Categoriearchief: Tewaterlatingen

TEWATERLATING VAN HOPPERZUIGER Co. 32


Het was Zaterdag, 17 Juli jl., een belangrijke dag in de analen van de l.H.C. en Werf Gusto.

De slibzuiger Co. 32 gebouwd voor rekening van het Argentijnse Ministerie van Openbare Werken, zou van stapel lopen.
De zon scheen; een zeldzame weelde in deze zonloze en regenrijke zomer! Het was of de hemel zich, evenals de Werf, voor deze gelegenheid in feestdos had gestoken. Als wij dit als een gunstig voorteken mogen beschouwen, zal het schip zeker gelukkig varen. Lees verder TEWATERLATING VAN HOPPERZUIGER Co. 32

TEWATERLATING M.S. ,,ALCHIBA”


Woensdag, 22 juli 1959, precies te 6 uur, gleed het m.s. ,,Alchiba”, dat gebouwd wordt voor Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaartmaat­schappij, vlot het water in. Ondanks het late uur en ondanks de vakan­tietijd was er voor deze tewaterlating veel belangstelling.

Even voor 6 uur hadden de genodigden zich op de hellingtribune verzameld en direct daarna klonken onder het schip de galmende slagen, die gepaard gaan met het verwijderen van de laatste beletselen voor de stapelloop.
Onder de genodigden merkten wij op mevrouw G. C. J. Duijfhuizen­Van der Ent Braat, die de doop zou verrichten, en de heren B. B. Duijf­huizen, Prof. Mr. P. J. Oud, J- C. Smalt, A. W. Goudriaan, W. Goudri­aan, Ir. M. Eikelenboom, G. Goudriaan, J. B. Korpershock, W. Kruijne de Bruijne, D. E. Verschoor en J. M. van Vugt, allen commissarissen en directeuren van de rederij. Voorts de heer Ir. Corver van het Bureau Veritas, Mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam, en Prof. Albergts, president-commissaris van de Werf Gusto. Lees verder TEWATERLATING M.S. ,,ALCHIBA”

Tewaterlating “Johannes Gährs”


De dieselelektrische dubbelschroef-hopperzuiger voor de Duitse Rijks­waterstaat, die we tot nu toe kenden als de CO 413, is op 18 augustus 1960 bij onze vennoot Werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten. Daarvoor waren tal van autoriteiten naar Schiedam ge­komen, onder wie Mevrouw Petersen-Gährs, de doopster van het schip, de Duitse ambassadeur Dr. J. Löns, de eerste ambassade-secretaris H. Kersting, de consul-generaal Dr. H. Liebrecht, de Ministerialdirektor A.Feijerabend, de Ministerialrat H. Waas, de president van de Wasser- ­und Schiffahrtsdirektion Dr. Ing. F. Walter, de Abteilungspräsident Gährs, de Reg. Baurat H. Gährs en vele anderen. Lees verder Tewaterlating “Johannes Gährs”

De ‘Sint Annaland’ afgeloopen.


De ‘Sint Annaland’ afgeloopen.

Heden werd van de Werf “Gusto” der Firma A. F. Smulders alhier, te water gelaten de stalen romp van het schroefstoomschip “Sint Annaland”, in aanbouw voor de Scheepvaart, en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam. Tegenwoordig waren e.a. de heer V. H. Los, Directeur van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij, de heer G. A. Abendanon, wiens echtgenote de doop verrichtte, benevens verschillende andere genoodigden.
Precies te halftwee klonk het waarschuwend belletje en enige oogenblikken daarna gleed het stalen lichaam de helling af, het water spatte op en toen liep het vaartuig vlak en statig over de rivier naar de overzijde, waar het reeds gewend was, zoodat het langs den oever liep. Een paar sleepbooten maakten het nu vast en brachten het stoomschip naar de werf, dien het zo even verlaten had, terug, om verder te worden afgewerkt.
Het stoomschip wordt gebouwd onder speciaal toezicht, volgens klasse 100 A.I van Lloyds; het is van het type verhoogd achterdek, korten bak en lange campagne, met een draagvermogen van 2850 tons deadweight en van de volgende afmetingen:

Lengte tusschen loodlijnen 272′ 0″;

  • Breedte op het grootste spant 39′ 10″;
  • Holte in de zijde tot hoofddek 20′ 9″,
  • Holte in de zijde tot verhoogd dek 23’ 0”.

Het schip is voorzien van een triple expansie machine met oppervlak condensatie, in staat het vaartuig een snelheid te geven van 10 knoopen, terwijl de bemoedigde stoom wordt geleverd door 2 stoomketels met een verwarmend oppervlak van 3336 M2 werkende onder een stoomdruk van 180 lbs. ‘per vierkante Engelsche duim.
Het schip wordt voorts voorzien van een stoom anker- en -stuurlier en van de noodige stoomlaadlieren.
Heel wal toeschouwers hadden zich op den landtong die de Oosterhaven van de Maas scheidt, verzameld, om het afloopen van deze plaats, die daarvoor uitstekend geschikt was te aanschouwen. Eveneens waren heel wat kijkers op het Ooster- en Wester-Havenhoofd.
Dit stoomschip Is de eerste vrachtboot, die op de “Werf Gusto” gebouwd is.

Schiedamsche Courant, 30/03/1916; p. 2/4


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Co. 472 W.D. Seaway tewaterlating


Schilderij van de sleephopperzuiger 'W.D. Seaway'
Schilderij van de sleephopperzuiger ‘W.D. Seaway’

Kaart voor de uitnodiging ter gelegenheid van de tewaterlating van de sleephopperzuiger W.D. Seaway op vrijdag 31 mei 1963 met een foto van de W.D. Seaway naar een schilderij van Victor Trip op de voorkant. Het schip werd in opdracht van de Westminster Dredging Company gebouwd bij de Werf Gusto in Schiedam. De doop en tewaterlating werd verricht door Mevrouw J. Volkers-van Driel.

schilderij: Victor Trip


 Stichting Erfgoed Werf Gusto