|In Memoriam Lida Zondag|‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!|Han Mommaas overleden.|Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952|Henri Smulders op Olympische Spelen 1900

Gusto Wandelvereniging

Vierdaagse Nijmegen 1957:
Staande v.l.n.r.: D. Terlouw, J. v. Pelt, N. Versluis, D. v.d. Linden en W. v.d. Berg
Zittend v.l.n.r. : B. v.d. Velde, C. de Bode, Mevr. M.H. Boomgaards- de Jong, Mej. S. Boomgaards, H. Terlouw, B. Boomgaards en T. Pupella


Opgericht mei/juni 1954 als onderafdeling van de Sportclub “Gusto”. De club begon met 20 leden. Zij zorgden zelf voor de financiering en werden deels ondersteund door de directie van Gusto slikkerveer in de persoon van N. Conijn jr.

Eindelijk is het dan zover gekomen, dat wij een wandelsport-vereniging hebben. Vele malen heb ik er over horen bomen, verschillende personen zijn ervoor aan het werk geweest. Maar steeds was er blijkbaar iets onover­komelijks, want er gebeurde niets. Nu werd het oog eens geprobeerd en het is nu gelukt.

Iets over de oprichting zelf. Door de initiatiefnemers werden eerst verschil­lende personen gepolst. Ze kregen van de een een positief, van de ander een ontwijkend antwoord. Een briefje werd aangeplakt. Resultaat 20 leden! Een vergadering werd belegd, waarin het besluit werd genomen, dat we ons bij de Sportclub “Gusto” zouden aansluiten. Deze Sportclub telt thans twee takken van sport, voetbal en wandelen. We zouden eerst een mars lopen en beviel deze goed, dan zouden we uniformen e.d. zien te krijgen. Na een trainingsavondje liepen we bij Boele onze eerste wandeltocht. Beloning: een fraaie groepsprijs. De stemming was best en hieruit werd geconcludeerd: doorzetten. Uniformen werden besteld.
Op 22 Mei togen we naar Rotterdam-Charlois voor een wandeltocht, uit­geschreven door De Jonge Garde. We liepen 25 km. in een druilige regen. Ondanks dit tegenvallertje een prima stemming. We veroverden weer een fraaie groepsprijs en een 2e prijs, wat lang niet gek was. Als dit stukje in Het Zeskant verschijnt zullen we weer enkele tochten achter de rug hebben en ik hoop hiervan dan ook gunstige resultaten te mogen vermelden. De prijzenkast van de Sportclub moet vol! 

We zullen aan de criticasters, die beweren dat we geen prijzen nodig hebben, omdat we toch niets te betekenen hebben, iets laten zien. Verder wil ik hier dank brengen voor ieders medewerking. Allereerst de wandelaars(sters) voor hun spontane aanmelding als lid en om het feil, dat ze de betrekkelijk zware financiële verplichting aandurfden. Dat wil heel wat zeggen. Laten we hopen, dat de mentaliteit van alles voor elkaar en met elkaar mag blijven. Dan een woord van dank aan de Heer Bode voor zijn pirma verzorging en zijn bereidwilligheid ons steeds te willen vergezel­len. We hopen op zijn steun te mogen blijven rekenen.

De voorzitter danken we voor zijn ijver bij de aanschaffing van onze spullen (heb je Bode niet n.odig gehad die week voor blazen, voorz.?) en last but not least onze directeur, de Heer N. Conijn Jr., voor zijn mede­werking bij de aanschaffing van onze embleems. Hiermede eindig ik voor deze keer met:

Want, wij wandelen steeds voort
Naar ’t einddoel, zoals ’t hoort,
Hoog de Gusto-kleuren, blauw en grijs,
Ons doel… sport en als het kan een prijs!

Oprichtingsverslag W.S.V. “Gusto” Slikkerveer – I.H.C. Het Zeskant juni 1954


Verslag Nijmeegse Vierdaagse 1957 – I.H.C. Het Zeskant augustus 1957

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2019

Scheepsbouwmuseum