Philatelisten-club Gusto S’veer

Leestijd: < 1 minuut
Oproep tot oprichting – I.H.C. Het Zeskant april 1954

De Personeelsvereniging is weer een nieuwe onderafdeling rijker geworden. Op 14 December l 955 werd namelijk opgericht de “Philatelisten-club Gusto”, die zich ten doel stelt voorlichting te geven op het gebied van postzegels verzamelen en mede te werken aan het houden van ruilbeurzen, teneinde de kwaliteit der individuele verzamelingen op hoger peil te brengen.

Het aantal bezoekers der oprichtingsvergadering was niet groot, namelijk 10 personen. Toch werden de noodzakelijke formaliteiten en de te treffen regelingen met animo besproken.

Tot bestuursleden werden gekozen: 
Voorzitter: de heer J. Bresser.
Secretaris-penningmeester: de heer A. P. Nugteren.
Commissarissen: de heren Schaefer en Koenderman.

Bovendien verklaarde de heer Beenen zich bereid bij eventuele veilingen als veilingmeester op te treden. Besloten werd eens per 14 dagen in de werfkantine een ruilbeurs te houden, waaraan uitsluitend leden der club kunnen deelnemen.

Tot dusver hebben zich reeds 23 leden aangemeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom, doch men wordt er op attent gemaakt, dat men als lid der Pers. vereniging dient te zijn ingeschreven, alvorens men tot de club kan toetreden.

Vanaf deze plaats wensen wij de nieuwe loot aan de P.V.-stam een voor­spoedige groei toe en spreken de hoop uit, dat deze club het hare zal bijdragen tot het kweken van een goede geest en samenwerking van de Gusto-mensen. 

Bron: I.H.C. Het Zeskant februari 1956


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Scheepsbouwmuseum