‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Gusto Aquarium-Vereniging “Tropica”


Deze onderafdeling van de P.V. is op 28 november 1950 opgericht met 21 leden.

Tropica beoogde de ondelingen hulp bij bouw, inrichting en aankoop (ook cooperatief) en onderwijs voor het onderhoud en plaatsen vanb de “bak’ beplanting en bevolking. Elk lid ontving het maandblad van de Ned. Bond Aqua-Terra, waarbij de nieuwe onderafdeling was aangesloten. Als lid van Tropicana kon men alle gewenste inlichtingen voor hun hobbie krijgen.

Het eerste bestuur bestond uit:

Voorzitter: J. Waterreus – afd. Schilders
Secretaris: H. v.d. Domhof – Bedrijfsbureau S.B.
Penningmeester: M. v. Aaltren – Bedrijfsbureau S.B.|
Commissarissen: H. Nootenboom – Klinkers en H. Heesbeen – Gereedschapsmakerij


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam