Categorie archieven: Gusto Postzegel Club

Gusto Postzegel Club

Leestijd: < 1 minuut

Een 25-tal leden van de Personeelsvereniging heeft de wens te kennen gegeven, over te gaan tot oprichting van een postzegelclub. als onderafdeling van de Personeelsvereniging. Op Zaterdag, 22 oktober j.l. heeft met de belangstellenden een bespreking plaats gevonden. waarin tot oprichting van deze nieuwe onderafdeling werd besloten. Er is een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren Bressers, Nugteren en Schater. Dit driemanschap zal nu de verdere voorbereidende maatregelen treffen, zoals het ontwerpen van een reglement, het voorbereiden van een algemene vergadering, het houden van een definitieve bestuursverkiezing enz.

Wij heten de nieuwe onderafdeling van harte welkom. Dat zij moge groeien en bloeien! Wie tot deze onderafdeling wenst toe te treden, kan zich bij een van de bovengenoemde bestuursleden (Bressers, elektricien-afdeling. Nugteren, hoofdmagazijn en Schater, onderhoudsafdeling) opgeven. Wie zich vóór de oprichting al opgegeven had, behoeft dit niet opnieuw te doen.

Bron: I.H.C. Het Zeskant november 1955


 

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024