Categorie archieven: Contact

Contact

Leestijd: 3 minuten

Ik ben aangenomen in september 1972 als medewerker op de financiële administratie van IHC Gusto BV. Ik kwam eerst te werken op het hoofdkantoor aan de Maasdijk. De laatste jaren, tot midden 1975, op de locatie ‘Straatmakerwerf’. Ik was aangenomen door Gerard van de  Heuvel, toen hoofd van de administratie en ik werd ingedeeld op de afdeling ‘Grootboekcontrole’.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het uitzoeken en controleren op juistheid  van hetgeen op de grootboekrekeningen werd geboekt. De Hoofdcomputer waar in die periode de administratie op verwerkt werd, stond in het ‘Rekencentrum’ in de ‘Spaanse’ polder. IHC Gusto BV was een paar jaar daarvoor overgegaan op het werken met de computer om zodoende alles te vereenvoudigen.

Echter men had in die dagen weinig  kennis binnen de financiële administratie van de overzichten (wekelijkse uitdraaien), die werden aangeleverd door het ‘Rekencentrum’ van de vele  soortkaarten, die elke afdeling binnen IHC Gusto BV gebruikte om manuren, materialen, geld en  inkopen te boeken op de verschillende grootboekrekeningen. Daarbij gebeurde het, dat vooral de grootboekrekeningen, die gekoppeld waren aan de uitkomsten van de berekeningen van salarissen,  belastingen, voorschotten etc. saldi vertoonden waarvan niemand wist waar het vandaan kwam en  waar die bedragen uit bestonden. Ik kreeg de opdracht alle grootboekrekeningen uit te zoeken.  

Het was een zelfstandige functie, die inhield, dat ik rapporteerde aan het hoofd van de administratie over de voortgang van het ontrafelen van de soms flinke saldi op die rekeningen, waar het vandaan kwam en vooral wat het was en waar het dan wel thuishoorde. Het kostte mij twee jaar om om de tussenrekeningen, waar de computer haar getallen maandelijks uitbraakte, die de computer niet op het juiste eindstation kwijt kon, door foutieve boekingsopgaven, uit te zoeken.

Het werken op de ‘Straatmakerswerf’ was wel luxe, maar je verloor het contact met de Werf, dat was wel jammer. Ik had geen ambulante baan, dus ik kwam, deed mijn werk, en ging weer naar huis.

In 1975 kwam intern de geruchtenstroom op gang over ‘moeilijkheden’ om de werf open te houden. Ik vond het althans toen niet echt leuk meer en heb toen een baan geaccepteerd elders buiten de IHC.

D.H. Allewelt 12-2-2024 webbeheerder.


We maken u erop attent dat IHC Gusto BV / Werf Gusto / A.F. Smulders geen bestaand bedrijf meer is. De werf (productiefaciliteit) in Schiedam is gesloten in 1978. De afdeling Gusto Engineering is vanaf 1978 verzelfstandigd. Het bedrijf bestaat nog onder de merknaam GustoMSC, als afdeling binnen NOV. GustoMSC is vanaf 1978 haar eigen geschiedenis gaan maken.

Deze website is om geïnteresseerden over het verleden van Werf Gusto te informeren. Voor informatie over de geschiedenis van Gusto Engineering en het daaruit voortgekomen GustoMSC verwijzen we u naar de pagina’s over GustoMSC binnen deze website. Daar vindt u ook een contactformulier van de History Group GustoMSC.


Heeft u een vraag? Maak dan gebruik van het onderstaand contactformulier. We proberen uw vragen te beantwoorden. Als we het niet kunnen, kunnen we u misschien verwijzen naar de juiste instantie voor meer informatie.


  * Deze velden moeten ingevuld worden.


  E-mailadres:
  info(at)werf-gusto.com

  Postadres:
  St.-Erfgoed Werf Gusto
  Hofakkersweg 22
  7875 BB Exloo

  Disclaimer: Deze website is met grote zorg samengesteld. De inhoud is echter onderhevig aan veranderingen door o.a. nieuw ontdekte informatie. St.-Erfgoed Werf Gusto is altijd bevoegd om wijzigingen hierin aan te brengen. Voor de juistheid en de volledigheid van de door ons verstrekte informatie kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De St.-Erfgoed Werf Gusto kan niet garanderen dat de website foutloos functioneert.

  Bewaren

  Bewaren

  Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2024