Bnr. 592 ‘Pologne’ (1926)

Leestijd: < 1 minuut

Gisteren werd van de Werf Gusto, firma A. F. Smulders alhier met goed gevolg te water gelaten, een stationaire Cutterzuiger, tevens Bakkenzuiger, aldaar in aanbouw voor buitenlandsche rekening. Deze zuiger wordt gebouwd volgens de hoogste klasse onder speciaal toezicht van Bureau Veritas en voldoet aan de eischen der Ned. Scheepvaart Inspectie.

Het schip heeft de volgende afmetingen:
-lengte 48 m,
-breedte 10 m. 80,
-holte 3m. 70,
en zal voorzien zijn van 2 verticale triple machines, die elk direct gekoppeld zijn aan een zandpomp, alsmede van een triple machine voor het drijven van den snijkop, die tevens gekoppeld kan worden aan de waterpomp als het werktuig als bakkenzuiger wordt gebruikt. Het totaal vermogen der machines bedraagt 1200 I.P.K. De benoodigde stoom wordt geleverd door 2 ketels van 213 m3 verwarmingsoppervlak X 13 K.G. werkdruk.

Op dek zullen 8 lieren worden geplaatst voor het bedienen der ankers, pivotpalen, zuigbuizen, en het verhalen der bakken. Voor de vooruitbeweging van den zuiger tijdens het werken zal een paalwagen van speciale constructie worden aangebracht, door middel waarvan deze beweging op een eenvoudige en economische wijze kan worden uitgevoerd. Voorts zal het werktuig geheel electrisch worden verlicht.


Bron: Schiedamsche Courant, 08/04/1926


Alle foto’s Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotografie: Onbekend.

Laatst bijgewerkt op: 5 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf