Bouwdoos Co. 928

Leestijd: 2 minuten

In 1972 ontving Werf Gusto de opdracht van de ‘Viking Marine Equipment Ltd’.* in Jersey voor de bouw van de ‘Viking Piper’ (Co. 928). Het voor die dagen  grote project (ƒ 170-200 milj.) kostte veel voorbereidingstijd. Te denken valt aan tekeningen, budgettering, het inkopen van materialen, het zoeken naar bedrijven waar Werf Gusto de bouw van Floaters1, Kolommen2, Bracings3, Lieren4 en Sternramp5 kon uitbesteden.

Toen al deze voorbereidende verkenningen gedaan waren, werd er gekeken hoe de grote delen, die Werf Gusto binnen zou krijgen van leveranciers, zoals, Verolme Cork, A. Vuyck & Zonen en N.C.W.  locatie Gouderak in de goede volgorde bij de werf arriveerden en vervolgens geplaatst konden worden in het steeds meer uitdijende casco. De eigen planning van de bouw, van de door Werf Gusto zelf gemaakte deksecties (6), was daar ook afhankelijk van. Om dat voor eenieder goed inzichtelijk te maken werd er met alle betrokkenen nagedacht hoe deze puzzelstukken goed in elkaar te krijgen. Alle ideeën werden bijeen gebracht en om dat visueel voor eenieder te ondersteunen werd middels een ‘Bouwdoos’ een heel bouwtraject opgezet.

Naast de simulatiefoto’s van de ‘blokkendoos’ staan (op sommige plaatsen) de opnames van het object zoals het eruit zag op het moment van de plaatsing van de diverse onderdelen.

Voor meer informatie over de Jack-up ‘Assembler I’, die, zoals de foto’s tonen, gebruikt werd om de Co. 928 in elkaar te zetten kunt u hier terecht.

Voor een overzicht hoe de secties met behulp van de ‘Assembler I’ op de Co. 928 werden gezet kunt u hier terecht.

*Dit was een internationaal consortium dat bestond uit: ‘Heerema Engineering Services, IHC Holland NV, Bank of Scotland, Spie Batignolles en North Sea Assets.

1Floaters = Drijvers (twee) waarop de pijpenlegger drijft.
2Kolommen = Zes in totaal, ondersteunen het dek en vormen de  verbinding tussen het bovendek en de machinekamers in de floaters.
3Bracings = Buisverbindingen tussen de drijvers, kolommen en deksecties, die de constructie bijeen houden.
4Lieren = zijn om de pijpenlegger voort bewegen (verhalen).
5Sternramp= Is het pijpgeleidingssysteem dat de aaneengelaste pijpen ondersteunt en naar het water begeleidt. (ook wel Stinger genoemd)Foto: Bronvermelding onder de foto’s
Beschrijvende teksten: B. Berkhout.


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2023

Scheepsbouwmuseum