De Profiel- en Cutterzuiger

Leestijd: 3 minuten

Hebben we in het October-nummer (Het Zeskant oktober 1952) de bakkenzuiger besproken, thans is de profiel- en cutterzuiger aan de beurt.
Bij de bespreking van de bakkenzuiger hebben wij op beknopte wijze uiteengezet de werkwijze en het doel, n.l. om de baggerspecie, die gezogen wordt uit de langs de zuiger liggende bak op een lange afstand over land te kunnen transporteren.
De baggerspecie zelf wordt dan dikwijls over min of meer grotere afstand in bakken aangevoerd.
Is het nu mogelijk om de baggerspecie op korte afstand van de stortplaats zelf op te zuigen, zonder dat er gebruik gemaakt behoeft te worden van bakken – in welke bakken dus eerst de specie door een profielzuiger, dan wel door een baggermolen in het laadruim moet worden gestort, – om dan weer uit deze bakken te worden gezogen en naar de wal of stortplaats te worden geperst, dan maakt men gebruik van de z.g. profiel­en bodemzandzuiger.
Wat de vorm en constructie betreft ziet deze zuiger er uit als de bakken­zuiger met dit verschil, dat de buizen in de zij van het vaartuig verdwenen zijn en een zuigbuis is aangebracht in een beun net als de emmerladder bij een baggermolen.
Een verder onderscheid tussen een bakken- en een profielzandzuiger is, dat op de profielzuiger de waterpomp ontbreekt, welke waterpomp op de bakkenzuiger er immers toe diende om de vaste grondmassa in de leeg te zuigen bakken te verdunnen tot een wegzuig- resp. wegpersbare massa. Men laat de zuigbuis met behulp van een bok in het water zakken tot deze de rivierbodem bereikt en nu wordt het zand onmiddellijk van de bodem opgezogen door een krachtige baggerpomp en zo via pijpleidingen aan boord en verder via drijvende- en walpersleidingen naar de stort­plaats getransporteerd.

De snijkop

De zuigbuis is aan de monding voorzien van 1 à 2 ijzeren staven, die beletten dat grote stenen of andere ongerechtigheden, die tegelijkertijd met het zand worden opgezogen, mee naar binnen kunnen komen, waardoor het gevaar zou bestaan van verstop­ping of zelfs vernieling van de baggerpomp. Dikwijls is een profielzuiger ook voorzien van een bak­kenlaadinrichting (stortbui­zen of -goten) en soms is hij tevens ingericht voor bakkenzuigen. De profielzuiger kan even­wel niet gebruikt worden voor het opspuiten van alle soorten grond.

Hij is het best geschikt voor de bodem bestaande uit scherp zand of modder.  Bestaat de bodem uit een laag zand en een laag klei er tussen, dan zal het zand maar niet de klei opgezogen worden.
Om deze moeilijkheid te overwinnen maakt men gebruik van de cutter­zuiger, ook wel snijkopzuiger genoemd.
Vóór de zuigbuis brengt men een stel gebogen stalen messen aan, welke in een ring zijn geplaatst, de z.g. cutter of snijkop. Deze cutter wordt door een as, aangedreven door een electromotor, rondgedraaid en werkt dan als een boor de vaste grondmassa los, welke losgewoelde grond dan door de zuigbuis opgezogen en verder verwerkt kan worden. 

De Cutterzuifer

De cutterzuiger bezit nog een belangrijk voordeel boven de profielzuiger. Met een profielzuiger is het n.l. heel moeilijk om een gelijkmatig bodem­oppervlak te verkrijgen, het worden bulten en putten. De cutterzuiger is door zijn betere controleerbaarheid in staat de bodem meer gelijkmatig te bewerken.
De cutterzuiger heeft in vele gevallen de baggermolen verdrongen.
Het grote voordeel van het werken met een cutterzuiger is dat hierbij geen bakken, sleepboot en bakkenzuiger nodig zijn, dat de opgezogen specie rechtstreeks naar de stortplaats gebracht wordt. Voorwaarde is echter dat de stortplaats dicht bij de zuigplaats ligt.


bron: Het Zeskant december 1952
Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 4 februari 2019

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf