Co. 928 Viking Piper

Leestijd: 7 minuten

1972


ROTTERDAM. Het wervenconcern IHC-Holland heeft een order geboekt waarmee een bedrag van ongeveer 170 miljoen gulden is gemoeid. Een onlangs, opgericht consortium, dat onder de naam “Viking Marine Equipment Ltd.” zal worden gevestigd op het Engelse eiland Jersey, bestelde bij IHC een “derde generatie” pijpenlegvaartuig. Het schip zal, naar het concern meedeelde, worden gebouwd door IHC-Gusto in Schiedam en in de zomer van 1974 worden opgeleverd.
———-In „Viking Marine Equipment” zal ook het IHC-concern zelf deelnemen. De nieuwe maatschappij zal zich gaan bezighouden met het leggen van pijpleidingen voor het transport van olie en gas over de bodem van de Noordzee. In het consortium nemen behalve IHC-Holland verder deel: Heerema Engineering Service, Spie Batignolles (Parijs). North Sea Assets (Edinburgh) en de Bank of Schotland (Edinburgh). Volgens IHC-Holland is het mogelijk dat in een later stadium ook van Scandinavische zijde aan dit consortium zal worden deelgenomen.
———-Met het project is 65 miljoen dollar gemoeid. Het ontwerp voor de “derde generatie pijpenlegger” is ontwikkeld door IHC-Holland in samenwerking met Heerema Engineering en R. J. Brown in Rotterdam.
———-In het vaartuig is een groot aantal nieuwe technieken verwerkt, waardoor de mogelijkheid op het gebied van de snelheid van het leggen, de diepte waarop dit kan en de doorsnee van de leiding uitgebreider zijn dan tot nu toe. Door de verhoogde stabiliteit zal de pijpenlegger onder slechte weersomstandigheden langer kunnen doorwerken dan het bestaande materieel.
———-
De nieuw gevonden olie- en gasvelden liggen in het meest stormachtige gebied van de Noordzee, waar waterdiepte en weersomstandigheden het leggen van pijpleidingen tot nu toe vrijwel onmogelijk maakten Volgens IHC moet het nieuwe schip in staat zijn te voldoen aan de behoeften die in de komende jaren zullen ontstaan op het gebied van het leggen van pijpleidingen in de Noordzee. IHC verwacht in de toekomst nog meer olie- en gasvondsten in de Noordzee.

De Tijd: dagblad voor Nederland 23-11-1972


ROTTERDAM — De IHC-Holland Groep, een groep werven, die zich onder meer bezighoudt met het leveren van materiaal voor opsporing van energie in de zeebodem, gaat samenwerken met het Heeremaconcern. Heerema houdt zich bezig — onder meer op de Noordzee — met tal van werkzaamheden ten behoeve van de olie-industrie zoals het opbouwen van booreilanden, en het exploiteren van boorschepen.
———-Het Heeremaconcern is een familiebedrijf met aan het hoofd de bekende ir. P. S. Heerema, die in de vaderlandse geschiedenis ook nog naam maakte met het REM-eiland.
———-De IHC-Holland groep zal een belang verwerven van 45 procent in het Heeremaconcern. De Heerema-familie zal zelf de overige 55 procent van de aandelen in handen houden.
———-IHC zal als betaling 43.400 aandelen van nominaal f 100 ter beschikking van Heerema stellen. Dit betekent met de huidige beurskoers van f 885, dat met deze transactie een kleine f 40 miljoen gemoeid is.
———-Tussen IHC en Heerema zijn afspraken gemaakt om een mogelijk koersdrukkend effect door de uitgifte van dit pakket aandelen tegen te gaan, aldus de IHC-Groep.
———-Het Heeremaconcern bestaat uit ongeveer tien werkmaat-schappijen met een personeelssterkte van zo’n 350 man.
———-Heerema begon in 1948 met het leggen van funderingen voor boortorens. Heerema heeft twee tot krachtschip omgebouwde tankers in dienst: de ‘Challenger’ met een hefvermogen van 800 ton en de ‘Champion’ met een hefvermogen van 1200 ton. Een derde schip is op het ogenblik in bestelling.
———-Het grootste deel van het materieel van Heerema is op het ogenblik ingezet op de Noordzee. Reeds enige tijd geleden werd gesuggereerd dat Heerema tot een aanzienlijke kapitaalsuitbreiding zou besluiten om de felle concurrentie tegen vooral de grote Amerikaanse „off-shore” contracters vol te houden.
———-Heerema en de IHC werkten al op vele gebieden samen. Zo treedt Heerema vaak op als de hoofdaannemer voor een oliemaatschappij, terwijl de IHC het benodigde materieel levert. IHC Gusto kreeg onlangs een mammoetorder van f 170 miljoen voor een pijpenlegger aan de Viking Marine Equipment Ltd. (een groep waarin naast de IHC zelf onder meer ook Heerema in deelneemt).

Het Vrije Volk : democratisch-socialistisch dagblad 20-12-1972


Laatst bijgewerkt op: 2 januari 2016

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf