Tekenkamer ‘Kraanbouw & Boeien’ (2)

Leestijd: 2 minuten

Deze week is in deze serie aan het woord de heer Ir. R. A. H. M. Raaymakers, Hoofd van de tekenkamer Kraanbouw en Boeien: De tekenkamers van IHC Gusto bestaan uit twee afdelingen op de Werf afdeling op Staalbouw. Op de Werf zijn beide tekenkamers respectievelijk Tekenkamer Scheepsbouw en Tekenkamer Kraanbouw & Boei, welke beide uit ca. 50medewerkers bestaan.

De tekenkamer Kraanbouw& Boeien, zoals die thans functioneert op ons bedrijf, is samengesteld uit medewerkers van diverse oude afdelingen. Hierbij moet gedacht worden aan de oude afdelingen “Staalbouw”, “Bagger” en “Kraanbouw”. Sedert Gusto de belangrijkste werkmaatschappij van de Offshore Divisie is gaan vormen, waarbij de baggertechniek volledig naar IHC Smit te Kinderdijk is overgeheld is er nog slechts sprake van de ontwerpgroep, de tekengroep en de tekengroep boeien. De ontwerp- en tekengroep vormen samen de Kraanbouw. Sedert het begin van dit jaar is de tekengroep boeien aan kraanbouw toegevoegd,daar de structuur van de groep grotendeels in de werktuigbouw is gelegen en de mensen dus nauw verwant zijn met de kraanbouwers.

De meeste producten bij Gusto worden door de beide tekenkamers gezamenlijk behandeld, zoals b. v. de boorschepen (Pelican en Havdrill), de USSR-pijpenlegger en de hefeilanden voor Brazilië. Een zuiver scheepsbouwkundig product als een ferry wordt door de tekenkamer scheepsbouw behandeld.

Tekenkamer Kraanbouw & Boeien heeft ook specifieke producten, zoals kranen, riser tensioner systemen voor boorschepen, bewegings systemen op boorschepen deiningscompensatie-inrichtingen (Uni code ), dekapparatuur voor pijpenleggers, lieren voor pijpenleggers, faialeaders, davits voor pijpenleggers, stinger, boeien enz. Voor de groep Kraanbouw is nu de 1600/2000 T kraan voor Heerema Engineering Service de grootste uitdaging, terwijl voor de Boeiengroep de ELSBM voor Shell de zwaarste opgave is.

De tekenkamers moeten alleen dan tot activiteiten komen als er iets verkocht wordt. Voordat een order definitief geplaatst wordt door een opdrachtgever, worden alle activiteiten door de afdeling Projecten uitgevoerd. Deze afdeling bepaalt vooral het bestek, de prijs en in overleg met andere afdelingen de levertijd. Is de order definitief,dan gaat het hele pakket naar de tekenkamers, die hieruit een basisontwerp realiseren. Hierbij wordt uiteraard nauw samengewerkt met afdelingen zoals Machinefabriek, Scheepsbouw en Eindmontage, om alle productie-problemen in het ontwerp reeds in te sluiten. Hierbij fungeert de afdeling Centrale Planning als communicatiecentrum om ieder de benodigde tijd te geven binnen de totale levertijd.

De ontwerpgroepen van de beide tekenkamers fungeren in deze fase als de centrale eenheden, waar zoveel mogelijk op papier vastgelegd wordt aan de hand van berekeningen, om tot een optimaal ontwerp te komen. De tekengroep neemt als het ontwerp vast ligt het probleem over om er werktekeningen van te maken. Deze werktekeningen gaan dan vervolgens naar de bedrijfsbureau’s alwaar de voorbereidingen tot de daadwerkelijke productie plaatsvinden.

De Boeiengroep is een op de boeien gespecialiseerde groep, waarin het ontwerpen en het maken van de werktekeningen is samengevoegd door het specialistische karakter van de boeien,welke door SBM-Monaco worden verkocht.  De medewerkers van de tekenkamer vormen een zeer differente groep, daar het niveau van opleiding en ervaring zeer uiteenloopt, maar in nauwe onderlinge samenwerking wordt steeds gestreefd naar een product op papier te realiseren. De werkelijkheid van de productie en het product staan daarbij steeds centraal in het belang van het bedrijf, dat uiteindelijk in zijn voortbestaan van het geleverde product zal afhangen.

 

Uit: IHC Gusto Nieuws nr. 40 17 november 1972

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf