Categoriearchief: Tewaterlatingen

De geboorte van de duwvaart op de Rijn

In november 2008 werd er in het Industriemuseum in Waltrop (D) een presentatie gegeven door Dr. Ingo Steller van het Stahlinstitut des Verbandes Deutscher Eisenhüttenleute (Düsseldorf). Onderwerp van zijn presentatie was “50 Jahre Schubschifffahrt auf dem Rhein” ( 50 jaar duwvaart op de Rijn).

Ook de 222 meter lange ‘ms Marie Paul’ combinatie (herdoopt in 1971 tot Wintrans 50), vaak aangeduid als de “kanaalslang” was onderwerp van deze lezing over duwscheepvaart op de Rijn. Die duwvaart werd niet, zoals de datum deed vermoeden, geboren in 1958. De voorloper werd al toegepast tijdens de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog. Zonder zich er bewust van te zijn stond Werf Gusto als bouwer van twee belangrijke onderdelen, de duw- en trekboot, aan de wieg van de later verder ontwikkelde duwvaart op de Rijn. Lees verder De geboorte van de duwvaart op de Rijn

Tweeling tewaterlating bij Werf Gusto


Dinsdag (26 juni 1962) zijn bij de Werf Gusto twee schepen te water gelaten, één van de werf in Schiedam en een van de werf in Slikkerveer, doekt beide gebouwd in opdracht van Dammers & Van der Heide’s Scheepvaart & Handelsbedrijf in Rotterdam, hetzij voor het eigen bedrijf dan wel voor een der relaties, gelijk het geval is geweest met tien voorafgaande schepen; het laatste van de twee bovengenoemde te water gelaten schepen is dan ook het twaalfde dat sedert 1945 door Dammers & Van der Heide bij de werf is besteld. De eerste van de twee tewaterlatingen was die van het koelschip,, Risa Paula” waarvan de naamgeving geschiedde door mevrouw R. Mirkin uit New York en dat bestemd is voor “De Humber” Handelsmaatschappij in Amsterdam; het tweede, het ms „Inca”, werd in Slikkerveer gedoopt, te water gelaten door mevrouw W. C. Dammers-Van Leeuwen en is bestemd voor de rederij Dammers & Van der Beide. Lees verder Tweeling tewaterlating bij Werf Gusto

Tewaterlating Co. 526

 

Terwijl Gusto’s Harmonie orkest het Chinese volkslied speelde gleed 3 december j.l. de sleep­hopperzuiger CO 526 vlot te water. Naar de heer Krommenhoek, de ijverige secre­taris van de Muziekvereniging ons vertelde, was het de eerste keer, dat dit volkslied in Nederland werd gespeeld. Ruim vijftig jaar geleden werd van wellicht de­zelfde plek eveneens een sleepkopzuiger te water gelaten, welke dienst ging doen in dezelfde ha­ven, Tientsjin. Wat is er in die tijd bij ons toch geweldig veel veranderd . Lees verder Tewaterlating Co. 526

Boorschip ‘Petrel’ te water


Voorafgaande aan de tewaterlating bij IHC Gusto van het boor­schip Pétrel was de Nederlandse pers uitgenodigd om het boor­eiland Maersk Explorer te bezichtigen.
Getooid met de verplichte helm op het hoofd leidden een aantal Gusto medewerkers de gasten rond op deze grote “driepoter”. Daar werd op deze zaterdag nog druk gewerkt. Dat belette overi­gens het publiek, dat de Pétrel te water wilde zien gaan, niet om ook de Maersk Explorer te beklimmen. Er was veel jeugd onder en dus hield verslaggever dezes z’n hart vast. Zo’n veilige “tribu­ne” is zo’n booreiland beslist niet! … Lees verder Boorschip ‘Petrel’ te water

Booreiland XA3AP te water*


“Gauw in het water duwen en dan snel verder…….”
Daar kwam het op 31 mei, bij de tewaterlating van het tweede zijponton van het Russische booreiland Chazar – in onze taal Kaspische Zee – op neer.
De doop werd verricht door Mevrouw A. G. Tikhonow, de echtgenote van de handels­vertegenwoordiger der Sovjet Unie in Nederland. Het was duidelijk te zien, dat ze reeds meer met het “bijltje had gehakt”. Vorig jaar februari liet ze namelijk bij Smit Kinderdijk de sleepzuiger Jasienski te water. Bijzonder bedreven wierp ze de traditionele fles champagne in één klap kapot. Lees verder Booreiland XA3AP te water*

Hefeiland “Stevin ’73”


Ruim 650 ton weegt het nog niet afgebouwde hefeiland Stevin ’73 als het op zondagmiddag 22 juli j.l. bij De Kleijn te Sliedrecht door vier grote bokken te water wordt gezet. Drie dagen eerder was ook een poging tot tewaterlating van het 38,5 x 23,5 m me­tende ponton ondernomen, maar tengevolge van scheefzakken van de ponton moest het karwei even worden uitgesteld.
Onder het wakend oog van de TV-camera lukt het echter op die zondag wel. Er is nogal wat belangstelling; hoe kan het ook an­ders op deze dag van de week.
De mensen van IHC Gusto en De Kleijn zijn daarna de Stevin ’73 gaan afbouwen, zodat op 10 augustus de feestelijke overdracht kon plaats hebben. Bij die gelegenheid vond ook de doop en naamgeving plaats. De doop werd verricht door Mevrouw Van Splunder-Roos echtgenote van de heer H. van Splunder, direc­teur van de opdrachtgever, Van Splunder’s Aannemingsmij. te Ridderkerk, die deel uitmaakt van de Stevin Groep te Bloemen­daal. Lees verder Hefeiland “Stevin ’73”