Bnr. 16: Theano (1952)

Leestijd: 2 minuten

Een gepavoiseerde helling. Een met rood-wit-blauw bekleed podium. Daarboven stak de boeg van het nieuwe motorschip gebouwd voor de  Mij Zeevaart te Rotterdam op de Werf Gusto te Schiedam. De Gusto Harmonie Vereniging speelde opgewekte marsen. Toen verenigden de genodigden zich op het hoge podium. De mensen van de werf verzamelden zich aan weerskanten van de helling.

Daar op het podium stond de blinde dochter van de oudste directeur van de  N. V. Zeevaart, mej. A. M. Fontein. Ze gaf het schip zijn naam, ‘Theano’ en het gleed perfect het water in, terwijl aan alle kanten de sirenes loeiden.

Na de doopplechtigheden, waarvan wij gisteren reeds in het kort melding maakten, verzamelden de genodigden zich in de fraaie vergaderzaal van het hoofdgebouw. Daar brandden de elektrische kaarsenkronen en knapperde in de statige schouw een heerlijk haardvuur. Namens de Werf Gusto sprak er de heer H. A. M. Smulders, die zijn erkentelijkheid uitte voor de opdracht, aan de werf geschonken.

De heer Smulders sprak nog in het bijzonder zijn erkentelijkheid uit tegenover de heer Fontein Jr. van de Maatschappij’ Zeevaart, voor de medewerking, die de werf tijdens de bouw van het schip heeft mogen ondervinden.

De heer Jan Hudig voerde hierna namens de Mij Zeevaart het woord, er op wijzend, dat de ‘Theano’ ook wat de naam betreft een oude traditie zal voortzetten. Niemand weet nog, op wie van de drie figuren uit de Griekse mythologie deze naam betrekking heeft, maar bij de maatschappij en in de Ierlandvaart is de ‘Theano’ een naam met ‘n bekende klank. De heer Hudig herinnerd aan een Engelse uitspraak van het jaar 1728, waarin gezegd werd, dat „the delightful city of Rotterdam” de handel op Ierland vrijwel gemonopoliseerd had. Heden ten dage is het niet meer zo, doch de vaart op Ierland is ook thans nog voor de helaas niet meer zo delight „volle” stad toch een belangrijk bedrijf. De ‘Theano’ vormt een grote aanwinst  voor de vloot van de maatschappij aldus de heer Hudig, die dank bracht aan de staf van de werf voor hetgeen deze gepresteerd heeft.

Beide heren richtten een speciaal woord van dank tot mej. Fontein, haar ter herinnering aan deze dag een passend geschenk aanbiedend.

Mej. Fontein dankte ten slotte in welgekozen bewoordingen  voor de eer, de doopplechtigheid van het nieuwe schip te hebben mogen verrichten.


Nieuwe Schiedamsche Courant:  


Foto’s: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Laatst bijgewerkt op: 2 september 2023

Scheepsbouwmuseum