Bnr. 600 ‘M.O.P. 215 C’ (1927)

Leestijd: < 1 minuut

De cutterzuiger M. 0. P. 215 C, die op de Werf Gusto, firma A. F. Smulders voor rekening van de Argentijnsche regeering is gebouwd en Zaterdag met goed gevolg te water werd gelaten, is 44 meter lang, 11.80 meter breed en heeft een holte van 2.00 meter. Het vaartuig is gebouwd onder speciaal toezicht van een gedelegeerde van de Argentijnsche regeering, den ingenieur L. R. Solari en van Bureau Veritas en is geclassificeerd bij Bureau Veritas onder de hoogste klasse voor dit soort van schepen.

In het schip zijn geplaatst een direct aan de zandpomp gekoppelde verticale triple machine van 575 I.P.K. met de diverse vereischte hulpwerktuigen; de benoodigde stoom wordt geleverd door twee ketels van 175 m2 verwarmingsoppervlakte bij een werkdruk van 12 atm. en een verticale hulpketel van 9 m2 verwarmingsoppervlakte bij 8 atm. De ketels zijn ingericht voor het stoken van olieresidu. Verder zijn geplaatst een 290 P.K. stoommachine voor beweging van den snijkop; een machine voor het lichten van de in een trommel geplaatste pivot palen; een stoomlier voor de bediening der zuigbuis; een idem voor het achteranker en een gecombineerde stoomlier voor de voortbeweging zowel door middel van pivotpalen als door ankers. De bediening der geheele zuiginstallatie en voor de voortbeweging van het vaartuig geschiedt centraal vanuit een op de brug geplaatst dekhuis. Hel geheele vaartuig wordt electrisch verlicht en is behalve de ruime verblijven voor de bemanning ook voorzien van een ijsmachine en bijbehoorende koelkamer.


Bron: Schiedamsche Courant, 22/08/1927; p. 2/4


Alle foto’s Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotografie: Onbekend.

Laatst bijgewerkt op: 5 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf