‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Bnr. 592: Pologne (1926)

Gisteren werd van de Werf Gusto, firma A. F. Smulders alhier met goed gevolg te water gelaten, een stationaire Cutterzuiger, tevens Bakkenzuiger, aldaar in aanbouw voor buitenlandsche rekening. Deze zuiger wordt gebouwd volgens de hoogste klasse onder speciaal toezicht van Bureau Veritas en voldoet aan de eischen der Ned. Scheepvaart Inspectie.

Het schip heeft de volgende afmetingen:
-lengte 48 m,
-breedte 10 m. 80,
-holte 3m. 70,
en zal voorzien zijn van 2 verticale triple machines, die elk direct gekoppeld zijn aan een zandpomp, alsmede van een triple machine voor het drijven van den snijkop, die tevens gekoppeld kan worden aan de waterpomp als het werktuig als bakkenzuiger wordt gebruikt. Het totaal vermogen der machines bedraagt 1200 I.P.K. De benoodigde stoom wordt geleverd door 2 ketels van 213 m3 verwarmingsoppervlak X 13 K.G. werkdruk.

Op dek zullen 8 lieren worden geplaatst voor het bedienen der ankers, pivotpalen, zuigbuizen, en het verhalen der bakken. Voor de vooruitbeweging van den zuiger tijdens het werken zal een paalwagen van speciale constructie worden aangebracht, door middel waarvan deze beweging op een eenvoudige en economische wijze kan worden uitgevoerd. Voorts zal het werktuig geheel electrisch worden verlicht.

bron: Schiedamsche Courant, 08/04/1926
alle foto’s: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto
fotografie: OnbekendStichting Erfgoed Werf Gusto 2017

 

 

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam