Bnr. 489: Titan II (1915)

Heden werd van de werf Gusto der Firma A. F. Smulders, Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een 150-tons drijvende electrische derrick- en draaikraan, welke deze firma voor een Buitenlandsche Regeering in aanbouw heeft. De afmetingen van den romp zijn : lengte 39 M ; breedte 19 M. 60 ; holte 4 M. 70. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze firma aan Buitenlandsche Regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen, verschillende verbeteringen zijn evenwel aangebracht, waardoor deze kraan speciaal voor de behandeling van kleine lasten belangrijk groote waarde heeft. Het hoogste punt van den arm bevindt zich 60 M. boven de waterlijn, terwijl de maximum uitlading 45 M. 60 bedraagt met een last van 40 ton. De hijschsnelheden zullen varieeren van 1 M. per minuut (voor lasten van 150 ton) tot 6 Meter per minuut (voor lasten van 25 tons), terwijl de kraanarm met den last in 5 minuten 360′ kan draaien. Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren, de stroom hiervoor wordt opgewekt door een zich aan boord

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 29/8/1914
foto: Collectie Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018