voor een luciferfabriek.

1944

 • In september werd de Werf grotendeels vernield door de Duitse bezetters. In ’44 werd er bijna geen nieuwbouw meer gedaan. Alleen reparatiewerk voor de Kriegsmarine. 
 • Deel van Werf Gusto’s Tekenkamer huurt enkele kamers in het gebouw van R.K. Volksbond aan de Lange Haven 71 in Schiedam en begint er in het geheim een 200 Tons bok te tekenen en ontwikkelen voor de Franse haven Le Havre.
 • G.V.J. Gerosa (hoofd tekenkamer) uit dienst van Werf Gusto. Hij bemant in zijn functie als ‘Aussenstellenleiter’ regio Den Haag-Rotterdam voor de Duitse bezetter, een kantoor aan de Veerhaven 4 in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam.

1945

 • Indiensttreding van August Smulders (Guus).
 • Tewaterlating bij Werf Gusto Slikkerveer van ponton voor Bnr. 809 een 200 Tons verstelbare bok voor de Franse havenstad Le Havre. Het is het eerste nieuwbouwproject van de werf na de oorlog.

1947

 • Notering van Co. nrs. voor opdrachten verkregen via I.H.C. Werf Gusto valt de eer te beurt met Co.1 voor de tinbaggermolen ‘Menoembing’. De eigen werfnummering blijft gewoon doorlopen.
 • De ‘Frank Phillips’. Een Amerikaans boorplatform ontdekt olie in de Golf van Mexico. Op deze datum start de Offshore olie en gasproductie wereldwijd.

1948

 • Joseph Wintjens, Algemeen Secretaris van “Chaudronneries A.F. Smulders”.

1950

 • De Werf Gusto wordt een Naamloze Vennootschap. De leden van de Raad van Beheer zijn het hierover eens, t.w. de heren N.W. Conijn en mr. H.J.A.M. Smulders. Gusto was (1942) eerder een Commanditaire Vennootschap.
 • 21 oktober: Oplevering van nieuwe olieraffinaderij van Caltex in Pernis. Productie van 20.000 vaten per dag. De bouw werd uitgevoerd door Nederlandse bedrijven onder Amerikaans toezicht. Het ontwerp van de raffinaderij was van de Amerikaan  Veel machines en onderdelen werden aangevoerd vanuit de VS. Gusto Staalbouw (Bnr. …) was belast met de montage van het gehele project. 

1951

 • Ingebruikname nieuwe 30 ton Hellingkraan (Bnr. 987). In het vervolg werden secties zoveel mogelijk in de ‘Scheepsbouwhal’ in elkaar gezet en door de kraan naar de helling gebracht. Daar werden ze aaneen gelast. 
 • De werf krijgt vergunning voor de bouw van 24 woningen op aangekochte grond (1160 m2 à ƒ 44,- per m2). Bouwgrond ligt tussen van Haarenlaan en Vlaardingerdijk.

1952

 • Mei aankoop grond van Gem. Schiedam grenzend aan de Voorhaven, met inbegrip van oevervoorzieningen en betonnen steiger. App. 31.462 m2. Prijs + ƒ150.000, –
 • Juli eerste paal voor de 24 woningen (aan het eind van de Jan Steenstraat). Architect is Hr. van  Herwaarden uit Rotterdam, aannemer fa. Berrevoets eveneens uit Rotterdam.
 • Nummering van orderlijst begint weer bij Bnr. 1 (‘Loire’ zeesleper)

1953

 • Deelname in “Holland Cranes”, een samenwerkingsverband met Verschure Amsterdam en Conrad in Haarlem.

1954

 • Laatste Drijvende Havenkraan (80 ton voor Egypte) wordt afgeleverd.
 • November Werf Gusto vraagt beursnotering aan voor 7 miljoen gulden. Winstdelend vanaf 1955.

1955

 • Overlijden van W. Conijn.
 • De heer W. Conijn wordt opgevolgd door Guus Smulders, een kleinzoon van Henri Smulders.

1956

 • Deelname van de Werf Gusto, met het doel het inschrijven op en het aannemen en uitvoeren van werken voor bekleding van schachten enz. is opgericht de N.V. Internationale Schachtbekleding Maatschappij in Schiedam. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ1.000.000, – verdeeld in 990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen, alle groot ƒ1.000, – Hiervan zijn geplaatst en volgestort 490 gewone- en 10 prioriteitsaandelen. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Werf Gusto v/h Firma A. F. Smulders in Schiedam.
 • Installatie van de eerste “Ondernemingsraad” van Werf Gusto (samensmelting van de diverse “bedrijfskernen).

1957

 • Aankoop van het voormalige terrein van de “Apollo Kaarsenfabriek” aan de Voorhaven. Dit terrein maakte de oppervlakte van Werf Gusto compleet en kreeg intern de naam het “Kaarsenterrein”. Dit open terrein werd benut door de afd. Gusto Staalbouw voor de bouw van grote stalen constructies, zoals Well Jackets en Eenpunts-olieboeien de zgn. SBM’s.

1958

 • Hellingen vergroot van schepen tot 14.000 ton naar schepen van 19.000 ton.
 • Invoering “Prikklok”, afscheid van het “Penningsysteem”.
 • Tewaterlating op 27 september van het m.s. “Leiderkerk”.
 • Gusto zet de eerste stappen in de offshore met de bouw van 400 ton kraaneiland voor Shell.

1959

 • Bouw eerste olieopslagboei voor Shell ‘Miri’
 • Opdracht van Shell voor het eerste zelfheffende boorplatform buiten de VS. De ‘Seashell’ werd operationeel voor de kust van Quatar.

± 1960

 • December invoering 45-urige werkweek. Personeel ook op zaterdag vrij.
 • Oplevering van laatste klassieke stationaire baggermolen ‘Resaca’.
 • Aantal personeelsleden 1615.

1961

 • Robert Smulders in dienst van Werf Gusto.
 • Harrie Smulders slaat eerste paal voorRK-LTS St. St.-Joseph in Schiedam. 
 • Aantal personeelsleden 1582.
 • Definitieve aankoop  van de ‘oude’ werf Slikkerveer. Gehuurd vanaf 1941.

1962

 • Ingebruikname ‘Magneetkraan’ voor het volledig nieuwe en geautoriseerde staalplatenpark op het voormalige ‘Kaarsenterrein. De schepen werden gelost in de ‘Voorhaven’. Het park was door Werf Gusto zelf ontworpen. De kraan was besteld bij Demag.
 • Oplevering eerste Free Enterprise veerboot voor Townsend Car Ferries.
 • Oplevering laatste gebouwde vrachtschip. Het koelschip ‘Inca’.
 • Opgericht Lorain-Holland Cranes N.V. te Den Haag. Deelname van Werf Gusto in dit bedrijf dat actief was van assemblage, fabricage, reparatie en handel in Kranen en grondverzetmachines.
 • Werf Gusto viert op grootse manier het 100-jarig bestaan van de onderneming.

1964

 • Ingebruikname door Rijkswaterstaat van de eerste kraaneilanden ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’.

1965

 • Volledige integratie van Werf Gusto binnen de ‘IHC‘. De naam wordt veranderd in ‘IHC Gusto BV‘. Harrie Smulders tot dan alg. dir. van Werf Gusto verhuist naar het hoofdkantoor en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn jongere broer Frido Smulders neemt zijn functie bij Werf Gusto over. Het hoofdkantoor van IHC verhuist van Dern Haag naar Rotterdam.
 • Werf Gusto treedt toe tot de Stichting Noordzee Mijnbouw, opgericht door dr. J. Zijlstra.

1966

 • Harrie Smulders wordt de eerste President van IHC.
 • E.M Smulders (Frido) jongste zoon van Frans Smulders wordt benoemd tot algemeen directeur van ‘IHC Gusto BV’.
 • Indelen van IHC Holland in divisies. Werf Gusto staakt alle baggerprojecten en concentreert zich alleen op Offshore. De Offshore Divisie wordt later nog uitgebreid met SBM en J. Brown & Associates.
 • Aanschaf 50 ton Peiner kraan voor de bouw van Hoogoven VII.

1967

 • Eerste order voor een Offshore kraan van het Italiaanse Micoperi voor hun ponton PM24. In fixed positie (bokstand) kon de kraan 1000 ton tillen en roterend 500 ton.
 • E.M. Smulders (Frido) 25 jaar in dienst.
 • Formatie en oprichting van de Productontwikkelgroep binnen Gusto: PRODO.

1968

 • Volledige fusie binnen de I.H.C. Holland N.V. afgerond. Het rapport ‘de Keyzer’ (over de toekomst van de Nederlandse Scheepsbouw) was de reden van de  volledige fusie.
 • Verkoop van “Chaudronnerie A.F. Smulders” Grâce-Berleur aan Petrofgina en Brittish /BE. Bacock & Wilcox. (16 mei)
 • Ingebruikname van eerste “Computer” bij I.H.C. Holland. Een gedeelte van de staf werkt op het hoofdkantoor in Rotterdam. De computer wordt bij Werf Gusto neergezet. Men heeft een team van 11 man om de computer te “bemannen/vrouwen”

1969

 • Verzelfstandiging van ontwikkeling en verkoop van de vinding ‘eenpunts-meerboei’ SBM (Single Buoy Mooring).
 • R. Smulders wordt benoemd als eerste President van SBM inc. 
 • J.D. Bax wordt aangenomen binnen de afdeling SBM voor coordinatie van de International Sales.
 • Benoeming Roger Maari als Vice-Preseident van SBM inc.
 • M. Conijn, directeur van Gusto Slikkerveer vertrok naar N.V. Kloos & Zonen in Alblasserdam.
 • Joint-Venture met specialist R.J. Brown om know-how toe te voegen aan de pijpleidingtechnologie. (onderdeel van het totaalconcept voor de levering van boeien).
 • Eind van het jaar keert R. Smulders op verzoek van IHC terug naar Werf Gusto om zijn oom Frido Smulders, die met pensioen zou gaan, op te volgen.

1970

 • Guus Smulders met pensioen.
 • Hoogovens plaatst order voor Hoogoven 7.
 • Stakingen breiden zich uit, personeel Werf Gusto niet akkoord met overeenkomst ondernemingsraad en de directie.
 • Phillips Norway en BP UK vinden de eerste Noordzee olievelden.
 • Bouw van Installer 1 (Co. 865)

1971

 • Werf Gusto sleept order van 1 miljoen binnen voor de fabricage van een Cokes Uitdrukmachine voor een Duitse opdrachtgever.
 • IHC meldt 20% meer winst in 1970
 • In mei werd de eerste paal geslagen door Schiedams’ burgemeester Roelfsema voor de nieuwbouw van het ‘Bedrijfsbureau’ op de werf.
 • Er valt een dode te betreuren bij een brand aan boord  van de ‘Humber River’.
 • In augustus tewaterlating van het boorschip ‘Pélican‘(Co. 860)
 • In september wordt gestaakt op de werf tegen de smogvorming in Rijnmond.

1972

 • Oplevering eerste DP-boorschip ‘Pélican’.
 • Verplaatsing van SBM van Schiedam naar Monaco. Nieuwe naam wordt SBM Inc.
 • Afscheid van mr. H. Smulders voorzitter van de RvB van IHC Holland en oud-directeur van Werf Gusto.
 • Ingebruikname NUBE Tekenkamer
 • In januari breken opnieuw stakingen uit voor een beter CAO. Men wil o.a een loonsverhoging van ƒ25 per week, vervroegde pensionering met behoud van salaris en een kortere werkweek.
 • In februari werden na beëindiging van de staking de toegangshekken  uit de toegangspoort verwijderd op last van de directie.
 • Eind februari worden de stakingen in de metaal beëindigd.
 • Gusto reserveert 16.000 m2 grond in Born.
 • November conflict met werknemers, die ‘dachten’ een huis te huren van Gusto.
 • IHC verwacht in 1972 16% meer winst te maken.

1973

 • Opnieuw stakingen, omdat directie het loon verlaagt om de betaling binnen de IHC aan te passen aan de betalingen van andere bedrijven. Directie zei in overleg te gaan met IHC over herziening van de loonschalen.
 • Eind februari breken opnieuw stakingen uit in de metaal voor een betere CAO, korte tijd later gevolgd door de textiel.
 • Tewaterlating boorschip “Havdrill” op zaterdag 19 februari.
 • IHC meldt een winststijging over 1972 van 28%
 • Ingebruikname extra kantoorruimte op de locatie ‘Straatmakerswerf’ gelegen tussen de Nieuw-Mathenesserstraat en de Gustoweg.
 • Omzetting van IHC Gusto N.V. in IHC Gusto B.V. door de aanpassing aan de E.E.G regelgeving. 
 • De media meldden dat IHC af wil van Gusto Staalbouw. IHC bekijkt mogelijkheid van eigen BV voor Staalbouw binnen IHC, meteen gevolgd door een afslanking.

1974

 • E.M. Smulders (Frido) neemt afscheid als directeur van Werf Gusto (IHC Gusto BV).
 • Robert Smulders benoemd tot algemeen directeur van ‘IHC Gusto BV’Robert is een zoon van Henri Smulders.
 • Nieuwe Straal- en Verfloods in gebruik genomen (april)
 • Opening van de “Dukdalf”. Dit gebouw lag tegenover Werf Gusto. Twee zalen ingericht. Een als filmlokaal en een voor theorielessen van de Bedrijfsschool.
 • Installatie van nieuwe kraan op de afbouwkade. Het is een in 1969 gebouwde torendraaikraan met een hijsvermogen van 17,5 ton. Kraan werd 10 meter hoger, het spoor een meter breder, elektrische installatie werd vernieuwd en de stabiliteit werd verbeterd door 10 ton extra ballast.
 • Installatie van de COR IHC in juni. (Centrale Ondernemings Raad) Gusto-leden waren; M. Detmeijer, M.P.J. van Dols (Geleen), H. v. Doorn (Staalbouw), J. van der Drift, E. v.d. Heuvel (Staalbouw), A. van der Veer, P.A.M. Schuddelaro als secretaris. 
 • Korte staking personeel Gusto wegens aankondiging directie van schrappen nachtploeg en dito toeslag. Na gesprek plannen geannuleerd door directie.

1975

 • Robert Smulders benoemd tot directielid ‘IHC Smit‘ in Kinderdijk. Hiermee eindigt de verbondenheid van de familienaam  Smulders met ‘Gusto’ (IHC Gusto BV)
 • Gusto Staalbouw wordt een zelfstandige werkmaatschappij binnen IHC Holland N.V. en verhuist naar Slikkerveer.
 • Januari  felle brand op de Viking Piper. (Co. 928)
 • Oplevering 3e generatie pijpenlegger ‘Viking Piper’ (Co. 928)
 • Januari  Eerste vrouw (Marion van de Bospoort) neemt zitting in de OR van de werf in Schiedam.
 • Februari Goedkeuring RvB voor moderniseringsplannen Gusto a 80-90 miljoen.
 • April Regeringsnotitie geeft ‘somber’ beeld toekomst Scheepsbouw.
 • September Tewaterlating boorschip “Petrel” september 1975
 • Oktober Investeringsplannen nog niet uitgevoerd.
 • Via de media druppelen de eerste signalen binnen van het afbestellen van het tweede boorschip voor het Noorse Staubo. (Co.950)

1976

 • Geruchtenstroom over mogelijke sluiting Gusto nemen toe.
 • Maart: ‘Open Dag’ trok 2000 belangstellenden.
 • Maart: overheidsgarantie voor afbouw Co. 950
 • Mei: RvB deelt aan Gusto mee dat IHC zich gaat concentreren op ‘Bagger’. Gusto wil men afstoten als bouwplaats. IHC wil de Engineering graag behouden.
 • Annulering van Investeringsplannen. 
 • Directie is tegen scheiding van Engineering en Productie. De kracht was juist de veelzijdigheid. Gusto was en is geen specifieke Offshore-werf.
 • Juni: Installatie Beleidscommissie Scheepsbouw. (Overheid, Werkgevers, Vakbonden)
 • September: Het nieuw ingediende werfplan van de werf wordt door IHC afgekeurd. Directie (L. van Gunsteren neemt ontslag).
 • November: Door directie (J.D. Bax en H. Sjouke) wordt een drie jaren plan voor modernisering van de werf ingediend bij IHC.

1978

 • 950 DP-boorschip loopt als allerlaatste schip van de helling.
 • Sluiting IHC Gusto BV (alleen de werf). De afdeling Engineering gaat zelfstandig verder. De rest van het personeel vindt voorlopig onderdak bij RSV.
 • Amerikaanse prijs voor ‘Innovatieve producten’ ontvangen.
 • November veiling machines en kranen.
 • Werf wordt op voorlopige monumentenlijst geplaatst door minister Wallis-de Vries.

1980

 • Sloop van Kantoorgebouw en later in dat jaar van de Schepenhal en de Machinebouwhal.

1985

 • Sluiting IHC Gusto Geleen.

1988

 • Sluiting IHC Gusto Staalbouw BV (Slikkerveer).

2010

 • Opheffing Gusto ‘Muziekvereniging’.

2017

 • Oprichting ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto’.

2018

 • Onthulling Monument Werf Gusto vlak bij de oude werf in Schiedam Zuid.

[/full_width]

Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2024