Brief B&W Schiedam aan A.F. Smulders

Leestijd: < 1 minuut

Afd. A. No. 7

Schiedam , 9 Januari 1902

Onderwerp:
Havenwerken ten
Oosten van de Voorhaven
Verbindingsspoor

Bijlagen:

00000In verband met uwe gisteren met den Voorzitter van ons College gehouden bespreking hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij van de Raad van Administratie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij bericht hebben ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen de door ons voorgestelde wijziging der haveninrichting van de Maas, voor zooveel betreft de richting van het ontworpen westelijk havenboord. De Raad van Administratie behoudt zich voor ten aanzien van het ontworpen Oostelijk havenboord aan ons College nadere voorstellen in overweging te geven.
00000In het belang van de afdoening dezer zaak en om U gelegenheid te geven met de voorbereidende werken een aanvang te maken hebben wij den Raad van Administratie verzocht zoo spoedig mogelijk de wijziging waarvan de aard en omvang ons geheel onbekend zijn, aan ons in te zenden.

00000Burgemeester en Wethouders van Schiedam.

Versteeg

De Secretaris.
Wijtema


Terug naar dossier | Volgende


bron: Gemeentearchief Schiedam

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2015

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf