‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Bnr. 748: Brug o.d. Noord (1939)

Hedenmorgen 12 uur is aan de fabriek van de werf Gusto v.h. firma A. F. Smulders te Schiedam het door Gusto-Staalbouw vervaardigde brugklapgedeelte van de rolbascule brug over de Noord bij H. I. Am-bacht geladen en vertansporteerd. Het gewicht van dit bruggedeelte bedraagt circa 320 ton; de lengte 39 meter; de breedte 18 meter; de hoogte 7 meter. Het laden vond plaats met de drijvende kraan “Gusto” en de drijvende bokken “Kolossus” en “Adelaar”. Morgen wordt dit klapgedeelte aan het reeds op de bouwplaats te H. I. Ambacht gemonteerde gedeelte gekoppeld. Gerekend wordt, dat een tweetal weken daarna de brug voor de eerste maal zal worden kunnen bewogen. Deze rolbasculebrug zal de grootste van dit typebrug in Europa zijn. Gusto Staalbouw is hoofdaannemer van deze brug, terwijl Bijker’s Aannemingsbedrijf N.V. te Rotterdam de montage als onderaannemer uitvoert.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 21 augustus 1939
foto: St. Erfgoed Werf Gusto  / fotograaf: Onbekend


Meer foto’s van de Rolbascule


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 13 december 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam