Gusto Hengelclub (Slikkerveer)

Leestijd: 2 minuten

Opgericht 1949, eerste voorzitter was de heer C. Zoeterman.

1e Lustrum

Op Vrijdag, 26 Maart jl. werd in de kantine van Gusto Slikkerveer -het 5-Jarig bestaan van de: Hengelvereniging gevierd. De voorzitter C. Zoeterman opende de feestavond met een hartelijk woord van welkom aan de besturen van P.V. en onderafdelingen. Hij memoreerde dat 5 jaar geleden twee personen bij hem kwamen met het voorstel om een hengelvereniging op te richten. Dit gelukte en hij had nooit durven denken dat er zoveel animo in Slikkerveer voor de hengelvereniging zou bestaan. Als men de kast met bekers en takken ziet, welke zij wonnen, dan kan men gevoeglijk van een flinke prestatie spreken.

De voorzitter der P.V., de Heer Bakker, bracht de gelukwensen van de P.V. over en overhandigde een geldkistje als geschenk. De Heer Jansen feliciteerde namens de onderafdelingen en schonk een cadeau, waaraan elk lid zijn genoegen kan beleven. nl. deegstoppers. De Heer Conijn (jr.) besteeg vervolgens het podium en bood eveneens zijn gelukwensen aan. Hij hoopte, dat de vereniging zo door zou mogen gaan om de band onder elkaar sterk te houden.

Na een kopje koffie en wat leuke grammofoonmuziek, was het de beurt aan de toneelvereniging, die de verdere avond zou vullen met het spelen van schetsjes. Nu, plezier hadden ze er van, want het gelach was niet van de lucht. Jammer, dat het podium minder geschikt was. De spelers hadden hier hinder van. Als de toneelvereniging doorgaat met het instuderen van schetsen, dan zul je eens zien wat een succes dat wordt bij het 5-jarig be­staan van de PV.

De Heer Verboom liet drie oude vissers op het podium komen, die een paar minuten over vissen moesten praten. Er waren hier­voor twee prijzen beschikbaar. Drie dames vormden de jury. De· Heer Zoeterman behaalde 24 punten, de Heer Hollemans 23 punten. en de Heer Onink 22 punten. Laatstgenoemde viel dus buiten de prijzen. Mevr. Zoe­terman had een gedicht over- de hengelclub gemaakt, dat zeer in de smaak viel.

Daar het inmiddels 12 uur was geworden, moesten we naar huis, al waren er veel, die gaarne nog wat langer gebleven zouden zijn. De Hengel vereniging kan intussen met recht trots zijn op deze avond.

Bron: I.H.C. Het Zeskant april 1954


2e Lustrum: I.H.C. Het Zeskant mei 1958


Stichting Erfgoed Werf Gusto 

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf