Gusto-band “Anchors Away”

Leestijd: 2 minuten

Een van de bestuursleden van de Gusto-Band “Anchors Away” te Slik­kerveer schrijft ons:

“Zo ben ik dan ook eens in de pen geklommen om een stukje in Het Zeskant te schrijven. Ik ben wel niet zo’n groot schrijver, maar als ik de stukjes lees van de Personeelsvereniging en van de Wandelsportvereniging, dan denk ik aan het spreekwoord, dat zegt: als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

Het jaar 1955 loopt ten einde en we kunnen tevreden zijn over hetgeen de Gusto-band in het afgelopen jaar heeft gebracht. De Band was op acht uitvoeringen aanwezig en dat is wel een bewijs, dat zij hoog aangeschre­ven staat in Slikkerveer en in de omstreken. Er wordt wel eens kritiek uitgeoefend, maar meestal is dat geen gezonde kritiek. Als ik zo eens rondkijk naar wat er op andere werven in de omtrek na de werktijd wordt gepresteerd, dan mogen we bij de Gusto in Slikkerveer nog niet klagen. Dat de Band ook gewaardeerd wordt, blijkt wel uit b.v. de uitnodiging om mede te werken aan een avond van de B.B. in Capelle aan de IJssel. De organisatoren van die avond zijn eerst komen luisteren en eerst nadat het resultaat daarvan tot volle tevredenheid stemde is de uitnodiging gekomen. Me dunkt, dat we dan toch wel behoorlijk voor den dag zijn gekomen. Het is ook een bewijs, dat er met ernst wordt gestudeerd. Wat de opkomst van de leden betreft, is het Bestuur tevreden. We gaan weer een nieuw jaar in met goede moed en ernstige studie.

Wat de papieractie betreft, die loopt goed. De opbrengst is bestemd voor het aanschaffen van een nieuw drumstel, waaraan de Band dringend behoefte heeft. Want als Gusto-band moet men ook met behoorlijk mate­riaal voor den dag komen. Als er nog mensen op de werf zijn, die oude kranten over hebben en er geen weg mee weten, dan willen we dat graag vernemen. ‘We’, dat is het bestuur. Het papier wordt dan thuis afge­haald. Bij voorbaat dank.”

Bron: I.H.C. Het Zeskant januari 1956
Foto: All Things Kenton


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf