Tekenkamer ‘Scheeps- en Machinebouw’ (3)

Leestijd: 2 minuten


Het woord is deze week aan de heer Ir. J. Suyderhoud, hoofd van de ‘Tekenkamer Scheeps- en Machinebouw’

De ‘Tekenkamer Scheepsbouw’ is onderverdeeld in twee grote afdelingen en een viertal kleinere afdelingen.

De twee grote afdelingen vormen de eigenlijke ‘Scheepsbouwtekenkamer’. De afdeling, die onder leiding staat van de heer Snoo, draagt zorg voor de staal-hout en scheepspijpleiding tekeningen. De heer van Kleeff, die de leiding geeft over de ‘Machinebouw afdeling’, zorgt ervoor dat zijn medewerkers tekeningen of modellen maken van de machinekamer-inbouw met de daarbij behorende pijpleidingen.

Bovengenoemde twee afdelingen werken zeer nauw samen met een kleinere afdeling, de ‘Ontwerpgroep’, die door Ir. Van der Lugt wordt geleid. De belangrijkste taak van de ‘Ontwerpgroep’ is, om samen met de leiding van ‘Scheeps- en Machinebouw afdeling’, het ontwerp van een nieuwe opdracht in een snel tempo door meerdere afdelingen tegelijk kan worden gewerkt, zonder dat dit verder grote problemen met zich meebrengt.

Verder houdt de ‘Ontwerpgroep’ zich bezig met alle noodzakelijke scheepsbouwkundige berekeningen, zoals afloop, sterkte en stabiliteit. Tevens stelt zij de beproevingen vast voor de hellingproef en de proefvaart.

Gedurende de ontwerpfase wordt nauw contact onderhouden met ‘Eindmontage’ en ‘Centrale Planning’ om er zeker van te zijn dat het ontwerp zo gerealiseerd kan worden en binnen de gestelde tijd. Wanneer het ontwerp en de bouwwijze eenmaal vastliggen, dan zijn het de afdelingenScheepsbouw’ en ‘Machinebouw’ die het geheel gaan uitwerken, hetgeen resulteert in een stroom van tekeningen die naar de verschillende bedrijfsbureaus worden gezonden.

De ‘Centrale Inkoop’ krijgt ook haar aandeel via de bestelopdrachten. Zo langzamerhand wordt hierdoor het ontwerp meer en meer realiteit.

De drie nog niet genoemde, maar zeker niet minder belangrijke afdeling ‘Electro’, onder leiding van de heer Sival, die alle elektrische en elektronische aspecten verzorgt. Hij geeft adviezen op de ‘Tekenkamer’ en begeleidt de bouw en de inbedrijfstelling van het object. Het is geen geringe taak: alleen al bij de ‘Pelican’ werd meer dan 60 kilometer kabel gebruikt en werden honderden aansluitingen verzorgd.

Er is al veel geschreven in o.a. het ‘Zeskant’ over de ‘NUBE-groep’, onder leiding van de heer Ir. Koopmans. Deze groep zorgt voor de goede verwerking van de gegevens van numeriek bestuurde brandsnijmachine. Hier worden tevens in een zgn. databank alle gegevens van het schip verzameld en bewaard. Met behulp van deze gegevens kan via de computer nu veel sneller dan vroeger het geval was een wijziging aangebracht worden en noodzakelijke gegevens opgevraagd en/of berekend worden.

Tenslotte is er de afdeling ‘Lichtdruk en Microarchief’, waar de heer Paardekam de scepter zwaait. Voordat de tekeningen het bedrijf ingaan, zorgen hij en zijn medewerkers ervoor, dat er genoeg afdrukken van het origineel worden gemaakt. Verder wordt er van elke tekening hier een opname gemaakt voor het microfilmarchief. Deze afdeling kan hierdoor snel alle inlichtingen van oude bouwnummers verschaffen, wanneer er gegevens nodig zijn voor nieuwe orders.

Om al deze afdelingen zo goed mogelijk te coördineren, heeft het ‘Hoofd Tekenkamer’ een soort eigen ‘bedrijfsbureau’ tot zijn beschikking. De vaste kern bestaat uit een secretaresse (mej. Dijkstra), een tekenkamerplanner/werkvoorbereider (hr. Rutte), aangevuld met order-coördinators voor grote opdrachten.

Uit: IHC Gusto Nieuws nr. 41 24 november 1972


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2020

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf