Categoriearchief: Tewaterlatingen

Tewaterlating Co. 526

 

Terwijl Gusto’s Harmonie orkest het Chinese volkslied speelde gleed 3 december j.l. de sleep­hopperzuiger CO 526 vlot te water. Naar de heer Krommenhoek, de ijverige secre­taris van de Muziekvereniging ons vertelde, was het de eerste keer, dat dit volkslied in Nederland werd gespeeld. Ruim vijftig jaar geleden werd van wellicht de­zelfde plek eveneens een sleepkopzuiger te water gelaten, welke dienst ging doen in dezelfde ha­ven, Tientsjin. Wat is er in die tijd bij ons toch geweldig veel veranderd . Lees verder Tewaterlating Co. 526

Boorschip ‘Petrel’ te water


Voorafgaande aan de tewaterlating bij IHC Gusto van het boor­schip Pétrel was de Nederlandse pers uitgenodigd om het boor­eiland Maersk Explorer te bezichtigen.
Getooid met de verplichte helm op het hoofd leidden een aantal Gusto medewerkers de gasten rond op deze grote “driepoter”. Daar werd op deze zaterdag nog druk gewerkt. Dat belette overi­gens het publiek, dat de Pétrel te water wilde zien gaan, niet om ook de Maersk Explorer te beklimmen. Er was veel jeugd onder en dus hield verslaggever dezes z’n hart vast. Zo’n veilige “tribu­ne” is zo’n booreiland beslist niet! … Lees verder Boorschip ‘Petrel’ te water

Booreiland XA3AP te water*


“Gauw in het water duwen en dan snel verder…….”
Daar kwam het op 31 mei, bij de tewaterlating van het tweede zijponton van het Russische booreiland Chazar – in onze taal Kaspische Zee – op neer.
De doop werd verricht door Mevrouw A. G. Tikhonow, de echtgenote van de handels­vertegenwoordiger der Sovjet Unie in Nederland. Het was duidelijk te zien, dat ze reeds meer met het “bijltje had gehakt”. Vorig jaar februari liet ze namelijk bij Smit Kinderdijk de sleepzuiger Jasienski te water. Bijzonder bedreven wierp ze de traditionele fles champagne in één klap kapot. Lees verder Booreiland XA3AP te water*

Hefeiland “Stevin ’73”


Ruim 650 ton weegt het nog niet afgebouwde hefeiland Stevin ’73 als het op zondagmiddag 22 juli j.l. bij De Kleijn te Sliedrecht door vier grote bokken te water wordt gezet. Drie dagen eerder was ook een poging tot tewaterlating van het 38,5 x 23,5 m me­tende ponton ondernomen, maar tengevolge van scheefzakken van de ponton moest het karwei even worden uitgesteld.
Onder het wakend oog van de TV-camera lukt het echter op die zondag wel. Er is nogal wat belangstelling; hoe kan het ook an­ders op deze dag van de week.
De mensen van IHC Gusto en De Kleijn zijn daarna de Stevin ’73 gaan afbouwen, zodat op 10 augustus de feestelijke overdracht kon plaats hebben. Bij die gelegenheid vond ook de doop en naamgeving plaats. De doop werd verricht door Mevrouw Van Splunder-Roos echtgenote van de heer H. van Splunder, direc­teur van de opdrachtgever, Van Splunder’s Aannemingsmij. te Ridderkerk, die deel uitmaakt van de Stevin Groep te Bloemen­daal. Lees verder Hefeiland “Stevin ’73”

Twee halve tewaterlatingen


Vertraagd door de stakingen werden eind april de twee helften van de voor Rusland bestemde pijpenlegger te water gelaten. Bij IHC Gusto Slikkerveer doopte Mevrouw A. Matveeva, echtgenote van de Zaakgelastigde van de Ambassade van de USSR, de ene helft van de “Suleyman Vezirov”. Direct daarop gleed de honderd meter lange en twaalf meter brede stuurboordhelft van de pijpenlegger te water.
De volgende dag was de bakboordhelft aan de beurt. Deze gebeurtenis, bij IHC De Klop, ging minder formeel. Wel waren er gasten, onder welke de Russische Handelsvertegenwoordiger uit Amsterdam, de heer V. V. Medzmeriashvili en de Russische toezichthouders bij de bouw. Lees verder Twee halve tewaterlatingen

Tewaterlating van het m.s. “Leiderkerk”


Op zaterdag, 27 september 1958, des middags te 4 uur is bij de Werf Gusto het m.s. ,,Leiderkerk” te water gelaten. Dit schip, dat bijna 12.000 ton meet, is het eerste, dat van de verbouwde en verlengde helling van stapel liep.
Voor deze stapelloop bestond veel belangstelling. Er waren tal van personeelsleden van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, waarvoor dit schip bestemd is; ook waren er scholieren van scholen, die Nederlandse schepen hebben geadopteerd. We zagen veel personeelsleden van de werf, maar ook veel buitenstaanders. Alle­maal mensen, die de tewaterlating van de “Rotterdam” gemist hadden en nu de schade kwa­men inhalen? Of mensen, die van tewaterlatingen de smaak te pakken hadden gekregen? Lees verder Tewaterlating van het m.s. “Leiderkerk”