Boren in het Meer

Leestijd: 2 minuten

Behalve boringen naar olie in het land, verricht de Shell ook boringen in het meer van Maracaibo, waar men op ongeveer 25 km af­stand van de oever goede petroleum heeft aangetrof­fen.

Hoewel uit zichzelf be­schouwd het boren van een put in het Meer op het­zelfde neerkomt als het boren van een put in het land, zijn er vele complica­ties, welke optreden wan­neer men onder water boort. Een draagconstructie van de toren dient in het Meer te worden neergela­ten. De overige delen van de bij een boring gebruikte uitrusting ( motoren, bordes­sen voor de buizen, spoe­lingbak, enz.) worden ver­voerd met de boorschuit, die naast de toren wordt verankerd. De benodigde materialen worden vervoerd met schuiten, die ten anker gaan in de nabijheid van de boorschuit. De arbeiders begeven zich per sloep naar het werk, terwijl men in de laatste tijd bij wijze van proef toezichthoudend personeel heeft ver­voerd met hefschroefvliegtuigen.

De stellage waarop de toren rust, gelijkt op een hoge tafel met buisvormige poten, welke stevig op de bodem van het Meer is vastgezet met behulp van 60 m. lange palen, die binnen in de poten lopen. Zo blijft de toren gedurende de zwaarste stormen op het Meer stevig staan.

Van de bovenkant van de tafel tot een punt op enige diepte in de bodem van het Meer beweegt de beitel, die aan het einde van de boorbuizen is bevestigd, zich binnen een tevoren aangebrachte geleidebuis. Deze buis maakt dat het water van het Meer niet in de put kan dringen en dat de aarde rondom de palen door de circulatie van de bij !het boren gebruikte spoeling niet kan worden weggespoeld en deze derhalve niet los komen te zitten. Van het punt waar de geleidebuis eindigt dringt de beitel verder in de bodem op dezelfde wijze als bij gewone boringen, totdat de vereiste diepte is bereikt.
De afbeeldingen geven een duidelijk beeld van het hierboven omschreven interessante werk. De benamingen zijn in het Spaans gesteld, waarom wij hiervan een vertaling laten volgen: 

Cabria = toren, Base el taladro = boorstelling, Tuberfa conductora = geleidebuizen, Ancla = anker, Pilotes = palen, Tuberfa de perforación= broobuizen, La mecha = beitel, Helicoptero = hefschroefvliegtuig, Gabarra de perloración = boorschuit, El Lago = Het Meer, Lecbo del Lago = bodem van het Meer.

We hebben ons wel eens afgevraagd wat die bak betekende, die Gusto bouwde en waarvoor hij precies diende. We zagen ook het hefschroef­vliegtuig op het dak dalen. Een prachtig gezicht! Bovenstaande uiteenzet­ting geeft een duidelijk antwoord op de gestelde vragen.

bron: I.H.C. Het Zeskant juni 1954
tekenaar: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2019