Bnr. 483 (1915): ‘Simbad’ (1926)

Leestijd: < 1 minuut

Gisteren werd van de Werf Gusto der Firma A. F. Smulders, Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een 200 tons drijvende electrische derrickende draaikraan, welke deze Firma voor een buitenlandsche regeering in aanbouw heeft.
De afmetingen van den romp zijn: Lengte 47 M., breedte 27 M., holte 4.925 M.

De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze Firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen; verschillende verbeteringen zijn evenwel bij deze kraan aangebracht, waardoor speciaal de behandeling van kleinere lasten tot 30 ton nog belangrijk vereenvoudigd wordt.
Het hoogste punt van den arm bevindt zich bij opgerichten stand 75 Meter boven den waterlijn, terwijl de maximum straal voor lasten van 30 ton bedraagt 56 Meter.

De hijschsnelheden varieeren van 1.80 M. per minuut (voor lasten van 200 ton) tot 6 Meter per minuut, (voor lasten van 30 ton), terwijl de kraanarm met den last van 200 ton in 8 minuten 360° kan draaien Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren; de stroom hiervoor wordt opgewekt door twee zich aan boord bevindende electrische centrales, waarvan één als reserve dient. Het vaartuig is voorzien van de nodige stoom-verhaallieren, voorts van een afzonderlijke electrisch licht installatie en de noodige uitrusting.

Bron: Schiedamsche Courant | 1914 |
Laatst bijgewerkt op: 5 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf