Drijvende Kranen

Leestijd: 2 minuten

Het bouwen van drijvende kranen door Werf Gusto is begonnen met Bnr. 339 (100 ton met eigen voortstuwing) in 1908. Voor die tijd had Werf Gusto wat kleine bokken gebouwd, maar in aantal en grootte niet van dien aard om te kunnen spreken van een ‘specialiteit’ van de werf. De werf in Schiedam deed in die beginjaren na de start in Schiedam veel zaken met Zuid-Amerikaanse havens en bedrijven, zoals bijvoorbeeld de haven van Buenos Aires. De beide broers Henri en Frans Smulders maakten veel internationale reizen, o.a. naar Zuid-Amerika, maar ook naar Azië etc. Het is ook te lezen in reisverslagen, vooral die van de hand van de vrouw van Henri, dat zij het aangename en het zakelijke vaak combineerden door op die reizen in grote steden contacten te leggen via ‘agenten’ met mogelijke klanten.

Of het contract voor de bouw van de eerste twee drijvende kranen op een dergelijke manier verkregen is, is niet bekend. Feit is wel, dat de haven van Buenos Aires in die dagen door schaalvergroting van lading en schepen een enorm probleem had. Zij beschikten in de haven over een drijvende kraan met een maximaal hijsvermogen van 40 ton. Met enige regelmaat gingen zware vrachten zwaarder dan 40 ton retour afzender. Het is bekend, dat tijdens de bouw van de beide kranen in Schiedam in 1908 vooral vanuit Engeland met enige regelmaat werd gevraagd naar de status van de beide kranen, dit i.v.m. het inplannen van zware vrachten richting Buenos Aires. In 1911 laat men het principe van de draaikraan op rails op het ponton voor wat het is voor wat betreft het hijsen voor zware ladingen.

Men stapt over aan een ander ‘verankeringsprincipe’ op het ponton (zie bouwnummer 410 uit 1911). Voor de kleinere (Grijper)kranen, die specifiek voor baggeren, lossen en laden in havens worden gebruikt, komt de draaicirkel af en toe terug. Werf Gusto heeft nog vele kranen en bokken meer gebouwd (daar worden in de toekomst ook fotopagina’s voor gemaakt). Echter, de kranen op deze pagina hebben een ding gemeen: ze zijn voor het gebruik op het water.


Bnr. 339 (1908) ‘G2’ 100 ton.
Buenos Aires, Argentinië

Bnr. 340 (1908) ‘G3’ 60 ton.
Buenos Aires, Argentinië

 

 

 

 


Laatst bijgewerkt op: 18 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf